Cara memisahkan dan memindahkan keyboard di iPad

Anda dapat menggunakan keyboard terpisah di iPad dan memindahkannya ke atas atau bawah layar untuk membantu Anda mengetik.

Memisahkan keyboard

  1. Buka app, lalu ketuk bidang teks.
  2. Sentuh dan tahan  di sudut kanan bawah keyboard.
  3. Geser ke atas, lalu ketuk Pisahkan.

Keyboard terpisah tidak tersedia di iPad Pro (12,9 inci) atau iPad Pro 11 inci.

Menggabungkan keyboard terpisah

  1. Ketuk bidang teks.
  2. Sentuh dan tahan  di sudut kanan bawah keyboard.
  3. Geser ke atas, lalu ketuk Gabungkan.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Keyboard Terpisah, buka Pengaturan > Umum > Papan Ketik > Pisahkan Papan Ketik.

Memindahkan keyboard

Anda dapat Melepas keyboard dari bagian bawah layar dan memindahkannya ke bagian lainnya di layar. Berikut caranya:

  1. Sentuh dan tahan .
  2. Geser ke atas, lalu ketuk Lepaskan.
  3. Tekan dan tahan perlahan , lalu segera tarik keyboard ke atas atau bawah layar.

Anda juga dapat memindahkan keyboard terpisah ke atas atau bawah layar. Tekan terus secara perlahan , lalu segera tarik keyboard ke atas atau bawah layar.

Untuk memindahkan keyboard penuh kembali ke bawah layar, sentuh dan tahan , lalu geser ke atas dan ketuk Pasang.

Untuk menggabungkan keyboard terpisah dan memindahkan kembali ke bawah layar, sentuh dan tahan , geser ke atas, lalu ketuk Pasang dan Gabungkan.

Tanggal Dipublikasikan: