PCIe-kártyák beszerelése a Mac Próba (2019)

A cikk ismerteti a Mac Pro (2019) PCIe-foglalatait és a további kártyák beszerelésének módját.

Kártyakapacitás és -méret

A Mac Pro nyolc darab x16* méretű PCIe-foglalattal rendelkezik, amelyekbe számos különböző típusú PCIe-kártya behelyezhető:

 • 1. foglalat: legfeljebb x16 sáv (dupla szélességű)
 • 2. foglalat: legfeljebb x8 sáv (dupla szélességű)
 • 3. foglalat: legfeljebb x16 sáv (dupla szélességű)
 • 4. foglalat: legfeljebb x16 sáv (dupla szélességű)
 • 5. foglalat: legfeljebb x16 sáv (dupla szélességű)
 • 6. foglalat: legfeljebb x8 sáv (dupla szélességű)
 • 7. foglalat: legfeljebb x8 sáv (dupla szélességű)
 • 8. foglalat: legfeljebb x4 sáv (dupla szélességű)

A 8. foglalat x4 méretű.

 

A Mac Pro Expansion MPX-modulok egyenként legfeljebb két foglalatot tudnak használni – az 1–2. és a 3–4. foglalatot. A Mac Pro 8-as foglalatában gyárilag megtalálható az Apple I/O-kártya, amely két Thunderbolt 3-porttal, két USB-A-porttal és egy 3,5 mm-es fülhallgató-csatlakozóval rendelkezik. Tudnivalók a Mac Próba (2019) beszerelhető PCIe-kártyákról.

A rendelkezésre álló foglalatok ellenőrzése

Az egyes foglalatok állapotának ellenőrzéséhez válassza ki az Apple menü  > A Mac névjegye menüpontot, majd kattintson a PCI-kártyák fülre.

Alapértelmezés szerint a Mac Pro automatikusan egyenletesen elosztja a sávszélességet a két PCIe-sorban lévő kártyák között. A Bővítőfoglalat segédprogrammal manuálisan módosíthatja a sorkiosztást.

Ha két Radeon Pro Vega II MPX-modult szerel be, az Infinity Fabric Link segítségével kapcsolhatja össze őket. Olvassa el, hogyan kapcsolható össze két Radeon Pro Vega II MPX-modul.

PCIe-kártyák beszerelése

Az alábbiak szerint távolíthatja el a Mac Pro burkolatát vagy felső fedőlapját, és telepíthet egy PCIe-kártyát.

A burkolat vagy a felső fedőlap eltávolítása

Az alábbi lépésekkel távolítsa el a Mac Pro (2019) burkolatát, illetve a Mac Pro (Rack, 2019) felső fedőlapját.

Mac Pro (2019)

 1. Állítsa le a Mac Prót.
 2. Várjon körülbelül 5–10 percet, hogy a számítógép lehűljön.
 3. Húzza ki az összes kábelt a számítógépből, kivéve a tápkábelt.
 4. Érintsen meg egy fémfelületet a Mac Pro külsején a statikus elektromos töltés levezetéséhez, majd húzza ki a tápkábelt.
  Mindig vezesse le a statikus elektromos töltést, mielőtt megérintené az alkatrészeket, vagy beszerelné a komponenseket a Mac Pro belsejébe. A statikus elektromos töltés felgyülemlésének elkerülése érdekében ne változtasson helyet a szobában, amíg be nem szerelte a kártyákat, és vissza nem csúsztatta a burkolatot a számítógépre.
 5. Nyissa fel a felső reteszt, majd fordítsa el balra a burkolat kioldásához.
 6. Egyenes irányban emelje fel a burkolatot, és vegye le a Mac Próról. Óvatosan tegye félre.
  A Mac Pro nem kapcsolódik be, ha a burkolat el van távolítva róla.

Mac Pro (Rack, 2019)

 1. Állítsa le a Mac Prót.
 2. Várjon körülbelül 5–10 percet, hogy a számítógép lehűljön.
 3. Húzza ki az összes kábelt a számítógépből, kivéve a tápkábelt.
 4. Érintsen meg egy fémfelületet a Mac Pro külsején a statikus elektromos töltés levezetéséhez, majd húzza ki a tápkábelt.
  Mindig vezesse le a statikus elektromos töltést, mielőtt megérintené az alkatrészeket, vagy beszerelné a komponenseket a Mac Pro belsejébe. A statikus elektromos töltés felgyülemlésének elkerülése érdekében ne változtasson helyet a szobában, amíg be nem szerelte a kártyákat, és vissza nem csúsztatta a felső fedőlapot a számítógépre.
 5. Csúsztassa a felső fedőlap kioldóreteszeit nyitott állásba, emelje fel a felső fedőlapot, és húzza el az előlaptól, majd tegye félre.

A PCIe-kártya beszerelése

 1. Csúsztassa a reteszt nyitott állásba.
 2. Csillagfejű csavarhúzóval csavarja ki és távolítsa el azon foglalatot fedő konzolokat és fedőelemeket, ahová be szeretné szerelni a kártyát. 
 3. Távolítsa el az új kártyát az antisztatikus védőtasakjából, és fogja meg a sarkainál fogva. Ne érintse meg az arany csatlakozókat és a komponenseket a kártyán.
  Csak olyan PCIe-modulokat használjon, amelyek biztonsági tanúsítvánnyal (CSA, UL vagy ezekkel egyenértékű) rendelkeznek, és amelyekről a leírásuk explicit módon kijelenti, hogy kompatibilisek az iparági szabványnak számító PCIe-specifikációval. A tanúsítvánnyal nem rendelkező, de kompatibilis modulok sokszor nem különítik el a különböző bemenőteljesítményű erőforrásokat, ami tűzveszélyt okozhat.
 4. Ügyeljen arra, hogy a kártya tűi egy vonalban legyenek a foglalattal, amikor behelyezi a kártyát a PCIe-foglalatba.
 5. Csúsztassa a reteszt zárt állásba.
 6. Szerelje vissza az eltávolított konzolokat, majd húzza meg rajtuk a csavarokat.

A burkolat vagy a felső fedőlap visszaszerelése

Az alábbi lépésekkel szerelje vissza a Mac Pro (2019) burkolatát, illetve a Mac Pro (Rack, 2019) felső fedőlapját.

Mac Pro (2019)

 1. Óvatosan engedje le a burkolatot a Mac Próra.
 2. Miután a burkolat teljesen a helyére került, fordítsa el jobbra a felső reteszt, majd csukja le a zároláshoz.

  Felül: Zárt pozíció (a pöttyök egymás mellett vannak)
  Alul: Nyitott pozíció (a pöttyök nincsenek egymás mellett)
 3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt, a kijelzőt és a többi perifériaeszközt.

Mac Pro (Rack, 2019)

 1. Igazítsa a felső fedőlap szélét az előlapon lévő nyíláshoz, majd határozottan nyomja meg a kioldóreteszek közelében. Fontos, hogy a reteszek hallhatóan a helyükre kattanjanak.
 2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt, a kijelzőt és a többi perifériaeszközt.

Külső gyártású illesztőprogramok bekapcsolása

Néhány külső gyártású PCIe-kártya esetén illesztőprogramra van szükség a macOS rendszerben való használathoz. Miután telepített egy illesztőprogramot a külső gyártású PCIe-kártyához, indítsa újra a Mac Prót, majd kapcsolja be az illesztőprogramot:

 1. Az Apple menüben  > válassza ki a Rendszerbeállítások menüpontot, majd kattintson a Biztonság és adatvédelem ikonra.
 2. Kattintson a lakatra , majd hitelesítse magát rendszergazdaként.
 3. Kattintson az Engedélyezés gombra.
 4. Indítsa újra a Macet.

A Bővítőfoglalat segédprogram használata

Ha beszerel PCIe-kártyákat, vagy eltávolít PCIe-kártyákat a Mac Próból, az EFI észleli a kártyákat az egyes foglalatokban, és kiosztja a sávszélességet a két sor között az átmenőteljesítmény maximalizálása érdekében. A Bővítőfoglalat segédprogram segítségével megtekintheti és módosíthatja a kártyák kiosztását.

Az Automatikus sávszélesség-konfiguráció használata

Alapértelmezés szerint a Mac Pro az Automatikus sávszélesség-konfiguráció segítségével automatikusan kezeli, hogy az egyes kártyák a két sor közül melyikhez legyenek kiosztva.

A sorkiosztások manuális megadása

Ha manuálisan szeretné megadni a kártyák sorkiosztását, kapcsolja ki az Automatikus sávszélesség-konfigurációt, és válasszon sort az egyes kártyákhoz. Például egyetlen kártyának 100 százalékosan kioszthatja az A sort.

Amikor módosításokat hajt végre a sorkiosztásban, a Bővítőfoglalat segédprogram felszólítja, hogy mentse a módosításokat, és indítsa újra a Macet az érvénybe léptetésük előtt.

Segítség PCIe-kártyák beszereléséhez

Az alábbiakból megtudhatja, hogy mi a teendő, ha hibásan konfigurált PCIe-kártyáról kap értesítést, vagy ha a Mac Pro nem kapcsolódik be a PCIe-kártya beszerelése után.

A hibásan konfigurált PCIe-kártya hibaelhárítása

Ha a PCIe-kártyák beszerelhetők különböző foglalatokba a jobb teljesítmény érdekében, akkor hibásan konfigurált PCIe-kártyáról kap értesítést a Mac Pro elindulása után:

A macOS hibásan konfigurált PCIe-kártyáról értesít, amely azt jelzi, hogy a 6-os foglalatban található PCIe-kártya nem a megfelelő foglalatban van. Az üzenetben megtalálható a Bezárás és a További információk gomb is.

Kattintson a További információk gombra – ekkor megnyílik A Mac névjegye ablak PCI-kártyák lapja. Ezután a Bővítőfoglalat segédprogram elemre kattintva tekintse meg a kártyák újrakonfigurálásáról szóló javaslatokat.

Ha a Mac Pro nem indul el

Ha a Mac Pro nem indul el, és az állapotjelző lámpa kétszer felvillan narancs színnel a PCIe-kártya beszerelése után, akkor elképzelhető, hogy a kártya nem kompatibilis a Mac Próval, vagy túl sok 32 bites PCIe-kártya van a gépben. 

Ha az utóbbi időben beszerelt egy vagy több PCIe-kártyát, távolítsa el egymás után a kártyákat, és próbálja meg bekapcsolni a Mac Prót az egyes kártyák eltávolítása után. 

A nem az Apple által gyártott termékekre, illetve az Apple ellenőrzésén kívül eső vagy általa nem tesztelt független webhelyekre vonatkozó információk nem tekinthetők javaslatoknak vagy ajánlásoknak. Az Apple nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeinek és termékeinek kiválasztására, teljesítményére, illetve használatára vonatkozólag. Az Apple nem garantálja, hogy a harmadik felek webhelyei pontosak vagy megbízhatóak. Forduljon az adott félhez további információkért.

Közzététel dátuma: