Download icon

Säkerhetsuppdatering 2010-003 (För stationära datorer (Leopard))

Säkerhetsuppdatering 2010-003 rekommenderas för alla användare och förbättrar säkerheten i Mac OS X. Tidigare säkerhetsuppdateringar finns med i den här säkerhetsuppdateringen.

För mer information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen, gå till http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE.

Filstorlek: 218,6 MB

Systemkrav Språk som stöds