Bevezetés az alakzatok használatába

Az alakzatok könyvtárában több száz alakzat közül választhat, amelyeket beilleszthet Pages-, Numbers- vagy Keynote-dokumentumába, illetve egyéni alakzatokat is létrehozhat az iWork-alkalmazásokban.

Gyorsan beilleszthet alakzatokat az iWork alakzatkönyvtárából a dokumentumba.

 • Macen kattintson az Alakzat gombra , majd válasszon ki egy alakzatot.
 • iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken koppintson a Beszúrás , majd az Alakzatok gombra . Koppintson a kívánt alakzatra.
 • Az iCloud.com webhelyen kattintson A prezentációhoz hozzáadni kívánt alakzat vagy vonal kiválasztása elemre, majd válassza ki az alakzatot.

Miután hozzáadta és elhelyezte az alakzatot, feloszthatja több részre, illetve más alakzatokkal kombinálva létrehozhat egy egyéni alakzatot. Amikor végzett az alakzat szerkesztésével, adja hozzá az alakzatok könyvtárához, hogy később is fel tudja használni.1


Alakzat felbontása több részre

Néhány alakzat több darabból áll. Ha felbont egy alakzatot, módosíthatja a színét, szerkesztheti magát az alakzatot, illetve törölhet egyes darabokat az alakzatból. 

 • iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken válassza ki a felbontani kívánt alakzatot, majd koppintson a Formátum gombra . Koppintson az Elrendezés, majd a Szétválasztás elemre.
 • Macen a Control billentyűt lenyomva kattintson az adott alakzatra, majd válassza a Szétválasztás elemet.

A Keynote Mac-verziójában Kalifornia állam alakzata ki van jelölve az Amerikai Egyesült Államok alakzatai mellett

Az alakzatok könyvtárában van néhány egyéb olyan alakzat is, amelyből egyes részeket esetleg fel szeretne használni. Ha például Kalifornia alakzatát szeretné használni, akkor beillesztheti az Egyesült Államok teljes térképét, és felnagyíthatja. Az alakzat szétválasztása után használhatja csak Kalifornia alakzatát is. Ha később is használni szeretné az adott alakzatot anélkül, hogy leválasztaná a főalakzatról, adja hozzá az alakzatok könyvtárához.

Az alakzat felbontása után az egyes darabokat egyéni színnel láthatja el. Például módosíthatja mindegyik állam színét a térképen, vagy módosíthatja egy olyan darab színét, amelyet elkülönített az alakzat többi részétől.        Két alakzat egymás tetején, az egyik alakzat kijelölve

Új alakzatok létrehozása

Alakzatok összevonásával és egymásról való leválasztásával létrehozhat új alakzatokat. Négyféle módon hozhat létre új alakzatokat meglévő alakzatokból: Egyesítés, Metszés, Kivonás és Kizárás.

 • iPhone, iPad vagy Mac készüléken jelölje ki a használni kívánt alakzatokat, majd koppintson vagy kattintson a Formátum gombra . Koppintson vagy kattintson az Elrendezés elemre, majd válassza ki, hogyan szeretné egyesíteni az alakzatokat.
 • Az iCloud.com oldalon jelölje ki az összes használni kívánt alakzatot, kattintson a Formátum gombra , majd az Elrendezés elemre, és válassza ki, hogyan szeretné egyesíteni az alakzatokat.
  Ha az iCloud.com oldalon elérhető Pages alkalmazásban szeretné egyesíteni az alakzatokat, az alakzat objektumelhelyezési beállítása legyen Maradjon az oldalon.

Két egyesített alakzat

Egyesítés
Több alakzat egyesítésekor egy alakzat keletkezik.

Metszetként képzett alakzat

Metszés
Több alakzat metszésekor az egymást fedő területekből jön létre az új alakzat.

Két kivont alakzat

Kivonás
Ha az egyik alakzatból kivonja a másikat, akkor törlődik az alakzatnak az a része, amelyet lefed a másik alakzat.
 

Két kizárt alakzat

Kizárás
Ha kizár egymásból két alakzatot, létrejön egy olyan alakzat, amelyből hiányzik az a terület, ahol fedi egymást a két alakzat.
 


Stílusok hozzáadása az alakzathoz

Miután hozzáadott egy alakzatot a dokumentumhoz, módosíthatja a következő jellemzőit:2

 • Kitöltés: Kitöltheti az alakzatokat képpel, egy egységes színnel vagy átmenetes színekkel (két vagy több szín egymásba olvad). 
 • Szegély: Hozzáadhat egy szegélyt, például képkeretet vagy szaggatott vonalat, majd módosíthatja a szegély vastagságát, színét és egyéb jellemzőit.
 • Árnyék: Akár hatféle előre beállított árnyékot is hozzáadhat az alakzathoz, majd módosíthatja az árnyék elmosódását, eltolását és átlátszóságát.
 • Tükröződés: Elláthatja tükröződéssel az alakzatot, majd módosíthatja a láthatóságát. 
 • Átlátszatlanság: Érdekes effektusokat hozhat létre azáltal, hogy jobban vagy kevésbé átlátszóvá teszi az objektumokat. 

Ha módosítani szeretné az alakzat stílusát:

 • Macen jelölje ki az alakzatot, és kattintson a Formátum gombra , majd a Stílus elemre. A tartalomháromszögre kattintva jelenítse meg bármelyik egyéni stílus haladó beállításait.
 • iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken koppintson a Formátum gombra , majd a Stílus elemre. Kapcsolja be az egyik egyéni stílust a haladó beállítások megjelenítéséhez.
 • Az iCloud.com webhelyen kattintson a  > Stílus elemre. Válassza ki az egyik egyéni stílust a haladó beállítások megjelenítéséhez.

Alapértelmezett stílusok mentése és beállítása Macen

Macen menthet egy stílust, majd módosíthatja a dokumentum új alakzatainak alapértelmezett stílusát.

A következők szerint menthető egy stílus:

 1. Kattintson a Formátum gombra , majd a Stílus elemre.
 2. A stílusbélyegképektől jobbra található nyílra kattintva lépjen az utolsó stíluscsoporthoz. 
 3. Kattintson az Új stílus-előbeállítás gombra 

A mentés után bármikor módosíthatja a stílust. Ehhez jelölje ki a stílusmódosításokkal rendelkező alakzatot, a Control billentyűt lenyomva kattintson a stílussablonra, majd válassza ki a „Stílus ismételt megadása a kijelölésből” elemet.

A következők szerint módosítható a dokumentum új alakzatainak alapértelmezett stílusa:

 1. Kattintson a Formátum gombra , majd a Stílus elemre. 
 2. Kattintson rá az áthelyezni kívánt stílusra, és tartsa lenyomva a gombot. 
 3. Húzza a stílusok első oldalának bal felső részére. 


Szöveg és más objektumok hozzáadása alakzaton belül

Ha szeretne szöveget hozzáadni egy alakzaton belül, koppintson (iPhone vagy iPad készüléken) vagy kattintson (Macen) duplán az alakzatra, majd írja be a szöveget. 

Objektumokat (például alakzatokat, képeket, videókat, szövegdobozokat és egyenleteket) is elhelyezhet az alakzatokba, beágyazva azokat. Ha a külső (fő-) alakzatba ír, a belső beágyazott objektum szerkesztés közben a szöveggel együtt mozog:

 • iPhone vagy iPad készüléken adja hozzá az új objektumot a dokumentumhoz. Jelölje ki az új objektumot, majd koppintson a Kivágás lehetőségre. Koppintson duplán arra az alakzatra, amelybe be szeretné ágyazni az új objektumot. Ekkor megjelenik a beillesztési pont az alakzaton belül; koppintson rá újból, majd koppintson a Beillesztés lehetőségre.
 • Macen adja hozzá az új objektumot a dokumentumhoz. A Control gombot lenyomva kattintson az új objektumra, majd válassza a Kivágás lehetőséget. A Control gombot lenyomva kattintson arra az alakzatra, amelybe be szeretné ágyazni az új objektumot, majd válassza a Beillesztés lehetőséget.


Alakzat hozzáadása az alakzatkönyvtárhoz

Hozzáadhat testreszabott alakzatokat az alakzatkönyvtárhoz. Egyéni alakzat mentésekor az alakzat útvonalát, valamint tükrözési és elforgatási jellemzőit menti az alkalmazás; a méretét, a színét, az átlátszóságát és az egyéb jellemzőit nem.

 • Macen a Control billentyűt lenyomva kattintson az alakzatra, majd válassza ki a Mentés a saját alakzatokhoz menüpontot.
 • iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken koppintson az alakzatra, majd a Hozzáadás az alakzatokhoz elemre.

Ha az iCloud segítségével szinkronizálni szeretné az egyéni alakzatokat a készülékei között, a következőkre van szükség:

Egyéni alakzatait felhasználhatja ugyanabban az alkalmazásban Macen, iPhone-on, iPaden és iPod touchon is. Ha például az iPhone-ján hozzáad egy alakzatot a Pagesben, a többi készülékén megtalálható Pagesben is használhatja. 

1. Csak Macen, iOS-en és iPadOS-en adhat hozzá egyéni alakzatokat az alakzattárhoz. Az iCloud.com webhelyen nem lehet egyéni alakzatokat menteni és használni.

2. Néhány stílus csak Macen, illetve iPhone, iPad és iPod touch készüléken található meg a Pages, Numbers és Keynote alkalmazásban.

Közzététel dátuma: