Mac OS X: Kábelmodemes, DSL- vagy LAN-alapú internetkapcsolat hibáinak elhárítása

A Mac OS X magában foglal minden olyan alkalmazást, amely az internet azonnali eléréséhez és használatba vételéhez szükséges. Ha azonban az internetkapcsolat mégsem működik, az alábbi lépések követésével újra helyrehozhatja a problémát. Tipp: Ha a PPPoE protokoll segítségével szeretne csatakozni, a PPPoE-alapú csatlakozásra vonatkozó lépéseket kövesse.

Ez egy archivált cikk, ezért az Apple egy ideje már nem frissíti.

Ha helyi hálózatot használ

Az internetszolgáltató helyett a hálózati rendszergazdához forduljon. A modemekre vonatkozó információk nem feltétlenül vonatkoznak a LAN-felhasználókra. A LAN-felhasználók sokszor elosztókat, kapcsolókat, routereket vagy csatlakoztató egységeket használnak, és a DSL-felhasználók ilyenekkel nem rendelkeznek. 

Ha AirPort eszközt használ

Leegyszerűsítheti a hibaelhárítást azzal, hogy ideiglenesen leválasztja a bázisállomást a hálózatról. Az alábbiak szerint állítson be egy számítógépet közvetlenül a DSL- vagy kábelmodemhez. Miután helyreállt a szolgáltatás, olvassa el az alábbi, AirPort eszközökre vonatkozó részt, vagy tekintse meg az AirPort hibaelhárítási útmutatót, amelyben kifejezetten az AirPortra vonatkozó javaslatokat talál.

Ellenőrizze az összes kábelt és tápforrást

Győződjön meg arról, hogy a modem használatához szükséges összes kábel stabilan van csatlakoztatva. Ide tartozik a modem tápkábele, a modemből a számítógép felé futó kábel, valamint a modemből a fali aljzathoz futó kábel. Annak biztosítása érdekében, hogy a csatlakozók megfelelően kapcsolódjanak, húzza ki, majd dugja vissza őket. Ellenőrizze, hogy a kábelek nincsenek-e megvágva, megrepedve vagy egyéb módon megsérülve. 

Ha rendelkezik elosztóval vagy routerrel, ellenőrizze a kábeleiket és a tápforrásukat. Ha az elosztónak vagy a routernek több tápforrása is van, próbálkozzon a tápforrás kicserélésével. A hibás tápforrás is zavart okozhat a hálózati forgalomban. 

Állítsa alaphelyzetbe/kapcsolja ki, majd be a modem hardverét

Kapcsolja ki, majd be a DSL- vagy kábelmodemet. Ehhez szüntesse meg az áramellátását pár percre, majd állítsa helyre az áramellátást. Ha a készülék akkumulátorral rendelkezik, valószínűleg le kell csatlakoztatnia róla a teljes mértékű alaphelyzetbe állításhoz. A VoIP szolgáltatást biztosító modemek/routerek esetén általában ez a helyzet.Néhány internetszolgáltató azt javasolja ilyen esetben, hogy ki kell húzni a modem tápkábelét.Erre akkor van szükség, ha a modemen nincs bekapcsológomb.

Ha a modemen van alaphelyzetbe állításra szolgáló gomb, kipróbálhatja a készülék ki- és bekapcsolása előtt vagy után; ha azonban nem tudja, hogyan kell végrehajtani teljes mértékű alaphelyzetbe állítást, először forduljon az internetszolgáltatójához.

Megjegyzés: Ha telefonszolgáltatást is biztosít az internetszolgáltatója (például VoIP szolgáltatást), akkor előfordulhat, hogy a modem ki- és bekapcsolásakor ideiglenesen megszakad a szolgáltatás. Ha alaphelyzetbe állítja vagy kikapcsolja a modemet, lehetséges, hogy az internetszolgáltatóhoz kell fordulnia a telefonszolgáltatás helyreállításához. Az internet- vagy telefonszolgáltatás időszerű helyreállítása érdekében gondoskodjon arról, hogy másképpen is fel tudja venni a kapcsolatot az internetszolgáltatóval (például mobiltelefonon). Néhány szélessávú készülék, például a VoIP funkcióval rendelkező kábelmodemek, akkumulátort tartalmaznak, amely áramkimaradás esetén energiával látja el a készüléket. Ha ilyen készülékkel rendelkezik, ügyeljen arra, hogy a tápkábel kihúzása után az akkumulátort is lecsatlakoztassa legalább 30 másodpercre.


Ellenőrizze a jelzőlámpákat a modemen

Először ellenőrizze, hogy a DSL- vagy kábelmodemen van-e készenlétet jelző lámpa vagy gomb. Néhány népszerű modem nem csatlakozik az internethez, ha készenléti üzemmódban van. Ha ilyen készüléke van, ellenőrizze, hogy a modem nincs-e készenléti üzemmódban. 

A többi jelzőlámpa hasznos információkat biztosít a kábelek csatlakozásáról. A „Cable” vagy „Online” feliratú lámpák például azt jelzik, hogy az internetszolgáltató hálózata elérhető-e. A „PC” vagy a „link” feliratú lámpák pedig azt jelzik, hogy a számítógép és a modem közötti hardveres kapcsolat megfelelő-e. A megfelelő kapcsolatot jelző lámpa szinte mindig arról értesít, hogy a készülékeken az Ethernet-portok hibátlanul működnek, így ha a lámpa megfelelő kapcsolatot jelez, rendkívül valószínűtlen, hogy az Ethernet-port okozza a hibát. 

Tipp: Ha a modemen található lámpák csak világítani kezdenek, majd kialszanak, de a színük nem változik, akkor a lámpák megfelelő állapotot jeleznek. Ha a modemen lévő lámpák színt váltanak, a zöld szín nagyobb valószínűséggel jelez megfelelő állapotot, mint a sárga vagy a piros.

Ha a kapcsolatot jelző lámpa megfelelő állapotot jelez, ugorjon az Ellenőrizze a hálózati beállításokat című részhez. Ha nincs kapcsolat, próbálkozzon a modem és az Ethernet-hardver hibaelhárításával. 

A szélessávú modem és az Ethernet-hardver hibaelhárítása

Ha a kapcsolatot jelző lámpa nem világít, miután ellenőrizte a kábeleket és ki- és bekapcsolta a készüléket, a folytatás előtt helyre kell állítania a kapcsolatot. Ha a számítógéphez kapott Apple Hardware Test CD lemezt, ellenőrizze a segítségével, hogy nincsenek-e problémák a hardverrel. Ha nem található hiba, forduljon internetszolgáltatójához. Elképzelhető, hogy a modem távolból történő tesztelésével is meg tudják állapítani, hogy meghibásodott-e. Ha nincs probléma a modemmel, cserélje ki az Ethernet-kábelt, mivel ez a komponens cserélhető ki a legegyszerűbben. 

Ha az Ethernet-kábel cseréje után sem áll helyre a kapcsolat, szüksége lesz egy harmadik Ethernet-készülékre annak megállapításához, hogy a számítógép vagy a modem miatt nem jön-e létre a kapcsolat. A harmadik készülék lehet egy egyszerű Ethernet-elosztó kapcsolati állapotot jelző lámpákkal (egy olcsó, bármelyik számítástechnikai üzletben kapható 10BASE-T elosztó is megteszi), egy Ethernet-kapcsoló kapcsolati állapotot jelző lámpákkal, egy másik számítógép, egy router vagy egy vezeték nélküli bázisállomás.

Ha elosztót vagy kapcsolót használ a teszthez, egyszerűen csatlakoztassa a számítógépet és a modemet az elosztóhoz vagy a kapcsolóhoz, majd az elosztón vagy a kapcsolón lévő lámpák segítségével vizsgálja meg, hogy a számítógép vagy a modem nem csatlakozik. Ha egy másik számítógépet használ a teszthez (Mac vagy PC), ellenőrizze, hogy az rendelkezik-e olyan lámpával, amely az Ethernet-kapcsolat állapotát jelzi (sok nem rendelkezik ilyennel). Ha nincs kapcsolati állapotot jelző lámpa a számítógépen, állítson be fájlmegosztási kapcsolatot annak ellenőrzéseképp, hogy van-e kapcsolat. Ha a kapcsolat ellenőrzéséhez routert vagy bázisállomást használ, csatlakoztassa a készülék útmutatójában leírtak szerint. Ha a router vagy a bázisállomás rendelkezik kapcsolati állapotot jelző lámpával, alkalmazza az egyszerű lámpatesztet. 

Ha nem tudja alkalmazni ezt a típusú tesztet, hajtsa végre a következők közül azt, amelyik a legkényelmesebb az Ön számára: cseréltesse ki a modemet az internetszolgáltatójával, vagy vigye el egy olyan helyre a számítógépet, ahol biztosan működik, például a szomszédjához, az iskolába, a munkahelyére stb.

Győződjön meg arról, hogy megfelelőek a szoftverbeállítások az alábbi, Ellenőrizze a hálózati beállításokat című részben leírtak szerint.

Ha ezek után sem tud kapcsolódni, a DNS-sel lehet probléma. Elképzelhető, hogy nem működik az internetszolgáltató DNS-szolgáltatása, vagy nem megfelelően konfigurálta.

Ha továbbra sem tud kapcsolódni, és a kábelmodemen a kapcsolati állapotot jelző lámpa megfelelő állapotot jelez, viszont még nem cserélte ki az Ethernet-kábelt, cserélje le egy újra vagy egy olyanra, amelyről tudja, hogy jól működik.


Ellenőrizze a hálózati beállításokat


A hálózati beállítások segítségével ellenőrizze a TCP/IP beállításokat, és hogy a beépített Ethernet az elsődleges hálózati interfész-e.

Az alábbiakat hajtsa végre, ha a Mac OS X v10.5 rendszert használja:

 1. Az Apple () menüben kattintson a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségre.
 2. A View (Nézet) menüben válassza ki a Network (Hálózat) lehetőséget.
 3. Győződjön meg arról, hogy a hálózati portok listája alatt található „Built-in Ethernet” (Beépített Ethernet) elemnél nem az Inactive (Inaktív) állapot látható.
 4. Ellenőrizze, hogy a Built-in Ethernet elem van-e kiválasztva, vagy az elsődleges, hálózati interfész: Kattintson a hálózati portok listája alatt található gombra (fogaskerék ikon), és válassza ki a „Szolgáltatási sorrend beállítása...” lehetőséget. A szolgáltatások az áthúzásukkal rendezhetők át. A szolgáltatások csökkenő fontossági sorrendben jelennek meg a listában.
 5. A hálózati portok listájában válasszon ki egy portot a konfiguráláshoz.
 6. Kattintson az Advanced... (Haladó) elemre, majd kattintson a TCP/IP fülre.
 7. Kövesse internetszolgáltatója útmutatóját az adatok megadásához. A következő cikkben találhatók további információk: Mac OS X: Csatlakozás az internethez kábel- vagy DSL-modemmel.
 8. Amikor végzett, kattintson az OK gombra.
 9. Ha végzett valamilyen módosítást, kattintson az Apply Now (Alkalmazás) gombra.

Az alábbiakat hajtsa végre, ha a Mac OS X v10.4 rendszert használja:

 1. Az Apple () menüben kattintson a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségre.
 2. A View (Nézet) menüben válassza ki a Network (Hálózat) lehetőséget.
 3. A Show (Megjelenítés) előugró menüből válassza ki az Active Network Ports (Aktív hálózati portok) pontot.
 4. Győződjön meg arról, hogy be van jelölve a „Built-in Ethernet” (Beépített Ethernet) jelölőnégyzet.
 5. Húzza a Built-in Ethernet elemet a Port Configurations (Portkonfiguráció) lista tetejére, aminek következtében ez lesz az elsődleges hálózati interfész.
 6. Válassza ki a „Built-in Ethernet” pontot a „Show” menüből.
 7. Kattintson a TCP/IP elemre.
 8. Kövesse internetszolgáltatója útmutatóját az adatok megadásához. A következő cikkben találhatók további információk: Mac OS X: Csatlakozás az internethez kábel- vagy DSL-modemmel.
 9. Ha végzett valamilyen módosítást, kattintson az Apply Now (Alkalmazás) gombra.


A kapcsolat megosztása

Ha kettő vagy több számítógép számára szeretné megosztani az internetkapcsolatot, ellenőrizze, hogy a hálózat megfelelően van-e beállítva. Ehhez tudnia kell, hogy az internetszolgáltatója csak egy vagy több IP-címet biztosít-e. Ha csak egy IP-cím van használatban, szükség van egy kapcsolatmegosztásra alkalmas hálózati routerre; ennek a módszernek az elnevezése hálózati címfordítás (NAT) vagy „IP-címálcázás”. Nézze meg a beállításra vonatkozó információkat a routerhez kapott útmutatóban, vagy kérjen segítséget attól a személytől, aki beállította a routert, vagy a router gyártójától.

Az AirPort bázisállomás meg tudja osztani a kapcsolatot a vezeték nélküli kliensekkel.


További lépések az AirPort eszközre vonatkozólag

 1. Miután a számítógéppel sikerült csatlakozni az internethez, csatlakoztassa le a modemet a számítógépről. 
 2. Húzza ki a modem és a bázisállomás tápkábelét. 
 3. Csatlakoztassa a bázisállomást a modemhez.
 4. Először a modemet csatlakoztassa, és csak utána a bázisállomást, majd várja meg, amíg a bázisállomás jelzőlámpái rendben kigyulladnak, ahogy az indításkor szoktak. 
 5. Indítsa el a számítógépet, és próbáljon meg csatlakozni az internethez a bázisállomás segítségével. Ha nem sikerül, az AirPort Setup Assistant (/Applications/Utilities/) segítségével másolja a számítógép hálózati beállításait a bázisállomásra. Ha haladó hálózati beállításokat használ, akkor valószínűleg érdemesebb az AirPort segédprogramot használnia.


Kérjen segítséget internetszolgáltatójától

Ha nem sikerült kiküszöbölni a hibát a fenti műveletekkel, forduljon internetszolgáltatójához.

Important: A nem az Apple által gyártott termékekről szóló információk csak tájékoztató jellegűek, és nem az Apple ajánlásai vagy jóváhagyásai. További információkért lépjen kapcsolatba a gyártóval.
Közzététel dátuma: