Felügyelt Apple ID azonosító használata az iTunes U alkalmazással

A cikk bemutatja, hogy mi a különbség a személyes Apple ID azonosító és a Felügyelt Apple ID azonosító használata között az iTunes U vonatkozásában.

A személyes Apple ID azonosítóhoz hasonlóan Felügyelt Apple ID azonosítóval is végrehajthatja a következőket:

  • Bejelentkezés egy személyes készülékre 
  • Bejelentkezés egy megosztott készülékre
  • Hozzáférés az Apple szolgáltatásaihoz, például a következőkhöz: iCloud, iTunes U és Apple School Manager

A személyes Apple ID azonosítóktól eltérően a Felügyelt Apple ID azonosítóknak egy iskola vagy egy tankerület a tulajdonosa és a kezelője. A szervezet visszaállíthatja a jelszavakat, korlátozhatja a vásárlásokat és a kommunikációt, illetve szerepköralapú kezelési jogosultságokat állíthat be.

A Felügyelt Apple ID azonosítók és az iTunes U felügyelt kurzusai

  • Ha Felügyelt Apple ID azonosító segítségével hoz létre egy iTunes U-kurzust, akkor a kurzus „felügyeltnek” minősül. Az iTunes U automatikusan társítja Önt az Apple School Manager szolgáltatásban megadott szervezettel.
  • A kurzushoz társított Apple School Manager-szervezet nem módosítható.
  • A rendszer automatikusan társítja a Felügyelt Apple ID azonosítót az Apple School Manager szolgáltatásban megadott szervezettel. Az iTunes U korlátlan tárhelyet biztosít a kurzusanyagoknak, és több mint 50 beiratkozott tanulót tud fogadni. 

Beiratkozás iTunes U-kurzusra és a tanulói névsor

A felügyelt kurzust létrehozó oktatónak Felügyelt Apple ID azonosítót kell használnia. A beiratkozó tanulóknak is Felügyelt Apple ID azonosítót kell használniuk. Az oktatónak és a tanulóknak ugyanahhoz az Apple School Manager-szervezethez kell tartozniuk.

Amikor egy Felügyelt Apple ID azonosító segítségével létrehoz egy kurzust, automatikusan hozzáadhatja az összes beiratkozott tanulót a felügyelt osztályhoz. Ha importálta az osztály adatait az Apple School Manager szolgáltatásba, válassza ki az Apple School használata lehetőséget, majd válassza ki az osztálynévsort. Ha módosultak az osztály adatai, például van egy új tanuló, akkor az iTunes U frissíti a kurzusra beiratkozottakat a szinkronizálás során.

Ha az Új kurzus létrehozása lehetőséget választja, manuálisan megadhat információkat a kurzusról. Tanulók hozzáadásához importálja az osztályokat az Apple School Manager szolgáltatásból, vagy engedélyezze a tanulóknak, hogy egy beiratkozási kóddal manuálisan beiratkozhassanak.

Kurzus áthelyezése egy Felügyelt Apple ID azonosítóba

Előfordulhat, hogy egy szervezet azt követően vált át az Apple School Manager és a Felügyelt Apple ID azonosítók használatára, miután egy személyes Apple ID segítségével már létrehozott egy iTunes U-kurzust. Ilyen esetben küldje el a kurzus másolatát a Felügyelt Apple ID azonosítóba – a kurzus ekkor felügyelt kurzussá válik.

Az iTunes U pillanatfelvételt készít az eredeti kurzusról, beleértve az összes információs oldalt, közzétételt és anyagot. Semmit sem módosít. Ha voltak beiratkozott tanulók az eredeti kurzusnál, az iTunes U eltávolítja őket a kurzus pillanatfelvételéből.

Tanfolyami közreműködők

Ha személyes Apple ID azonosítót használ elsődleges Apple ID azonosítóként, hozzáadhatja magát egy felügyelt kurzus közreműködőjeként. A felügyelt kurzusra beiratkozott tanulók nem lehetnek tanfolyami közreműködők.

Közzététel dátuma: