Mac Pro (2013 vége): A memóriamodulok beszerelése és cseréje

A cikkből megtudhatja, hogyan távolíthatók el a memóriamodulok a 2013 végén forgalomba hozott Mac Pro számítógépből, illetve hogyan szerelhetők be modulok.

A 2013 végén forgalomba hozott Mac Pro négy darab olyan memóriafoglalattal rendelkezik, amelyben bővíthetők a memóriamodulok. A foglalatokba összesen 64 GB-nyi memória helyezhető, amennyiben mind a négy foglalatban 1866 MHz-es, DDR3 típusú ECC RDIMM modulokat használ.

A memóriabővítés előtti teendők

Győződjön meg arról, hogy a használni kívánt memóriamodul kompatibilis a számítógéppel. A Mac Pro a nem pufferelt UDIMM és a regisztrált RDIMM modulokat egyaránt támogatja, de semmiképp ne helyezzen be egyszerre két típusú modult a számítógépbe. A helytelenül behelyezett, illetve a rendszerkövetelményeknek nem megfelelő DIMM modulok negatív hatással lehetnek a rendszer teljesítményére, vagy előfordulhat, hogy a számítógép nem észleli őket.

Az Apple azt javasolja, hogy az általa jóváhagyott DIMM modulokat használja. Új Mac Pro számítógépébe ne helyezzen be régebbi Mac Pro számítógépekben használt DIMM modulokat. Az Apple Store üzletekben, valamint a hivatalos Apple-viszonteladóknál vásárolhat Apple márkájú memóriamodulokat.

Tovább információkért olvassa el a Mac Pro (2013 vége): A memóriák műszaki jellemzői című cikket.

A memóriamodulok eltávolítása és beszerelése

   

1. rész: A burkolat eltávolítása

 1. A Mac Pro burkolatának felnyitása előtt kapcsolja ki a számítógépet az Apple () menü Kikapcsolás menüpontjának kiválasztásával.
 2. Ha a számítógép felülete forró, várjon 5–10 percet, hogy lehűljön.
 3. Érintsen meg egy fémfelületet a Mac Pro burkolatán a statikus elektromos töltés levezetéséhez. 

  Fontos: Mindig vezesse le a statikus elektromos töltést, mielőtt megérintené az alkatrészeket vagy beszerelné a komponenseket a Mac Pro belsejébe. A statikus elektromos töltés elkerülése érdekében ne változtasson helyet a szobában, amíg be nem szerelte a memóriamodulokat, és vissza nem csúsztatta a burkolatot a számítógépre.

 4. Húzza ki az összes kábelt és a hálózati tápkábelt a Mac Pro számítógépből. Ne próbálja meg úgy beszerelni a memóriamodult, hogy a számítógép hálózati kábele csatlakoztatva van a fali aljzathoz.
 5. Oldja fel a burkolat zárolását a burkolatzár jobbra történő elcsúsztatásával. 

 6. Egyenes irányban emelje fel a burkolatot, és vegye le a számítógépről. Óvatosan tegye félre. 

 7. A DIMM-foglalatok ekkor láthatóvá válnak a bemeneti/kimeneti (I/O) panel bal és jobb oldalán.

2. rész: A beszerelt DIMM modulok eltávolítása

A Mac Pro gyári állapotában már be voltak szerelve DIMM modulok néhány vagy az összes DIMM-foglalatba. A memóriamodulok cseréje előtt szükség lehet néhány vagy az összes DIMM modul eltávolítására. Az alábbi táblázat alapján állapítsa meg a Mac Pro konfigurációját, és azt, hogy melyik DIMM modulokat kell eltávolítani és kicserélni a javasolt memóriakonfiguráció létrehozása érdekében. A táblázat után olvasható számozott lépések követésével találhatja meg az egyes DIMM-foglalatokat.

Fontos: Az összes DIMM modul 1866 MHz-es, DDR3 típusú ECC. Ne helyezzen be egyszerre UDIMM és RDIMM modulokat.

Teljes memória 1. DIMM-foglalat 2. DIMM-foglalat 3. DIMM-foglalat 4. DIMM-foglalat
12 GB 4 GB-os ECC UDIMM 4 GB-os ECC UDIMM 4 GB-os ECC UDIMM  
16 GB 4 GB-os ECC UDIMM 4 GB-os ECC UDIMM 4 GB-os ECC UDIMM 4 GB-os ECC UDIMM
32 GB 8 GB-os ECC UDIMM 8 GB-os ECC UDIMM 8 GB-os ECC UDIMM 8 GB-os ECC UDIMM
64 GB 16 GB-os ECC UDIMM 16 GB-os ECC UDIMM 16 GB-os ECC UDIMM 16 GB-os ECC UDIMM

Az alábbi lépések követésével távolítsa el a DIMM modulokat.

 1. Összesen négy DIMM-foglalat áll rendelkezésre. Kettő balra, kettő pedig jobbra található a Mac Pro bemeneti-kimeneti (I/O) paneljétől.
 2. A DIMM-foglalatokhoz a RAM-rekesz kioldókarjának segítségével férhet hozzá (mindegyik DIMM-tok tetején megtalálható a kioldókar, és egy fehér színű háromszög látható [A] rajtuk). Nyomja le és emelje fel a kart. A kar ekkor hátra- és felfelé elmozdul, aminek következtében a DIMM-foglalatok kibillennek, és így könnyen elérhetővé válnak. Ne fejtsen ki nagy erőt a kioldókarra, mert megsérülhet a zár.
 3. Keresse meg az eltávolítani kívánt DIMM modult/modulokat. A foglalatok az 1–4. számúak (B). Két kezének hüvelyk- és mutatóujjával finoman fogja meg a DIMM modult a két oldalán, és óvatosan távolítsa el úgy, hogy egyenes irányban kihúzza a DIMM-foglalatból. Ne fordítsa el a DIMM modult, illetve ne húzza ki erővel a foglalatból, különben megsértheti. Először a külső DIMM modulokat távolítsa el, mert így könnyebb lesz eltávolítani a belső DIMM modulokat. 

 4. Helyezze az eltávolított DIMM modulokat egy antisztatikus védőtasakba.

3. rész: A DIMM modulok beszerelése

A DIMM (F) modulokon található bevágásnak (E) a retesszel (D) egy vonalban kell lennie a DIMM-foglalat (C) belsejében. Megjegyzés: A retesz/bevágás pozíciója eltér a számítógép különböző oldalain.

 1. Keresse meg azt a DIMM-foglalatot, amely a legközelebb található a számítógép belsejéhez, és győződjön meg arról, hogy nem található benne DIMM modul.
 2. Lehetőleg sűrített levegővel fújja ki a port és az egyéb szennyeződéseket a DIMM-foglalatból. Megjegyzés: Függőlegesen tartsa a sűrített levegős palackot, hogy ne kerüljön hajtógáz a DIMM-foglalatokra.
 3. Finoman fogja meg a DIMM modul két oldalát, és helyezze be a foglalatba. Igazítsa vízszintes helyzetbe a DIMM modult, mielőtt nagyobb erőt fejtene ki rá.
 4. Helyezze be a DIMM modult a DIMM-tartó által kívánt szögben.
 5. Finoman helyezze be a modult úgy, hogy az alja hozzáérjen az arany érintkezőkhöz, majd egy kicsit erősebben nyomja meg, hogy megfelelően illeszkedjen. 
  • NE fejtsen ki túl nagy erőt a DIMM modulra. Ha nem tudja behelyezni, ellenőrizze, hogy a retesz (D) és a bevágás (E) egy vonalban van-e.
  • NE erőltesse be a DIMM modult a helyére.
  • NE próbálja behelyezni a DIMM modulokat, ha a DIMM-tartó zárt állapotban van.
  • NE hajlítsa meg és ne fordítsa el a DIMM modult a behelyezése közben.
 6. Az összes DIMM modul beszerelése után nyomja vissza a helyére a RAM-rekeszt.

4. rész: A burkolat visszahelyezése

 1. Óvatosan engedje le a burkolatot a Mac Pro számítógépre, ügyelve arra, hogy ne érjen egyik áramköri laphoz sem.
 2. Valószínűleg finoman le kell nyomnia a burkolatot, hogy teljesen a helyére kerüljön. 

 3. Miután a helyére került a burkolat, balra csúsztatva reteszelje el a burkolatzárat. 

 4. Ha a burkolatzár nem csúsztatható el teljesen balra, ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e vissza a burkolatot, és hogy teljesen a helyén van-e, majd próbálkozzon újra.
 5. Ezek után csatlakoztathatja a hálózati kábelt, a kijelzőt és a többi perifériaeszközt. A Mac Pro bekapcsolásával ellenőrizze, hogy a rendszer megfelelően működik-e.

A memória ellenőrzése

Az alábbi lépések követésével ellenőrizze, hogy megfelelően szerelte-e be a memóriamodulokat, és hogy a Mac Pro felismeri-e őket.

 1. Az Apple () menüben válassza ki A Mac névjegye menüpontot.
 2. Kattintson a További infók gombra. Megjelenik egy ablak, amelyben általános információk olvashatók a Mac számítógépről. 

 3. A Rendszerjelentés gombra kattintva jelenítse meg a részletes információkat, amelyek között szerepelnek a számítógépben található memóriamodulokkal kapcsolatos adatok is.
 4. Kattintson a Memória elemre.
 5. Ellenőrizze, hogy a beszerelt memóriamodulok megtalálhatók-e a listában, és a megfelelő adatok szerepelnek-e mellettük. Ahogy az az alábbi képen is látható, a DIMM modulok számozva vannak (DIMM1, DIMM2, DIMM3, DIMM4), így könnyen beazonosíthatja a megfelelő DIMM modulokat, amelyeknek a számozása (1, 2, 3 és 4) a DIMM-tartó alján található. 

 6. Ha a listában azt látja, hogy üres egy vagy több olyan memóriafoglalat, amelybe behelyezett memóriamodult, kapcsolja ki a számítógépet, és a fenti lépések ismételt követésével ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a modulokat. A Mac Pro (2013 vége): A memóriamodulok műszaki jellemzői című cikk segítségével győződjön meg arról, hogy a memóriamodulok megfelelnek a Mac Pro követelményeinek.
 7. Ha továbbra is problémákat tapasztal a beszerelt memóriamodulokkal kapcsolatban, érdeklődjön az Apple-támogatásnál, hogy milyen támogatási lehetőségek állnak a rendelkezésére.
Közzététel dátuma: