Az iTunes U biztonsági és adatvédelmi funkcióinak áttekintése

Az Apple igen komolyan veszi az adatbiztonságot és a személyes adatok védelmét. Az iTunes U kialakítása az iparági szabványoknak megfelelő biztonsági gyakorlatokat követve történt, és a szolgáltatás szigorú irányelveket alkalmaz a felhasználói adatok védelméhez.

A cikk ismerteti, hogy az iTunes U miként biztosítja a kurzusinformációk és az adatok védelmét. A jelen cikken kívül érdemes még az Apple adatvédelmi szabályzatát is tanulmányoznia.

Adatbiztonság

Az iTunes U védelmet biztosít a beadandó házi feladatoknak, a magánbeszélgetéseknek és az osztályzatoknak. Titkosítja az interneten küldött adatok védelmét, titkosított formában tárolja őket, amennyiben a kiszolgálón kapnak helyet, és biztonságos tokeneket használ a hitelesítéshez. Mindennek köszönhetően nem lehet jogosulatlanul hozzáférni a felhasználói adatokhoz az adatok továbbításakor és a kiszolgálóinkon való tárolásuk során. Az iTunes U legalább 128 bites AES-titkosítást használ – ez megfelel a nagyobb pénzügyi intézmények által alkalmazott biztonsági szintnek.

Az iTunes U segítségével tárolt adatok tulajdonjoga

Az intézmény, az oktató, illetve a tanuló tulajdonában vannak az általa megadott adatok, és az ő felügyelete alatt maradnak minden körülmények között. Az Apple kizárólagos szerepe a házi feladatok, a jegyek és a szolgáltatás használata során megadott egyéb információk feldolgozásában áll.

Mennyi ideig őrzi meg az iTunes U az adatokat?

Az iTunes U addig őrzi meg az adatokat, ameddig a kurzus vagy a gyűjtemény elérhető. A kurzus vagy a gyűjtemény törlésekor valamennyi hozzá társított információ törlődik. A felhasználók ezt követően is elérhetik a készülékükön tárolt információkat.

Milyen módon törli az Apple az adatokat?

Ha az oktató törli az egyik tanulót a kurzusból, az Apple törli a rendszereiből a tanuló által létrehozott összes kurzusanyagot, beszélgetést, valamint a tanuló és az oktató között folytatott magánbeszélgetéseket.

Hitelesítés biztonságos tokenekkel

Amikor a felhasználók megnyitják az iTunes U szolgáltatást az iTunes U alkalmazásból, a biztonságos tokenek miatt nincs szükség jelszavak tárolására a készülékeken és a számítógépeken. Az iTunes U webböngészőből történő megnyitásakor a rendszer titkosított TLS-kapcsolaton kersztül továbbítja a felhasználóneveket és a jelszavakat.

Erős jelszavak

Az iTunes U szolgáltatáshoz használt Apple ID azonosítókhoz tartozó jelszavaknak legalább 8 karakterből kell állniuk, amelyek között egy számnak, egy nagybetűnek és egy kisbetűnek mindenképpen szerepelnie kell. A felhasználók erős jelszó létrehozásával tehetnek legtöbbet az adatok védelme érdekében. További információk az erős jelszavak létrehozásáról.

Adatvédelem

Az Apple teljes mértékben elkötelezett a felhasználói adatok védelme iránt. Az Apple adatvédelmi szabályzata ismerteti, hogy miként gyűjtjük, használjuk fel, hozzuk nyilvánosságra, továbbítjuk és tároljuk az adatokat. A szabályzat követése mellett az iTunes U a következő adatvédelmi funkciókat foglalja magában:

  • Az iTunes U-adatok nem ugyanabban az adatbázisban kapnak helyet, mint a többi típusú iTunes-adat.
  • Az iTunes U-adatok kizárólag a szolgáltatásnyújtást szolgálják.
  • Soha nem használjuk fel az iTunes U-adatokat hirdetési célokra.
  • Az iTunes szolgáltatásban tárolt fiókadatokra az Apple szabványos adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.
  • A felhasználók és az oktatók adataihoz korlátozott mértékben tudnak hozzáférni az Apple munkatársai, akiknek a szolgáltatásnyújtást teszi lehetővé az ilyen adatokhoz való hozzáférés.

Azonnali törlés kérelem esetén

Ha a felhasználó az iTunes U-adatok törlését kéri, azonnal töröljük az adatokat. A felhasználó ezt követően is elérheti a saját készülékén tárolt iTunes U-információkat.

Az iskolákra vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek betartása

Az iTunes U az iskoláknak is segítséget nyújt abban, hogy eleget tudjanak tenni adatvédelmi kötelezettségeiknek a 18 évesnél fiatalabb tanulók vonatkozásában. Az Apple soha nem használja fel a tanulói információkat marketingcélokra, illetve személyre szabott hirdetésekre, soha nem értékesítjük a tanulói információkat, valamint soha nem osztjuk meg harmadik féllel a tanulói információkat.

Tanulói adatvédelmi fogadalom

Az Apple aláírta a Tanulói adatvédelmi fogadalmat, ezáltal is kifejezve a tanulók, a szülők és a tanárok által az iskolákban megosztott információk védelme iránti elkötelezettségét.

Megfelelőség

Nemzetközi adatátvitel

Az Apple egy globális vállalat, amely számos, különböző jogrendszerekben működő jogi személlyel rendelkezik, amelyek felelősek az általuk gyűjtött személyes adatokért, illetve azokért, amelyeket az Apple Inc. dolgoz fel az ő nevükben. Az Apple jóváhagyott minta szerződési feltételeket alkalmaz az Európai Gazdasági Térségben és Svájcban gyűjtött személyes adatok nemzetközi átvitelére vonatkozóan. Az Apple teljesíti az Ázsia-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) Határokon átívelő adatvédelmi szabályrendszerének követelményeit. Az APEC CBPR rendszer keretet biztosít a szervezetek számára a résztvevő APEC-gazdaságok között átadott személyes adatok védelmének biztosítására.

Bűnüldöző szervek

Az Apple kizárólag akkor adja át az iTunes U-adatokat a bűnüldöző szerveknek, ha erre a törvény kötelezi. Ha a bűnüldöző szervek iTunes U-adatok megadására szólítják fel az Apple-t, akkor az Apple megkéri a bűnüldöző szervet arra, hogy közvetlenül a kérelemhez kapcsolódó intézményt, oktatót vagy tanulót kérje meg az információk kiadására. Ha a bűnüldöző szervek iTunes U-adatok megadására kötelezik az Apple-t, akkor az Apple azonnal értesíti az érintett felhasználót, és elküldi neki az utasítás másolatát, amennyiben a törvény nem tiltja ezt.

Harmadik felek

Ha az Apple harmadik féltől kap kérelmet az iTunes U-adatok megadására (például tanulói nyilvántartásra vonatkozó kérelmet), az Apple azonnal értesíti az intézményt, oktatót vagy tanulót, amennyiben a törvény nem tiltja ezt. Ha a törvény nem kötelezi az Apple-t az iTunes U-adatok kiadására, elutasítja a kérelmet.

Amennyiben a kérelem törvényesen megalapozott, és kötelezhetik az Apple-t a kért információk átadására, akkor az Apple megkéri a harmadik felet arra, hogy közvetlenül a kérelemhez kapcsolódó intézménytől, oktatótól vagy tanulótól szerezze be az információkat. A folyamat elősegítése érdekében az Apple megadhat alapvető információkat a harmadik félnek.     

Kormányzati kérelmek

Olvassa el részletesen, hogy az Apple miként kezeli a kormányzati információkérelmeket.

A funkció elérhetősége

A szemeszter befejeződése után

Az intézmény, illetve az oktató felügyelete alatt állnak az iTunes U használata során begyűjtött információk és adatok (például a házi feladatok vagy az osztályzatok). Törölhetik őket mindegyik szemeszter végén, illetve tetszőleges időpontban.

Az adatok elérhetetlenné válnak, amint törlik őket a rendszereinkből. A felhasználók ezt követően is elérhetik a készülékükön tárolt információkat.  

Szolgáltatási problémák vagy szolgáltatáskimaradás

Tudjuk, hogy a szolgáltatások megbízhatósága nagyon fontos tényező, ezért szolgáltatáskimaradás esetén törekszünk arra, hogy üzletileg ésszerű mértékben értesítést küldjünk. Az Apple rendszerállapotot jelző oldalán figyelemmel kísérheti az iTunes U rendszerállapotát.

Támogatás

Az iTunes U támogatási oldalán bővebben tájékozódhat az iTunes U használatáról, illetve segítséget kaphat a problémák elhárításához.

Közzététel dátuma: