Az Apple Pro Display XDR bemérése és kalibrálása

A cikk bemutatja, hogyan lehet mérni a kijelző kalibráltságát. A munkafolyamat igényeitől függően finomhangolhatja a kalibrálást, valamint helyszíni újrakalibrálást végezhet a kijelzőn.

Minden Pro Display XDR kijelző a legkorszerűbb módszereket alkalmazó kijelzőkalibrálási eljáráson megy keresztül még a gyártósoron a P3-as, széles színtartományú panel és a háttérvilágítást biztosító egyedi LED-ek pontos működésének biztosítása érdekében. Ezenkívül a gyári kalibrációs eljárás lehetővé teszi, hogy a beépített kifinomult algoritmusokkal pontosan reprodukáljanak számos, a mai média-munkafolyamatok során használt színteret, köztük az sRGB-t, a BT.601-et, a BT.709-et és még a P3-ST.2084-et (HDR) is.

A kijelző gyári kalibrálásával a Pro Display XDR felhasználói az alapértelmezett beállításokkal is kivételes vizuális élményben részesülhetnek. Ha pedig a munkafolyamat egyedi konfigurációt igényel, finomhangolhatja a Pro Display XDR kalibrálását, vagy újrakalibrálhatja a kijelzőt egy másik cég által gyártott spektroradiométerrel hangolt munkafolyamatnak megfelelően.


A Pro Display XDR bemérése

A Pro Display XDR kalibráltságának kiértékeléséhez az Apple által biztosított QuickTime-filmes tesztmintákat használhatja. Ezek a megfelelően színcímkézett SDR- és HDR-referenciák lehetővé teszik, hogy saját spektroradiométer használatával bemérje és ellenőrizze az elsődleges/másodlagos színeket és a fénysűrűséget, beleértve az elektrooptikai átviteli függvényt (EOTF). Mielőtt bemérné a kijelző kalibrálását, ellenőrizze, hogy a Macen a macOS Catalina 10.15.6 vagy újabb rendszer fut-e, a kijelzőn pedig telepítve van-e a Display Firmware 4.2.37.

A tesztminták letöltése

 1. Nyissa meg az AVFoundation fejlesztői oldalát.
 2. A Related Resources (Kapcsolódó erőforrások) szakaszban kattintson a Color Test Patterns (Színtesztminták) hivatkozásra a tesztfájlok letöltéséhez. 
 3. Kattintson duplán a QuickTime-Test-Pattern.zip fájlra az archívum kitömörítéséhez.

A kijelző bemérése

 1. Igazítsa a külső gyártású spektroradiométert a kijelző középpontjához.
 2. Ezt félhomályos vagy sötét helyen tegye meg, hogy a szóródó vagy tükröződő fény ne befolyásolja a mérést.
 3. Nyissa meg a QuickTime Test Pattern Movies mappát, és válassza ki azt a mintakészletet, amelyet tesztelni szeretne. Az egyes mappák filmfájlok különböző sorozatait tartalmazzák, amelyek a színhűség vagy a fénysűrűség HDR, BT.709 és BT.601 színtérben való mérésére alkalmasak.
 4. Nyissa meg mindegyik fájlt a QuickTime Playerben, és végezze el a mérést a mappában található összes filmfájllal. Győződjön meg róla, hogy az aktuálisan használt referencia-üzemmód megfelel a kiválasztott tesztmintának. Például használja a HDR Video (P3–ST 2084) előbeállítást a HDR10-alapú mintákhoz.
 5. Hasonlítsa össze a mért színértékeket (színintenzitást) és fénysűrűségértékeket a tesztminta mappájában található Reference Values.txt fájlban szereplő értékekkel. A spektroradiométer toleranciájától vagy kalibrációjától függően előfordulhat, hogy a mért értékek némi eltérést mutatnak a referenciaértékektől.

Ha a mért értékek jelentősen eltérnek a referenciaértékektől, olvassa el a kijelző beméréséhez összeállított tippjeinket.


A kalibráció finomhangolása

Ha a munkafolyamat egy konkrét célnak megfelelően van behangolva, akkor finomhangolhatja az Apple Pro Display XDR kalibrálását. Ezzel úgy állíthatja be a kijelző fehérpontját és fényerejét, hogy pontosabban illeszkedjenek a házon belüli kalibrálási célértékhez. Tudjon meg többet a különböző beállítható értékekről.

 1. Válassza az Apple menü  > Rendszerbeállítások > Kijelzők menüpontját.
 2. Az Előbeállítások menüben válassza ki a finomhangolni kívánt referencia-üzemmódot.
 3. Az Előbeállítások menüben válassza a Kalibrálás finomhangolása lehetőséget.
 4. Állítsa be a fehérpont és a fényesség értékét, majd adja meg a leírást.
 5. A kalibrálás finomhangolásának mentéséhez kattintson az OK gombra.

A kalibrálás finomhangolásának törléséhez válassza az Alapértelmezés visszaállítása lehetőséget a Kalibrálás finomhangolása menüből.

Ha más referencia-üzemmódot választ, az optimális eredmény érdekében szükség lehet a kalibrálás ismételt finomhangolására.

Helyszíni újrakalibrálás

Ha szeretné újrakalibrálni a Pro Display XDR kijelzőt egy külső gyártású spektroradiométerrel hangolt munkafolyamatnak megfelelően, kövesse az ebben a részben olvasható utasításokat.

A követelmények ellenőrzése

A helyszíni újrakalibráláshoz a macOS Catalina 10.15.6 vagy újabb rendszer, a Display Firmware 4.2.37-es verziója, valamint a következő eszközök valamelyike szükséges:

Photo Research

 • PR-740, PR-745 vagy PR-788
 • Ajánlott sávszélesség: 4 nm vagy 5 nm
 • Szükséges fényrekeszértékek: 0,1, 0,125, 0,2 vagy 0,25

Colorimetry Research

 • CR-300

A kijelző kalibrálása

Ha szeretne létrehozni egy alapértéket a kijelzőhöz, a kalibrálás előtt és után egyaránt mérje be a kijelzőt. A méréshez és a kalibráláshoz ugyanazt a spektroradiométert használja. 

 1. Állítsa a kijelzőt a legtöbbet használt referencia-üzemmódba.
 2. Töltse le és nyissa meg a Pro Display XDR Calibrator alkalmazást, majd kattintson a Folytatás gombra.
 3. Csatlakoztasson egy támogatott spektroradiométert a Machez.
 4. Kattintson a Kalibrálás gombra, ellenőrizze, hogy a kalibrálni kívánt Pro Display XDR kijelzőn meg van-e nyitva a segédprogram, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.
 5. Irányítsa a mérőeszközt a zöld pont közepére, majd kattintson a Folytatás gombra. 
 6. Tartsa be a műszerhez előírt mérési távolságot. A CR-300 műszernek például a kijelzővel egy vonalban kell lennie.
 7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ellenőrizze, hogy a műszer merőleges-e a kijelzőre, majd kattintson a Begin (Kezdés) gombra. Ha a kijelző egy Mac notebookhoz van csatlakoztatva, ne zárja le a gép fedelét a kalibrálási folyamatban közben.
  A kalibrálás akár 2 órát is igénybe vehet, amelynek egy 30 perces bemelegedési periódus is része.
 8. A kalibrálás befejezése után kattintson a Done (Kész) gombra.

Ha más referencia-üzemmódot választ, az optimális eredmény elérése érdekében a kalibrálás finomhangolására is szükség lehet.

A kalibrálás alaphelyzetbe állítása

Ha szeretné visszaállítani a kijelző gyári kalibrációját, nyissa meg a Pro Display XDR Calibrator alkalmazást, kattintson a Reset Calibration (Kalibráció visszaállítása) elemre, majd kattintson a Reset (Visszaállítás) gombra.

Tippek a kijelző beméréséhez és kalibrálásához

Ha a kijelző bemérésével és kalibrálásával nem kap konzisztens eredményeket, tegye a következőket.

A környezet ellenőrzése

 • Alakítsa úgy a környezetet, hogy a rekesz célterületén minél kevesebb szórt fény tükröződjön.
 • Az Apple javasolja, hogy a bemérést és a kalibrálást legfeljebb 25 °C hőmérsékletű környezetben végezze el. A legjobban ismételhető eredmények elérése érdekében a kalibrálást a használat során tapasztalthoz hasonló környezeti hőmérsékleten kell elvégezni.

A spektroradiométer elhelyezésének és beállításainak ellenőrzése

 • Győződjön meg róla, hogy a kijelző legalább 30 percen át melegedett, és a hőmérséklete stabil.
 • A polarizáció minimalizálása érdekében állítsa a mérőműszert olyan helyzetbe, hogy merőleges legyen kijelzőre, és az x tengelye vízszintes legyen.
 • Ellenőrizze a műszer expozíciós beállítását. Ha a műszernek van automatikus expozíciós módja, akkor kapcsolja be – ezzel optimalizálhatja a méréseket a különböző fénysűrűségi szinteken. Ha a mérőműszerben nincs automatikus expozíciós üzemmód, érdeklődjön a készülék gyártójánál a javasolt beállításokkal kapcsolatban. Tekintse át a pozicionálás, a fókusztávolság, a fényrekesz, a sávszélesség, az expozíció, a mérési sebesség, a kijelző szinkronizálásának és a készülék bármilyen automatikus vagy dinamikus funkciójának konfigurációs lehetőségeit.
 • Ellenőrizze, hogy be lehet-e állítani a műszeren az integrációs időt. Lehetőség szerint használjon minél hosszabb integrációs időt, mivel így pontosabb eredményeket kaphat.
 • Ha a mérőműszerben van automatikus semleges sűrűségű (ND) szűrő, kapcsolja ki.

A spektroradiométer kalibrációjának ellenőrzése

Ellenőrizze a gyártó által biztosított műszaki adatok közt, hogy mekkora a spektroradiométer toleranciája. A tapasztalt eltérés az alábbi körülmények bármelyikének következtében előállhat:

 • Eltérő eszközkalibrációk, amelyek különböző beesési szögeket használnak az A fényforráshoz.
 • Az egyes A fényforrások természetéből fakadó bizonytalanság.
 • Eltérő eszközfelépítés és optikai utak, amelyek különböző örökölt hibákhoz vezetnek.

A spektroradiométer alaphelyzetbe állítása

Ha a készüléke nem reagál, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a spektroradiométer alaphelyzetbe állításával kapcsolatban.

A nem az Apple által gyártott termékekre, illetve az Apple ellenőrzésén kívül eső vagy általa nem tesztelt független webhelyekre vonatkozó információk nem tekinthetők javaslatoknak vagy ajánlásoknak. Az Apple nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeinek és termékeinek kiválasztására, teljesítményére, illetve használatára vonatkozólag. Az Apple nem garantálja, hogy a harmadik felek webhelyei pontosak vagy megbízhatóak. Forduljon az adott félhez további információkért.

A jelen dokumentum a tovább információk birtokában frissítve lesz.

Közzététel dátuma: