A tanulók, a munkatársak és az osztályok adatainak feltöltése az Apple School Manager szolgáltatásba az SFTP segítségével

Ha az Apple School Manager jelenleg nem támogatja az Önök által használt hallgatói információs rendszert (SIS), illetve ha nem alkalmaznak semmilyen hallgatói információs rendszert, akkor az SFTP segítségével töltheti fel a hallgatókkal, a tanárokkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat az Apple School Manager szolgáltatásba.

Amikor az SFTP beállítását végzi a Beállítási asszisztensben, az Apple School Manager CSV-sablonfájlokat biztosít, és megadja a magánjellegű SFTP-kiszolgáló hozzáférési adatait. Exportálhatja az adatokat a hallgatói információs rendszerből, illetve létrehozhatja a fájlokat egy táblázatkezelő alkalmazás, például a Numbers segítségével.

Az SFTP-be irányuló feltöltéshez egy külső fejlesztésű alkalmazás szükséges a macOS rendszerben. Ha nem telepített SFTP-klienst, keressen egyet a Mac App Store-ban.

Az alábbi gombokra kattintva segítséget kaphat az SFTP-fájlok beállításához. Ha az SFTP segítségével még nem töltött fel adatokat az Apple School Manager szolgáltatásba, először „Az első SFTP-feltöltés beállítása” című szakaszt olvassa el.

Az első SFTP-feltöltés beállítása

 1. Jelentkezzen be az Apple School Manager szolgáltatásba rendszergazdaként, webhelygazdaként vagy személyzetisként.
 2. Ha most jelentkezik be először, megjelenik a Beállítási asszisztens. Ha nem jelent meg a Beállítási asszisztens, kattintson a saját nevére a jobb felső sarokban. Válassza ki a Beállítási asszisztens lehetőséget.
 3. Kattintson a Tanulók, munkatársak és osztályok keresése elemre.
 4. Kattintson az SFTP beállítása elemre.
 5. Az Apple School Manager létrehoz egy URL-címet, felhasználónevet és jelszót, amelyeket a fájlok feltöltésekor használhat. Az adatok segítségével konfigurálhatja az SFTP-klienst.
 6. Kattintson a Sablonok letöltése elemre.
 7. Olvassa el a sablonok használatát ismertető útmutatót „Az adatfájlok kitöltése” című szakaszban.
 8. Miután kitöltötte az adatfájlokat, hozzon létre egy Zip-archívumot a hat fájlból. A Finderben kiválaszthatja a fájlokat, majd lépjen a Fájl menübe, és válassza ki a 6 elem tömörítése lehetőséget. Bármilyen nevet adhat a Zip-archívumnak.
 9. Töltse fel a zip-fájlt az Apple School Manager szolgáltatásba. Egy SFTP-kliens segítségével csatlakozzon a Beállítási asszisztensben látható URL-címhez. Amikor felszólítást kap a bejelentkezési adatok megadására, adja meg azt a felhasználónevet és jelszót, amelyet az SFTP beállítása elemre kattintva kapott. Másolja át a Zip-fájlt a Dropbox-könyvtárba.
 10. Kattintson a Folytatás gombra a Beállítási asszisztensben. Ha a feltöltött fájlokban hibák találhatók, áttekintheti a hibákat tartalmazó fájlokat és sorokat tartalmazó naplófájlt. Hárítsa el az adatfájlokban található hibákat, majd ismételje meg a 8. és 9. lépést. Nincs szükség arra, hogy eltávolítsa az előző fájlt az SFTP-kiszolgálóról.
 11. Miután az SFTP befejezte az importálást, kattintson az SFTP-adatok ellenőrzése elemre. Ha hibát talált, kattintson a Mégsem gombra. Hárítsa el az adatfájlokban esetlegesen megtalálható hibákat, majd hajtsa végre ismét a feltöltést. Ha az adatok pontosak és hiánytalanok, kattintson a Folytatás gombra.
 12. A Fiókok és osztályok létrehozása szakaszban válasszon ki egy Felügyelt Apple ID-formátumot a tanulók, oktatók és munkatársak számára. Kattintson a Fiókok és osztályok előnézete elemre. Ha az azonosítók megfelelő formátumúak, kattintson a Fiókok és osztályok létrehozása elemre.
 13. A fiókok létrehozását követően továbbítsa a bejelentkezési adatokat a felhasználóknak, és ossza ki a szerepköröket a munkatársak számára.

Az adatfájlok kitöltése

A letöltött sablon a következő hat CSV-fájlt tartalmazza: Osztályok, Kurzusok, Helyek, Névsorok, Tanulók és Munkatársak. Ha a sablonok nem állnak rendelkezésre az Apple School Manager szolgáltatásban, vagy ha elvesztette az eredeti sablonok másolatát, innen ismét letöltheti őket.

A hallgatói információs rendszer segítségével exportálhatja az adatokat a sablonok és a jelen cikk által megadott formátumban, illetve szerkesztheti a sablonokat egy táblázatkezelő program, például a Numbers segítségével.

A cikkben található táblázatok segítségével biztosítsa az információk helyes megadását, majd mentse az egyes fájlokat anélkül, hogy módosítaná a nevüket.

Az értékek formázása

Ha módosítja a sablonokat, a példaként szolgáló adatok helyett adja meg saját adatait. Ne módosítsa a fájlok fejlécsorát. Csak az alábbi módon adjon hozzá oszlopokat a fájlokhoz.

Mindegyik sablonban egy egyedi értéket kell tartalmaznia az összes sornak. Például a students.csv nevű fájlban mindegyik sornak egy egyedi tanulót kell tartalmaznia. Az adott tanulóhoz tartozó értékek közül néhány lehet üres. A literálértékek – például sortörés vagy névben szereplő kérdőjel – esetén fordított perjelet kell használni (\); pl. (\”). Minden megadott azonosítónak alfanumerikusnak kell lennie, és tartalmazhatja a „-” karaktert.

Ha az érték tartalmaz szóközt ( ) vagy vesszőt (,), használjon egyenes idézőjelet (") előtte és utána. Ha az érték nem tartalmaz ilyen különleges karaktert, ne használjon idézőjelet. Ha nem szúr be idézőjelet a szükséges helyekre, vagy ha kerek idézőjeleket használ, hibaüzenet jelenik meg a feltöltés során.

A fájlokban az értékeket vesszővel (,) vagy pontosvesszővel (;) kell elválasztani, függetlenül attól, hogy milyen módon hozta létre a fájlokat. Ne tegyen szóközt vagy tabulátort a vessző vagy pontosvessző és a következő érték közé. A fájlok esetén UTF-8 kódolásra van szükség, és Unix-féle új sorokat (\n) kell használni. 

Ha egy egyébként opcionális mező – mint például a person_number vagy a sis_username – a Felügyelt Apple ID formátum részét képezi, akkor kötelezően kitöltendő mezővé válik. Ha üresen hagyja, nem fog sikerülni a feltöltés, és a következő hibaüzenet jelenik meg: MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

A Helyek fájl

location_id Számokból, illetve betűkből álló egyedi azonosító, szóközöket nem tartalmaz. Kötelező
location_name A hely neve.  Kötelező

Legalább egy helyet meg kell adnia a Helyek fájlban. Az SFTP segítségével nem hozhat létre tanulói vagy munkatársi fiókokat a fő „székhely” helyszínen.

A Tanulók fájl

Ha SFTP segítségével tölt fel egy új személyt, és a kiosztott person_id már megtalálható az Apple School Manager szolgáltatásban, akkor az új személy felülírja az Apple School Manager már meglévő felhasználóját. A felülírás befejeződése után csak az SFTP-n keresztül frissítheti az adott felhasználót. 

 

person_id

Egy adott tanuló egyedi azonosítója. A person_id azonosítónak meg kell egyeznie a hallgatói információs rendszerben lévő egyedi azonosítóval (ha van ilyen). A person_id a tanuló egyedi azonosítója az Apple School Manager szolgáltatásban. Ezzel az értékkel a Rosters fájlban lévő tanulóra és az Osztályok fájlban lévő oktatóra hivatkozhat. 

Kötelező
person_number Ez egy másik érték, amellyel azonosítható egy tanuló az iskolában. Tanulói azonosító szám is lehet.  Nem kötelező
first_name A tanuló utóneve. Kötelező
middle_name A tanuló középső neve. Nem kötelező
last_name A tanuló családneve. Kötelező
grade_level A tanuló évfolyama. Nem kötelező
email_address A tanuló e-mail-címe. Nem kötelező
sis_username A tanuló felhasználóneve, ahogy a hallgatói információs rendszerben szerepel.  Nem kötelező
password_policy A password_policy mező segítségével meghatározhat egy jelszóházirendet mindegyik tanuló számára. A password_policy mezőben a 4-es, a 6-os vagy a 8-as számnak kell szerepelnie, vagy üresen kell hagyni. Ha a 8-as számot választja, ez egy normál jelszóházirend lesz (legalább 8 alfanumerikus karakter). Ez az érték felülírja az adott hely jelszóházirendjét és minden egyéb jelszóházirendet, amelyet esetlegesen megadott korábban a tanuló számára. Ha üresen hagyja a password_policy mezőt, az adott hely alapértelmezett jelszóházirendje érvényesül az új tanulók esetén, a meglévő tanulók esetén pedig nem mennek végbe módosítások. Nem kötelező
location_id A tanuló location_id azonosítója. Meg kell egyeznie a Helyek fájlban található egyik location_id azonosítóval. Ha ez a bejegyzés nem egyezik meg a Helyek fájl egyik bejegyzésével, problémák fognak fellépni a feltöltés során. Kötelező

 

Több hely hozzárendelése

Akár több helyet is hozzárendelhet egy tanulóhoz azáltal, hogy több helyoszlopot ad hozzá a Tanulók fájlhoz. Akár 14 további helyoszlopot is hozzáadhat a következő elnevezésekkel: location_id_2, location_id_3, ... location_id_15. Az egyes tanulóknál akár egy másik location_id azonosítót is megadhat ezekben az oszlopokban. Meg kell egyeznie a Helyek fájlban található egyik location_id azonosítóval. Ha ez a bejegyzés nem egyezik meg a Helyek fájl egyik bejegyzésével, problémák fognak fellépni a feltöltés során.

A Munkatársak fájl

Ha SFTP segítségével tölt fel egy új személyt, és a kiosztott person_id már megtalálható az Apple School Manager szolgáltatásban, akkor az új személy felülírja az Apple School Manager már meglévő felhasználóját. A felülírás befejeződése után csak az SFTP-n keresztül frissítheti az adott felhasználót. 

person_id

Az egyik munkatárs egyedi azonosítója. A person_id azonosítónak meg kell egyeznie a hallgatói információs rendszerben lévő egyedi azonosítóval (ha van ilyen). Ez a person_id a munkatárs egyedi azonosítója az Apple School Manager szolgáltatásban. Az értékkel az Osztályok fájlban lévő oktatókra hivatkozhat. 

Kötelező
person_number Ez egy másik érték, amellyel azonosítható egy munkatárs az iskolában. Például megadható a munkatárs azonosító kártyájának száma.  Nem kötelező
first_name A munkatárs utóneve. Kötelező
middle_name A munkatárs második utóneve. Nem kötelező
last_name A munkatárs családneve. Kötelező
email_address A munkatárs e-mail-címe.  Nem kötelező
sis_username A munkatárs felhasználóneve, ahogy a hallgatói információs rendszerben szerepel. Nem kötelező
location_id A munkatárs location_id azonosítója. Meg kell egyeznie a Helyek fájlban található egyik location_id azonosítóval. Ha ez a bejegyzés nem egyezik meg a Helyek fájl egyik bejegyzésével, problémák fognak fellépni a feltöltés során. Kötelező

Minden munkatárs esetén a szabványos jelszóházirend érvényesül (legalább 8 alfanumerikus karakter).

 

Több hely hozzárendelése

Akár több helyet is hozzárendelhet egy munkatárshoz azáltal, hogy több helyoszlopot ad hozzá a Munkatársak fájlhoz. Akár 14 további helyoszlopot is hozzáadhat a következő elnevezésekkel: location_id_2, location_id_3, ... location_id_15. Az egyes munkatársaknál akár egy másik location_id azonosítót is megadhat ezekben az oszlopokban. Meg kell egyeznie a Helyek fájlban található egyik location_id azonosítóval. Ha ez a bejegyzés nem egyezik meg a Helyek fájl egyik bejegyzésével, problémák fognak fellépni a feltöltés során.

A Kurzusok fájl
course_id A kurzus egyedi azonosítója. Meg kell egyeznie az Osztályok fájlban használt course_id azonosítóval.   Kötelező
course_number A kurzus száma. Ez a szám lehet a hallgatói információs rendszerben vagy a tantervben szereplő kurzusszám. Nem kötelező
course_name A kurzus címe. Nem kötelező
location_id A kurzus location_id azonosítója. Meg kell egyeznie a Helyek fájlban található egyik location_id azonosítóval. Ha ez a bejegyzés nem egyezik meg a Helyek fájl egyik bejegyzésével, problémák fognak fellépni a feltöltés során.
Kötelező

 

Az Osztályok fájl
class_id Az osztály egyedi azonosítója.    Kötelező
class_number Szám vagy kód, amely alapján beazonosítható az osztály az intézményben. Ellentétben a class_id azonosítóval, a class_number segítségével nem utalhat erre az osztályra a CSV-névsorokban.  Nem kötelező
course_id Annak a kurzusnak a course_id azonosítója, amelyhez tartozik az osztály. Meg kell egyeznie a Kurzusok fájlban található egyik course_id azonosítóval. Kötelező
instructor_id Az oktató person_id azonosítója. Meg kell egyeznie a Munkatársak fájlban található egyik person_id azonosítóval. Nem kötelező
instructor_id_2 Az oktató person_id azonosítója. Meg kell egyeznie a Munkatársak fájlban található egyik person_id azonosítóval. Nem kötelező
instructor_id_3 Az oktató person_id azonosítója. Meg kell egyeznie a Munkatársak fájlban található egyik person_id azonosítóval. Nem kötelező
location_id Az osztály location_id azonosítója. Meg kell egyeznie a Helyek fájlban található location_id azonosítóval. Ha ez a bejegyzés nem egyezik meg a Helyek fájl egyik bejegyzésével, problémák fognak fellépni a feltöltés során. Kötelező

 

Több oktató hozzárendelése

Akár több mint három oktatót is hozzárendelhet egy osztályhoz azáltal, hogy több oktatóoszlopot ad hozzá az Osztályok fájlhoz. Akár 12 további oktatóoszlopot is hozzáadhat a következő elnevezésekkel: instructor_id_4, instructor_id_5, ... instructor_id_15. Az egyes osztályoknál akár egy másik person_id azonosítót is megadhat az oktatóhoz. Meg kell egyeznie a Munkatársak fájlban található egyik person_id azonosítóval.

 

A Névsorok fájl
roster_id A hallgatói információs rendszerben vagy egyéb kurzusadatbázisban található névsor egyedi azonosítója (ha van ilyen).  Kötelező
class_id Az osztály egyedi, alfanumerikus azonosítója. Meg kell egyeznie az Osztály fájlban található egyik class_id azonosítóval.
Kötelező
student_id Tanulói person_id azonosító.  Kötelező

A Névsorok fájl segítségével hozzáadhatók a tanulók az osztályokhoz. A fájlban minden sornak kell rendelkeznie egyedi roster_id azonosítóval, és a sorok csak egy class_id és egy person_id azonosítót tartalmazhatnak. 
 

A fájlok frissítése

Ha hozzáadni vagy szerkeszteni szeretne tanulókat, munkatársakat és osztályokat, módosítsa az adatfájlokat, majd töltse fel az új példányokat. Fájlfeltöltéskor mind a hat fájlt fel kell töltenie, és mindegyik fájlnak tartalmaznia kell az egyes kategóriák teljes listáját, nem csupán a hozzáadni kívánt elemeket.

Az első feltöltést követően az új fiókok és osztályok automatikusan létrejönnek a feltöltés során. Ha hiányzik egy bejegyzés egy korábbi feltöltésből, az Apple School Manager letiltja az adott bejegyzést. Ha fennáll bármilyen hiba, az Apple School Manager küld Önnek egy e-mailt.

A nem az Apple által gyártott termékekre, illetve az Apple ellenőrzésén kívül eső vagy általa nem tesztelt független webhelyekre vonatkozó információk nem tekinthetők javaslatoknak vagy ajánlásoknak. Az Apple nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeinek és termékeinek kiválasztására, teljesítményére, illetve használatára vonatkozólag. Az Apple nem garantálja, hogy a harmadik felek webhelyei pontosak vagy megbízhatóak. Az internet használata kockázatokkal jár. Forduljon a gyártóhoz további információkért. A többi vállalat- és terméknév tulajdonosának védjegye lehet.

Közzététel dátuma: