Rajzolás és a Firka használata a Numbers és a Keynote alkalmazásban

Az Apple Pencil segítségével rajzolhat, és a Firka funkcióval szöveggé alakíthatja a kézírást iPaden. iPhone-on, iPaden és iPod touchon az ujjával is rajzolhat.

Az Apple Pencillel használhatja a Kijelölés és görgetés funkciót objektumok kijelölésére, valamint a táblázatokban és prezentációkban való görgetéshez.

A kézírás szöveggé alakítása a Firkával

A Firka funkció használatával és az Apple Pencil segítségével szöveggé alakíthatja a kézírást támogatott iPaden.* Ha Apple Pencillel párosít egy iPadet, a Firka funkció alapértelmezetten be van kapcsolva. A Firka beállításainak ellenőrzéséhez vagy kikapcsolásához lépjen a Beállítások > Apple Pencil menüpontba az iPaden.

 1. A táblázatban vagy a prezentációban koppintson a ceruzával a dia vagy táblázat azon pontjára, ahova írni szeretne. Vagy koppintson egy szövegmezőbe, alakzatra vagy egy táblázat cellájába.
 2. Koppintson a Firka eszközre a képernyő alján található eszközsávon, majd kezdjen el írni valamit.

Miközben az Apple Pencillel ír, például törölhet szavakat vagy beilleszthet szöveget is:

 • Ha törölni szeretne egy szót, húzza át.
 • Ha szöveget szeretne beszúrni két szó közé, koppintson hosszan arra szövegrészre, majd kezdje el beírni a szöveget, amikor megjelenik az üres hely.
 • Karakterek egyesítéséhez vagy szétválasztásához húzzon egy függőleges vonalat közéjük.
 • Szöveg kijelöléséhez karikázza be vagy húzzon egy vonalat keresztül rajta. A kijelölés módosításához húzza el a kijelölőpontokat.

Az eszköztárban a szöveg formázására és igazítására szolgáló gombok is találhatók.

*Ha a Beállítások > Általános > Billentyűzet > Billentyűzetek lapon más nyelveket is hozzáadott, az eszköztárban átválthat ezekre. Nézze meg, hogy a Firka mely nyelveken és régiókban érhető el.


Rajz hozzáadása

 1. Az Apple Pencillel való rajzoláshoz koppintson a Pencillel az oldalra. Ha az ujját szeretné használni, vagy ha bekapcsolta a Kijelölés és görgetés, funkciót, koppintson a Beszúrás gombra , a Média gombra , majd a Rajz lehetőségre.
 2. Koppintson a képernyő alján található négy rajzeszköz egyikére: toll, ceruza, zsírkréta vagy kitöltőeszköz.
 3. Ha más vonásmérettel vagy átlátszósággal szeretne rajzolni, koppintson kétszer az egyik rajzeszközre, majd koppintson az új vonásméretre. Az átlátszóság mértékét a csúszkával is átállíthatja.
 4. A rajzoláshoz más színt is választhat:
  • iPhone-on koppintson a színes körre, majd válasszon a megadott színek közül a Színek képernyő alján. A vezérlők segítségével saját színeket keverhet ki, majd a Hozzáadás gombra  koppintva mentse el kedvencként a színt.
  • Az iPadOS 14-es és újabb verzióiban koppintson a kívánt előre beállított színre, vagy ha szeretne egyéni színt kiválasztani, koppintson a színkerékre. A vezérlők segítségével keverje ki a saját színét, majd a Hozzáadás gombra  koppintva mentse el kedvencként a színt. Ha egy kedvenc színt el szeretne távolítani, tartsa ujját a színponton, és koppintson a Törlés gombra.
  • iPadOS 13-nál koppintson a színrekeszre, és koppintson egy színre a rácson, vagy húzza az ujját balra, és hozzon létre egyedi színt.
 5. A törléshez koppintson a radírra, majd koppintson rá újra, és válassza ki az egyik radírt:
  • A képpontok törléséhez koppintson a Képponttörlőre, majd koppintson a rajzra, vagy húzza el rajta az ujját.
  • Ha egy teljes vonalat szeretne törölni, koppintson az Objektumtörlő elemre, majd koppintson a törölni kívánt vonalra vagy objektumkitöltésre.
 6. A legutóbbi művelet visszavonásához koppintson a Visszavonás gombra
 7. Amikor végzett, koppintson a Kész elemre.

Ha az Apple Pencillel szeretné folytatni a rajzolást, kezdjen el rajzolni az oldalon.

A rajz átméretezése és áthelyezése

A hozzáadást követően átméretezheti és áthelyezheti a rajzot:

 • A rajz átméretezéséhez az ujjával koppintson a rajzra, majd húzza el a mező fogantyúit.
 • A rajz áthelyezéséhez az ujjával koppintson a rajzra, majd húzza el.


A rajz egyes részeinek szerkesztése

 1. Ha szükséges, az ujjával koppintson a rajzra, majd koppintson a Rajz szerkesztése menüpontra az előugró menüben.
 2. Koppintson a kiválasztási eszközre a képernyő alján, majd koppintson a szerkeszteni kívánt területre, vagy a tollal húzza körbe a területet. Ekkor egy szaggatott vonal jelenik meg a kijelölt terület körül.
 3. Válassza ki a kívánt műveletet az előugró menüben:
  • A kijelölt terület átméretezéséhez koppintson az Átméretezés elemre, majd húzza át a kijelölés körül látható mező fogantyúit.
  • Ha egy rajzot ketté szeretne osztani, koppintson az Elválasztás elemre az előugró menüben.
  • Lehetőség van ezenkívül kivágásra, másolásra, beillesztésre, törlésre és megkettőzésre is.


Rajz animálása

Rajzokat a Keynote és a Numbers alkalmazásban animálhat.

Rajz animálása a Keynote alkalmazásban

iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken a Keynote alkalmazásban lehetőség van a rajzok animálására, így olyan hatást érhet el, mintha a képet épp megrajzolnák (a Belépés effektussal) vagy eltörölnék (a Kilépés effektussal):

 1. Válassza ki a rajzot tartalmazó diát, majd rákoppintva vagy rákattintva jelölje ki a rajzot.
 2. Koppintson ismét a rajzra, majd koppintson az Animálás elemre az előugró menüben.
 3. Válassza ki a Belépés vagy a Kilépés beállítást. 
 4. Az előugró menüben válassza ki a Vonalrajzolás elemet, majd koppintson a Lejátszás elemre az animáció megtekintéséhez.
 5. Amikor elkészült, koppintson a Kész elemre.

Macen olyan rajzot animálhat, amelyet a Keynote iPhone- vagy iPad-verziójában adott hozzá egy prezentációhoz.

Rajz animálása a Numbers alkalmazásban

iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken a Numbers alkalmazásban animálhat rajzokat, így megjelenítheti a rajzolás folyamatát:

 1. Ha rajzolási módban van, koppintson a Kész elemre. Egyéb esetben lépjen a következő lépésre.
 2. A rajzot koppintással választhatja ki.
 3. Koppintson a Formátum gombra , majd koppintson a Rajz lehetőségre.
 4. Kapcsolja be a Rajz animálása funkciót, majd állítsa be az egyéb opciókat, például az időtartamot.
 5. Az animáció lejátszásához koppintson a Lejátszás vagy a Rajz lejátszása elemre.

Macen olyan rajzot animálhat, amelyet a Numbers iPhone- vagy iPad-verziójában adott hozzá egy táblázathoz.


Egy rajz megosztása vagy mentése

A Numbers és a Keynote alkalmazásban megoszthat, illetve menthet rajzokat képfájlként (.png). A Numbers alkalmazásban – ha animálta a rajzot – filmfájlként (.m4v) oszthatja meg vagy mentheti a rajzokat.

 1. A rajzot koppintással válassza ki, majd válassza ki a Megosztás elemet. Ha a Numbers alkalmazásban animálta a rajzot, válassza ki a Megosztás képként vagy a Megosztás filmként lehetőséget.
 2. Adja meg, hogyan szeretné elküldeni a képet vagy a videót, például a Mail, az Üzenetek vagy más szolgáltatás segítségével, vagy válassza ki a Kép mentése (vagy a Videó mentése animált Numbers-rajz esetén) lehetőséget a Fotók alkalmazásba való mentéshez.

Macen olyan rajzot oszthat meg vagy menthet, amelyet a Numbers vagy a Keynote iPhone- vagy iPad-verziójában adott hozzá egy táblázathoz vagy prezentációhoz.

 1. A rajzot tartalmazó táblázatban vagy prezentációban a Control billentyűt lenyomva kattintson a rajzra.
 2. Válassza a Megosztás lehetőséget. Ha animálta a rajzot, válassza ki a Megosztás képként vagy a Megosztás filmként elemet.
 3. Adja meg, hogyan szeretné elküldeni a képet vagy a videót, például a Mail, az Üzenetek vagy más szolgáltatás segítségével, vagy válassza ki a Hozzáadás a Fotókhoz lehetőséget a kép (vagy animált Numbers-rajz esetén videó) Fotók alkalmazásba való mentéséhez.


A Kijelölés és görgetés az Apple Pencillel funkció bekapcsolása

Alapértelmezés szerint az Apple Pencillel elkezdhet rajzolni. Beállíthatja úgy a Numbers vagy Keynote alkalmazást, hogy ehelyett az Apple Pencilt objektumok kiválasztására és a dokumentumok görgetésére használhassa:*

 1. A Numbers vagy Keynote alkalmazásban koppintson a Továbbiak gombra .
 2. Koppintson az Apple Pencil lehetőségre, majd kapcsolja be a Kijelölés és görgetés opciót.

Ha az adott Apple Pencil támogatja, bekapcsolhatja a Dupla koppintás a váltáshoz opciót. A Dupla koppintás a váltáshoz használatakor koppintson kétszer az Apple Pencil alsó részén a Kijelölés és görgetés funkció be- és kikapcsolásához.

Ha szeretne rajzot hozzáadni a táblázathoz vagy bemutatóhoz, miközben a Kijelölés és görgetés be van kapcsolva, koppintson a Beszúrás gombra , koppintson a Média gombra , majd koppintson a Rajz lehetőségre.

* A Pages, a Numbers és a Keynote saját beállításokat használ a Kijelölés és görgetés szolgáltatáshoz. Ha például bekapcsolja a Kijelölés és görgetés opciót a Pages alkalmazásban, ez nincs hatással a Keynote vagy a Numbers alkalmazásra.


Közzététel dátuma: