A tanulók, a munkatársak és az osztályok adatainak feltöltése az Apple School Managerbe SFTP-vel

Ha az Apple School Manager jelenleg nem támogatja az Önök által használt hallgatói információs rendszert (SIS), illetve ha nem alkalmaznak semmilyen hallgatói információs rendszert, akkor SFTP-vel töltheti fel a diákokkal, munkatársakkal és osztályokkal kapcsolatos információkat az Apple School Managerbe.

Amikor az SFTP beállítását végzi az SIS-/SFTP-asszisztensben, az Apple School Manager CSV-sablonfájlokat biztosít, és megadja egy privát SFTP-kiszolgáló hozzáférési adatait. A támogatott hallgatói információs rendszerekből exportálhatja az adatokat, vagy létrehozhatja a fájlokat egy táblázatkezelő alkalmazás, például a Numbers segítségével. A hallgatói információs rendszerből való exportálás előtt érdeklődjön a rendszer üzemeltetőjénél, hogy az exportált formátum kompatibilis lesz-e az Apple School Managerrel.

Az SFTP-feltöltéshez egy külső fejlesztésű alkalmazás szükséges a macOS rendszerben. Ha még nem telepített SFTP-klienst, keressen egyet a Mac App Store-ban.

Az alábbi gombokra kattintva segítséget kaphat az SFTP-fájlok beállításához. Ha még nem töltött fel adatokat az Apple School Managerbe SFTP-vel, először „Az első SFTP-feltöltés beállítása” című szakaszt olvassa el.

Az első SFTP-feltöltés beállítása

 1. Jelentkezzen be az Apple School Managerbe rendszergazdaként, webhelykezelőként vagy személyzetisként.
 2. Kattintson a bal alsó sarokban található Beállítások elemre, válassza az Adatforrás lehetőséget, majd kattintson a Csatlakozás gombra. Az SFTP beállítása előtt igazolnia kell egy tartomány tulajdonjogát.
 3. Kattintson a Tanulók, munkatársak és osztályok keresése elemre.
 4. Kattintson az SFTP beállítása elemre.
 5. Az Apple School Manager létrehoz egy URL-címet, felhasználónevet és jelszót, amelyeket a fájlok feltöltésekor használhat. Az adatok segítségével konfigurálhatja az SFTP-klienst.
 6. Kattintson a Sablonok letöltése elemre.
 7. Olvassa el a sablonok használatát ismertető útmutatót „Az adatfájlok kitöltése” című szakaszban.
 8. Miután kitöltötte az adatfájlokat, hozzon létre egy zip-archívumot a hat fájlból. A Finderben kiválaszthatja a fájlokat, majd lépjen a Fájl menübe, és válassza ki a 6 elem tömörítése lehetőséget. Bármilyen nevet adhat a zip-archívumnak.
 9. Töltse fel a zip-fájlt az Apple School Manager szolgáltatásba. SFTP-kliens segítségével csatlakozzon az SIS-/SFTP-asszisztensben látható URL-hez. Amikor a rendszer megkéri a bejelentkezési adatok megadására, adja meg azt a felhasználónevet és jelszót, amelyet az SFTP beállítása elemre kattintva kapott. Másolja át a zip-fájlt a Dropbox-könyvtárba.
 10. Kattintson a Folytatás elemre az SIS-/SFTP-asszisztensben. Ha a feltöltött fájlokban hibák találhatók, áttekintheti a hibás fájlokat és sorokat tartalmazó naplófájlt. Javítsa ki az adatfájlokban található hibákat, majd ismételje meg a 8. és 9. lépést. Nincs szükség rá, hogy eltávolítsa az előző fájlt az SFTP-kiszolgálóról.
 11. Miután az SFTP befejezte az importálást, kattintson az SFTP-adatok ellenőrzése elemre. Ha hibát talált, kattintson a Mégsem gombra. Hárítsa el az adatfájlokban esetlegesen megtalálható hibákat, majd hajtsa végre ismét a feltöltést. Ha az adatok pontosak és hiánytalanok, kattintson a Folytatás gombra.
 12. A Fiókok és osztályok létrehozása szakaszban válasszon ki egy Felügyelt Apple ID-formátumot a tanulók, oktatók és munkatársak számára. Kattintson a Fiókok és osztályok előnézete elemre. Ha az azonosítók megfelelő formátumúak, kattintson a Fiókok és osztályok létrehozása elemre. Csak igazolt tartományok használhatók a Felügyelt Apple ID-formátumban.
 13. A fiókok létrehozását követően továbbítsa a bejelentkezési adatokat a felhasználóknak, és ossza ki a szerepköröket a munkatársak számára.

Az adatfájlok kitöltése

A letöltött sablon a következő hat CSV-fájlt tartalmazza: Osztályok, Kurzusok, Helyek, Névsorok, Tanulók és Munkatársak. Ha a sablonok nem érhetők el az Apple School Manager alkalmazásban, vagy ha elvesztette az eredeti sablonok másolatát, letöltheti őket újra.

A diákinformációs rendszer segítségével exportálhatja az adatokat a sablonok és a jelen cikk által megadott formátumban, illetve szerkesztheti a sablonokat egy táblázatkezelő program, például a Numbers segítségével.

A cikkben található táblázatok segítségével biztosíthatja, hogy helyesen adja meg az információkat. Ha kész, mentse az egyes fájlokat anélkül, hogy módosítaná a nevüket.

Az értékek formázása

Ha módosítja a sablonokat, a példaként szolgáló adatok helyett adja meg saját adatait. Ne módosítsa a fájlok fejlécsorát. Csak az alábbi módon adjon hozzá oszlopokat a fájlokhoz.

Mindegyik sablonban egy egyedi értéket kell tartalmaznia az összes sornak. Például a students.csv nevű fájlban mindegyik sornak egy egyedi tanulót kell tartalmaznia. Az adott tanulóhoz tartozó értékek közül néhány üres lehet. A literálértékek – például sortörés vagy névben szereplő kérdőjel – esetén fordított perjelet kell használni (\), pl. (\”). Minden megadott azonosítónak alfanumerikusnak kell lennie, és tartalmazhatja a „-” karaktert.

Ha az érték tartalmaz szóközt ( ) vagy vesszőt (,), használjon egyenes idézőjelet (") előtte és utána. Ha az érték nem tartalmaz ilyen különleges karaktert, ne használjon idézőjelet. Ha nem szúr be idézőjelet a szükséges helyekre, vagy ha nem egyenes idézőjeleket használ, hibaüzenet jelenik meg a feltöltés során.

A fájlokban az értékeket vesszővel (,) vagy pontosvesszővel (;) kell elválasztani, függetlenül attól, hogy milyen módon hozta létre a fájlokat. Ne tegyen szóközt vagy tabulátort a vessző vagy pontosvessző és a következő érték közé. A fájlok esetén UTF-8 kódolásra van szükség, és Unix-féle új sorokat (\n) kell használni. 

Ha egy egyébként opcionális mező – mint például a person_number vagy a sis_username – a Felügyelt Apple ID-formátum részét képezi, akkor kötelezően kitöltendő mezővé válik. Ha üresen hagyja, nem fog sikerülni a feltöltés, és a következő hibaüzenet jelenik meg: MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

A Helyek fájl

location_id Számokból, illetve betűkből álló egyedi azonosító, amely nem tartalmaz szóközöket. Kötelező
location_name A hely neve.  Kötelező

Legalább egy helyet meg kell adnia a Helyek fájlban. Az SFTP segítségével nem hozhat létre tanulói vagy munkatársi fiókokat a fő „központ” helyszínen.

A Tanulók fájl

Ha SFTP-n keresztül tölt fel egy új személyt, és a hozzárendelni kívánt person_id már megtalálható az Apple School Managerben, akkor az új személy felülírja az Apple School Manager már meglévő felhasználóját. A felülírást követően csak az SFTP-n keresztül frissítheti az adott felhasználót. 

 

person_id

Egy adott tanuló egyedi azonosítója. A person_id azonosítónak meg kell egyeznie a diákinformációs rendszerben lévő egyedi azonosítóval (ha van ilyen). A person_id a tanuló egyedi azonosítója az Apple School Managerben. Ezzel az értékkel a Névsorok fájlban lévő tanulóra és az Osztályok fájlban lévő oktatókra hivatkozhat. 

Kötelező
person_number Ez egy másik érték, amellyel azonosítható egy tanuló az iskolában. Tanulói azonosítószám is lehet.  Nem kötelező
first_name A tanuló utóneve. Kötelező
middle_name A tanuló második utóneve. Nem kötelező
last_name A tanuló vezetékneve. Kötelező
grade_level A tanuló évfolyama. Nem kötelező
email_address* A tanuló e-mail-címe. Nem kötelező
sis_username A tanuló felhasználóneve, ahogy a diákinformációs rendszerben szerepel.  Nem kötelező
password_policy A password_policy mező segítségével meghatározhat egy jelszóházirendet mindegyik tanuló számára. A password_policy mezőben a 4-es, a 6-os vagy a 8-as számnak kell szerepelnie, vagy üresen kell hagyni. Ha a 8-as számot választja, az egy normál jelszóházirend lesz (legalább 8 alfanumerikus karakter). Ez az érték felülírja az adott hely jelszóházirendjét és minden egyéb jelszóházirendet, amelyet esetlegesen megadott korábban a tanuló számára. Ha üresen hagyja a password_policy mezőt, az adott hely alapértelmezett jelszóházirendje érvényesül az új tanulók esetén, a meglévő tanulók esetén pedig nem történik változás. Nem kötelező
location_id A tanuló location_id azonosítója. Ennek meg kell egyeznie a Helyek fájlban található egyik location_id azonosítóval. Ha ez a bejegyzés nem egyezik meg a Helyek fájl egyik bejegyzésével, hibák lépnek majd fel a feltöltés során. Kötelező

* Ha engedélyezve van az összevont hitelesítés, akkor szükség van egy e-mail-címre. Ha az e-mail-cím összevont tartományban van, a felhasználói fiók összevont lesz.

Több hely hozzárendelése

Akár több helyet is hozzárendelhet egy tanulóhoz úgy, hogy több helyoszlopot ad hozzá a Tanulók fájlhoz. Akár 998 további helyoszlopot is hozzáadhat a következő elnevezésekkel: location_id_2, location_id_3 stb., egészen a location_id_999-ig. Az egyes tanulóknál akár egy másik location_id azonosítót is megadhat ezekben az oszlopokban. Ennek meg kell egyeznie a Helyek fájlban található egyik location_id azonosítóval. Ha ez a bejegyzés nem egyezik meg a Helyek fájl egyik bejegyzésével, hibák lépnek majd fel a feltöltés során.

A Munkatársak fájl

Ha SFTP-n keresztül tölt fel egy új személyt, és a hozzárendelni kívánt person_id már megtalálható az Apple School Managerben, akkor az új személy felülírja az Apple School Manager már meglévő felhasználóját. A felülírást követően csak az SFTP-n keresztül frissítheti az adott felhasználót. Minden munkatárs esetén a szabványos jelszóházirend érvényesül (legalább 8 alfanumerikus karakter).

person_id

Egy adott munkatárs egyedi azonosítója. A person_id azonosítónak meg kell egyeznie a diákinformációs rendszerben lévő egyedi azonosítóval (ha van ilyen). Ez a person_id a munkatárs egyedi azonosítója az Apple School Managerben. Az értékkel az Osztályok fájlban lévő oktatókra hivatkozhat. 

Kötelező
person_number Ez egy másik érték, amellyel azonosítható egy munkatárs az iskolában. Például megadható a munkatárs azonosítókártyájának száma.  Nem kötelező
first_name A munkatárs utóneve. Kötelező
middle_name A munkatárs második utóneve. Nem kötelező
last_name A munkatárs vezetékneve. Kötelező
email_address* A munkatárs e-mail-címe.  Nem kötelező
sis_username A munkatárs felhasználóneve, ahogy a diákinformációs rendszerben szerepel. Nem kötelező
location_id A munkatárs location_id azonosítója. Ennek meg kell egyeznie a Helyek fájlban található egyik location_id azonosítóval. Ha ez a bejegyzés nem egyezik meg a Helyek fájl egyik bejegyzésével, hibák lépnek majd fel a feltöltés során. Kötelező

* Ha engedélyezett az összevont hitelesítés, akkor szükség van egy e-mail-címre. Ha az e-mail-cím összevont tartományban van, a felhasználói fiók összevont lesz.

Több hely hozzárendelése

Akár több helyet is hozzárendelhet egy munkatárshoz úgy, hogy több helyoszlopot ad hozzá a Munkatársak fájlhoz. Akár 998 további helyoszlopot is hozzáadhat a következő elnevezésekkel: location_id_2, location_id_3 stb., egészen a location_id_999-ig. Az egyes munkatársaknál akár egy másik location_id azonosítót is megadhat ezekben az oszlopokban. Ennek meg kell egyeznie a Helyek fájlban található egyik location_id azonosítóval. Ha ez a bejegyzés nem egyezik meg a Helyek fájl egyik bejegyzésével, hibák lépnek majd fel a feltöltés során.

A Kurzusok fájl

course_id A kurzus egyedi azonosítója. Ennek meg kell egyeznie az Osztályok fájlban használt course_id azonosítóval.   Kötelező
course_number A kurzus száma. Ez a szám lehet a diákinformációs rendszerben vagy a tantervben szereplő kurzusszám. Nem kötelező
course_name A kurzus címe. Nem kötelező
location_id A kurzus location_id azonosítója. Ennek meg kell egyeznie a Helyek fájlban található egyik location_id azonosítóval. Ha ez a bejegyzés nem egyezik meg a Helyek fájl egyik bejegyzésével, hibák lépnek majd fel a feltöltés során.
Kötelező

Az Osztályok fájl

class_id Az osztály egyedi azonosítója.    Kötelező
class_number Egy szám vagy kód, amely alapján beazonosítható az osztály a szervezetben. Ellentétben a class_id azonosítóval, a class_number segítségével nem utalhat erre az osztályra a CSV-névsorokban.  Nem kötelező
course_id Annak a kurzusnak a course_id azonosítója, amelyhez ez az osztály tartozik. Meg kell egyeznie a Kurzusok fájlban található egyik course_id azonosítóval. Kötelező
instructor_id Az oktató person_id azonosítója. Ennek meg kell egyeznie a Munkatársak fájlban található egyik person_id azonosítóval. Nem kötelező
instructor_id_2 Az oktató person_id azonosítója. Ennek meg kell egyeznie a Munkatársak fájlban található egyik person_id azonosítóval. Nem kötelező
instructor_id_3 Az oktató person_id azonosítója. Ennek meg kell egyeznie a Munkatársak fájlban található egyik person_id azonosítóval. Nem kötelező
location_id Az osztály location_id azonosítója. Ennek meg kell egyeznie a Helyek fájlban található location_id azonosítóval. Ha ez a bejegyzés nem egyezik meg a Helyek fájl egyik bejegyzésével, hibák lépnek majd fel a feltöltés során. Kötelező

Több oktató hozzárendelése

Akár több mint három oktatót is hozzárendelhet egy osztályhoz úgy, hogy több oktatóoszlopot ad hozzá az Osztályok fájlhoz. Akár 12 további oktatóoszlopot is hozzáadhat a következő elnevezésekkel: instructor_id_4, instructor_id_5 stb., egészen instructor_id_15-ig. Az egyes osztályoknál akár egy másik person_id azonosítót is megadhat az oktatóhoz. Ennek meg kell egyeznie a Munkatársak fájlban található egyik person_id azonosítóval.

A Névsorok fájl

roster_id A diákinformációs rendszerben vagy egyéb kurzusadatbázisban található névsor egyedi azonosítója (ha van ilyen).  Kötelező
class_id Az osztály egyedi, alfanumerikus azonosítója. Meg kell egyeznie az Osztály fájlban található egyik class_id azonosítóval.
Kötelező
student_id Tanulói person_id azonosító.  Kötelező

A Névsorok fájl segítségével adhatók hozzá a tanulók az osztályokhoz. A fájlban minden sornak rendelkeznie kell egy egyedi roster_id azonosítóval, és a sorok csak egy class_id és egy person_id azonosítót tartalmazhatnak.

A fájlok frissítése

Ha tanulókat, munkatársakat vagy osztályokat szeretne hozzáadni vagy szerkeszteni, módosítsa az adatfájlokat, majd töltse fel az új példányokat. Fájlfeltöltéskor mind a hat fájlt fel kell töltenie, és mindegyik fájlnak tartalmaznia kell az egyes kategóriák teljes listáját, nem csupán a hozzáadni kívánt elemeket. Az SFTP-fiók adatait a Beállítások > Adatforrás menüpontban tekintheti meg.

Ha megszakítja az SFTP-kapcsolatot az Apple School Managerben, a fiókok és az osztályok átállnak manuálisra. A probléma megoldásához állítsa helyre az SFTP-kapcsolatot, és végezzen újra feltöltést.

Az első feltöltést követően az új fiókok és osztályok automatikusan létrejönnek a feltöltés során. Hiba esetén az Apple School Manager küld Önnek egy e-mailt.

Ha hiányzik egy bejegyzés egy korábbi feltöltésből

Ha egy korábbi feltöltésben szereplő bejegyzés hiányzik, a rendszer 120 nap elteltével inaktiválja és automatikusan törli a fiókot, kivéve, ha a fiókhoz megvásárolt mennyiségi tartalmak tartoznak.

Egy kurzus vagy osztály eltávolítása

Ha a feltöltésből kurzust vagy osztályt távolítanak el, a rendszer a diákokat eltávolítja az osztályból, a forrást pedig Manuálisra módosítja. Ha a kurzusokat az iTunes U-ban vagy a Leckefüzetben használták, a névsort a rendszer eltávolítja, és az újbóli regisztrációhoz új kurzust kell létrehozni. Ha a kurzusokat a Leckefüzetben használták, az előrehaladási adatokat a rendszer automatikusan törli, így a továbbiakban nem lesznek elérhetők sem a tanár, sem a diák számára.

A manuális forrással rendelkező kurzusok és osztályok szinkronizálása az MDM-megoldással folytatódik, de előfordulhat, hogy a jövőben nem jelennek meg a Leckefüzet alkalmazásban. A manuális osztályokat törölheti az Apple School Managerben, ha el akarja őket távolítani a szinkronizálásból.

A nem az Apple által gyártott termékekre, illetve az Apple ellenőrzésén kívül eső vagy általa nem tesztelt független webhelyekre vonatkozó információk nem tekinthetők javaslatoknak vagy ajánlásoknak. Az Apple nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeinek és termékeinek kiválasztására, teljesítményére, illetve használatára vonatkozólag. Az Apple nem garantálja, hogy a harmadik felek webhelyei pontosak vagy megbízhatóak. Forduljon az adott félhez további információkért.

Közzététel dátuma: