macOS High Sierra

Navigálás a menükben

A képernyő tetején látható menüsor számos menüt tartalmaz, például az Apple menüt és alkalmazásmenüket, illetve az állapotmenüket.

Ha a Trackpadvezérlő használata engedélyezve van, akkor kézmozdulatokkal navigálhat a különböző menük között.

Megjegyzés: A VO a VoiceOver-módosítót jelöli.

Navigálás a menüsorra

  • Nyomja meg a VO-M billentyűkombinációt, vagy koppintson duplán két ujjával az érintőpad felső széléhez közel.

Navigálás a menüsorban

  • Egy meghatározott menü megnyitása: Írja be a menü nevének első betűjét. Írja be például az „S” betűt, ha a Súgó menühöz kíván navigálni.

  • Navigálás az állapotmenükre: Nyomja meg a VO-M-M billentyűkombinációt.

  • Mozgás a menüsáv egy területének menüi közt: Nyomja le a VO-jobb nyíl vagy VO-bal nyíl billentyűkombinációt. A hangeffektus azt jelzi, hogy elérte egy terület végét.

  • A Spotlight megnyitása: Nyomja meg a VO-Command-Szóköz billentyűkombinációt.

  • Siri megkérdezése: Nyomja le a billentyűparancsot (ahogy a Rendszerbeállítások ablak Siri paneljén meg van adva). Ha Siri nem jelenik meg a menüsoron, válassza az Apple menü > Rendszerbeállítások elemet, kattintson a Siri elemre, majd jelölje be „Siri megjelenítése a menüsorban” jelölőnégyzetet.

Ha VoiceOver kézmozdulatokat használ, húzza végig az egyik ujját az érintőpadon, hogy navigáljon a területeken és a menüsorban lévő menükben. Hangeffektet hall, amikor üres területen halad át. A menük közötti mozgáshoz húzza röviden az ujját balra vagy jobbra.

Navigálás egy menüben

  • Egy tetszőleges menü megnyitásához nyomja meg a VO-szóköz billentyűkombinációt.

  • Egy menün való lefelé és felfelé mozgáshoz nyomja le a VO-Le nyíl vagy a VO-Fel nyíl billentyűkombinációt, vagy húzza az egyik ujját fel vagy le a trackpaden.

  • Ha egy almenühöz szeretne ugrani, nyomja le a VO-Jobb nyíl billentyűkombinációt, vagy pöccintsen jobbra a trackpaden. A főmenübe való visszatéréshez nyomja le a VO-Bal nyíl billentyűkombinációt, vagy pöccintsen balra a trackpaden.

Egy menü bezárása

  • Ha elemek kiválasztása nélkül akar kilépni egy menüből, nyomja le az Escape billentyűt, vagy húzza két ujját előre-hátra a trackpaden.

Egy elem gyorsmenüjének megnyitásához nyomja meg a VO-Shift-M billentyűkombinációt. Használhatja a Ctrl-érintőpad kattintás testreszabott kézmozdulatot (módosíthatja ezt az alapértelmezett hozzárendelést, és a parancshoz más kézmozdulatot is rendelhet).