Felügyelt Apple ID azonosító használata az iTunes U alkalmazással

A cikk bemutatja, hogy mi a különbség a személyes Apple ID azonosító és a Felügyelt Apple ID azonosító használata között az iTunes U vonatkozásában.

A személyes Apple ID azonosítóhoz hasonlóan Felügyelt Apple ID azonosítóval is végrehajthatja a következőket:

  • Bejelentkezés egy személyes készülékre 
  • Bejelentkezés egy megosztott készülékre
  • Hozzáférés az Apple szolgáltatásaihoz, például a következőkhöz: iCloud, iTunes U és Apple School Manager

Az Apple ID azonosítóktól eltérően a Felügyelt Apple ID azonosítóknak egy iskola vagy egy tankerület a tulajdonosa és a kezelője. Az intézmény visszaállíthatja a jelszavakat, korlátozhatja a vásárlásokat és a kommunikációt, illetve szerepköralapú kezelési jogosultságokat állíthat be. Ismerje meg, hogyan tud közreműködőként személyes Apple ID azonosítót hozzáadni egy felügyelt iTunes U kurzushoz.

A Felügyelt Apple ID azonosítók és az iTunes U felügyelt kurzusai

  • Ha Felügyelt Apple ID azonosító segítségével hoz létre egy iTunes U-kurzust, akkor a kurzus „felügyeltnek” minősül. Az iTunes U automatikusan társítja Önt az Apple School Manager szolgáltatásban megadott intézménnyel.
  • Az Apple School Manager-intézményhez tartozó kurzusintézmény nem módosítható.
  • A rendszer automatikusan társítja a Felügyelt Apple ID azonosítót az Apple School Manager szolgáltatásban megadott intézménnyel. Az iTunes U korlátlan tárhelyet biztosít a kurzusanyagoknak, és több mint 50 beiratkozott tanulót tud fogadni. 

Beiratkozás iTunes U-kurzusra és a tanulói névsor

A felügyelt kurzust létrehozó oktatónak Felügyelt Apple ID azonosítót kell használnia. A beiratkozó tanulóknak is Felügyelt Apple ID azonosítót kell használniuk. Az oktatónak és a tanulóknak ugyanahhoz az Apple School Manager-intézményhez kell tartozniuk.

Amikor egy Felügyelt Apple ID azonosító segítségével létrehoz egy kurzust, automatikusan hozzáadhatja az összes beiratkozott tanulót a felügyelt osztályhoz. Ha importálta az osztály adatait az Apple School Manager szolgáltatásba, válassza ki a Use Apple School lehetőséget, majd válassza ki az osztályt. Ha módosultak az osztály adatai, például van egy új tanuló, akkor az iTunes U frissíti a kurzusra beiratkozottakat a szinkronizálás során.

Ha az Új kurzus létrehozása lehetőséget választja ki, manuálisan megadhat információkat a kurzusról. A tanulók hozzáadásához importálja az osztályokat az Apple School Manager szolgáltatásból, vagy engedélyezze a tanulóknak, hogy egy beiratkozási kóddal manuálisan iratkozzanak be.

Kurzus áthelyezése egy Felügyelt Apple ID azonosítóba

Miután a személyes Apple ID azonosító segítségével létrehozott egy iTunes U-kurzust, az intézmény átválthat az Apple School Manager szolgáltatásra és a Felügyelt Apple ID azonosítókra. Ilyen esetben küldje el a kurzus másolatát a Felügyelt Apple ID azonosítóba – a kurzus ekkor felügyelt kurzussá válik.

Az iTunes U pillanatfelvételt készít az eredeti kurzusról, beleértve az összes információs oldalt, közzétételt és anyagot. Semmit sem módosít. Ha a tanulók beiratkoznak az eredeti kurzusra, az iTunes U eltávolítja őket a kurzus pillanatfelvételéről.

Tanfolyami közreműködők

Ha személyes Apple ID azonosítót használ elsődleges Apple ID azonosítóként, megadhatja magát egy felügyelt kurzus közreműködőjeként. A felügyelt kurzusra beiratkozott tanulók nem lehetnek tanfolyami közreműködők.

Közzététel dátuma: