Aktuális részvényárfolyamok és valutaárfolyamok hozzáadása a táblázatokhoz a Numbers alkalmazásban

Ha nyugdíjas éveire keres befektetéseket, tanulmányaira gyűjt pénzt, vagy pénzügyi kutatómunkát végez, a Numbers segítségével létrehozhat olyan táblázatokat, amelyek közvetlenül az internetről olvassák be a részvényárfolyamokat és a valutaárfolyamokat. 

Tőzsdei információk hozzáadása a táblázathoz

 1. Koppintson vagy kattintson arra a cellára, amelybe be szeretné illeszteni a tőzsdei információkat.1 
  • iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken koppintson a Cella > Tőzsdei árfolyam elemre. Előfordulhat, hogy az ujját felfelé kell húznia ahhoz, hogy ez láthatóvá váljon.
  • Macen kattintson a  ikonra, majd válassza ki a Tőzsdei árfolyam menüpontot.
 2. Válasszon ki egy részvényt a listában. Ha a keresett részvény nem szerepel a listában, írja be a vállalat nevét vagy a részvény kódját. 
 3. Válassza ki azt az attribútumot, amelyet figyelemmel szeretne kísérni. 
  • iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken koppintson arra az attribútumra, amelyet figyelemmel szeretne kísérni a cellában. Az az attribútum fog megjelenni, amelytől balra a  jel látható. Koppintson a Kész elemre.
  • Macen az Attribútum előugró menüben válassza ki azt az információt, amelyet figyelemmel szeretne kísérni a cellában. Kattintson a párbeszédpanelen kívüli területre.

Ha frissíteni szeretné az adatokat az előző napi zárás adataira, vagy módosítaná a nyomon követett attribútumot, koppintson vagy kattintson duplán a cellára.

A RÉSZVÉNY képlet segítségével is megadhat és szerkeszthet tőzsdei információkat a cellákban. A következők szerint szerkeszthető a RÉSZVÉNY képlet:

 • iPhone, iPad vagy iPod touch készüléken koppintson a cellára, a  Cella, majd a Képlet szerkesztése elemre.
 • Macen kattintson duplán a cellára, majd a Szerkesztés képletként elemre.

1Kapcsolódnia kell az internethez a tőzsdei információk megadásához. Ha a Tőzsdei árfolyam elem halvány, akkor az internet valószínűleg nem érhető el. A hálózati kapcsolat ellenőrzése. Ha készüléke offline állapotban van, üresek azok a cellák, amelyek az internetről olvassák be az információkat.


A beolvasható részvényadatok köre

A RÉSZVÉNY képlet szerkesztésekor az alábbi sztringek és számok segítségével jelenítheti meg a különböző adatokat: 

 • „ár” (0 vagy kihagyva): Az adott részvény árfolyama az előző piaci nap zárásakor.
 • „név” (1): A részvény vagy a vállalat teljes neve.
 • „változás” (2): Az előző piaci nap legutóbbi kereskedése és az azt megelőző piaci nap záróára közötti különbség. Ha nem kereskedtek a részvénnyel az adott időszakban, a „0” érték látható.
 • „százalékos változás” (3): részvény két legutóbbi záróára közötti százalékos eltérés.
 • „nyitóár” (4): részvény kezdőára a tőzsde nyitásakor az előző piaci napon.
 • „maximum” (5): részvény legmagasabb ára az előző piaci napon.
 • „minimum” (6): részvény legalacsonyabb ára az előző piaci napon.
 • „piaci érték” (7): teljes részvényállomány piaci értéke az előző piaci napon. A számítás módja: a forgalomban lévő összes részvény száma megszorozva egy darab részvény árával.
 • „forgalom” (8): A részvénytőkén belül azon részvények száma, amelyek tulajdonost cseréltek az előző piaci napon.
 • „hozam” (9): A részvény éves osztalékának (készpénzes kifizetés) aránya részvényenként, a részvényárfolyam százalékos arányaként kifejezve.
 • „1 éves cél” (10): egyéves célárfolyam hozzávetőlegesen – a célárfolyam középértéke a részvénnyel foglalkozó elemzők véleménye alapján.
 • „52 heti maximum” (11): részvény legmagasabb árfolyama az elmúlt 52 hétben.
 • „52 heti minimum” (12): részvény legalacsonyabb árfolyama az elmúlt 52 hétben.
 • „3 havi átlagos forgalom” (15): A halmozott kereskedési volumen havi átlaga az elmúlt 3 hónapban, osztva 22 nappal.
 • „béta” (16): értékpapír vagy áru volatilitása (szisztematikus kockázata) a piac egészéhez mérten.
 • „pénznem” (19): Az a pénznem, amelyben a részvény ára meg van adva.
 • „éves osztalék” (20): Az éves osztalék (készpénzes kifizetés) mértéke részvényenként.
 • „eps” (21): Az egy részvényre jutó eredmény – a számítás módja: a vállalat teljes árbevétele osztva a forgalomban lévő összes részvény (vagyis az összes részvényes által birtokolt részvények) számával.
 • „tőzsde” (22): Az a tőzsde, amelyen a részvénnyel kereskednek (például NYSE, NASDAQ, Euronext stb.).
 • „árfolyam/nyereség arány” (23): Az árfolyam/nyereség arány számítási módja: a részvény aktuális piaci árfolyama osztva a legutóbbi 12 hónap egy részvényre jutó eredményével.
 • „előző zárás” (24): részvény záróára a legutóbbi kereskedés előtti kereskedési napon.
 • „szimbólum” (25): A részvény szimbóluma (kódja), amellyel beazonosítható a részvény.


Múltbeli részvényárfolyam beolvasása

Ha egy adott részvény múltbeli adatait szeretné vizsgálni, a RÉSZVÉNYE képletet használja. A képlet hozzáadásakor a következő attribútumokat kell megadnia:

 • Szimbólum: Az a rövidítés, amellyel beazonosíthatók a nyilvános forgalomban lévő részvények egy adott tőzsdén, idézőjelekbe foglalva, illetve hivatkozás egy olyan cellára, amelyben megtalálható a szimbólum.
 • Attribútum: Részvénnyel kapcsolatban opcionálisan megadható érték. A Numbers automatikusan a „záróár” attribútumot javasolja. A záróár helyett kiválaszthatja a nyitóár, a maximum, a minimum vagy a forgalom attribútumot is.
 • Dátum: Az a dátum, amelyen a múltbeli részvényárfolyamot meg szeretné tekinteni.


Valutaárfolyamok hozzáadása a táblázathoz

A PÉNZNEM képlet segítségével olvashatja be a valutaárfolyamokat az internetről, és használhatja őket a táblázatban. A képlet hozzáadásakor a következő attribútumokat kell megadnia:

 • Pénznem-1: Az átváltani kívánt pénznem kódja. Foglalja idézőjelbe a kódot.
 • Pénznem-2: Annak a pénznemnek a kódja, amelyre az átváltást szeretné végezni. Foglalja idézőjelbe a kódot.

A Numbers által automatikusan javasolt harmadik attribútum az „ár”. Ha a 0 értéket adja meg, vagy kihagyja ezt az elemet, akkor a cellában a pénznem-1/pénznem-2 váltási árfolyama lesz látható pénznem-2-ben.
 

A beolvasható pénznemadatok köre

A képlet szerkesztésekor az alábbi sztringek és számok segítségével jelenítheti meg a különböző adatokat:

 • „név” (1): Azoknak a pénznemeknek a kódjai, amelyek váltási árfolyamát szeretné látni a képletben.
 • „változás” (2): váltási árfolyam változása a két legutóbbi munkanap zárása között.
 • „százalékos változás” (3): váltási árfolyam két legutóbbi záróára közötti százalékos eltérés.
 • „nyitóár” (4): A váltási árfolyam a tőzsde nyitásakor az előző munkanapon.
 • „maximum” (5): A legmagasabb váltási árfolyam az előző munkanapon.
 • „minimum” (6): A legalacsonyabb váltási árfolyam az előző munkanapon.
 • “52 heti maximum” (7): A legmagasabb váltási árfolyam az elmúlt 52 hétben.
 • “52 heti minimum” (8): A legalacsonyabb váltási árfolyam az elmúlt 52 hétben.
   

Múltbeli valutaárfolyam beolvasása

Ha egy adott valuta múltbeli adatait szeretné vizsgálni, a PÉNZNEME képletet használja. A képlet hozzáadásakor a következő attribútumokat kell megadnia:

 • Pénznem-1: Az átváltani kívánt pénznem kódja. Foglalja idézőjelbe a pénznem-1 kódját.
 • Pénznem-2: Annak a pénznemnek a kódja, amelyre az átváltást szeretné végezni. Foglalja idézőjelbe a pénznem-2 kódját.
 • Attribútum: Pénznemmel kapcsolatban opcionálisan megadható érték. A Numbers automatikusan a „záróár” attribútumot javasolja. A záróár helyett kiválaszthatja a nyitóár, a maximum, a minimum vagy bármilyen egyéb pénznemattribútumot is (lásd: A beolvasható pénznemadatok köre). 
 • Dátum: Az a dátum, amelyre vonatkozóan a múltbeli valutaárfolyamot meg szeretné tekinteni.

Közzététel dátuma: