A VoiceOver-rotor az iPhone, iPad és iPod touch készüléken

A VoiceOver-rotor segítségével módosíthatja a VoiceOver működését. Többek között módosíthatja a VoiceOver hangerejét és beszédsebességét, illetve az egyik elemről egy másikra léphet a képernyőn.

A VoiceOver-rotor használata

Először is a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek menüpontban kapcsolja be a VoiceOvert, ha ezt még nem tette meg.

A rotor használatához forgassa el két ujját az iOS-készülék képernyőjén, mintha egy tárcsát fordítana el. A VoiceOver ekkor kimondja az első rotorbeállítást. Ha tovább forgatja ujjait, meghallgathatja a többi beállítási lehetőséget is. Emelje fel az ujját a kívánt beállítás kiválasztásához.

Miután kiválasztotta a beállítást, egy ujjal pöccintsen felfelé vagy lefelé a képernyőn. Ha például a Szavak lehetőséget választja ki, amikor egy dokumentum meg van nyitva, felfelé vagy lefelé pöccintve a VoiceOver a következő, illetve az előző szóra lép.

Az alábbiakban megtalálja a különböző rotorbeállításokat és a rendeltetésüket.

Navigálási beállítások

Az összes alábbi beállítással az egyik elemről a következőre léphet úgy, hogy egy ujjával fentről lefelé pöccint a képernyőn – ha lentről felfelé pöccint, a VoiceOver az előző elemre lép.

Gépelés közben a Karakterek, a Szavak és a Sorok lehetőség kiválasztásával ellenőrizheti a szöveget:

 • Karakterek: Egyszerre egy karakter felolvasása
 • Szavak: Egyszerre egy szó felolvasása
 • Sorok: Egyszerre egy sor felolvasása 

Az alábbi beállítások segítségével az oldal vagy a képernyő különböző szervezőelemei között léptethet: 

 • Tárolók: Lépés az egyik tárolóról a következőre a képernyőn. A Dock és a Főképernyő például tároló. 
 • Címsorok: Lépés az egyik címsorról a következőre. A Beállítások > Mail, Kontaktok, Naptárak menüpontban használja ezt a rotorbeállítást.
 • Jellegzetes helyek: Léptetés a szalaghirdetések, a navigációs elemek és a gombok között a HTML-tartalmakban (például weboldal vagy HTML formátumú e-mail).
 • Azonos elem: Lépés az egyik elemről a következő hasonló típusú elemre. A Safariban a webes keresés találatainak hivatkozásaihoz érdemes használni ezt a funkciót.
 • Függőleges navigáció: Lépés felfelé vagy lefelé egy ujjal végzett függőleges pöccintéssel. A Főképernyőn érdemes használni a funkciót.
 • Statikus szöveg: Lépés egysoros statikus HTML-szövegről a következőre. A statikus szöveg a fő szöveg az oldalon – ellentétben például a hivatkozásokkal és a gombnevekkel.

Az alábbiak segítségével az egyik hivatkozásról a következőre léphet:

 • Linkek: Lépés az egyik hivatkozásról a következőre
 • Meglátogatott linkek: Lépés az egyik hivatkozásról a következőre azok közül, amelyekre már rákattintott
 • Nem meglátogatott linkek: Lépés az egyik hivatkozásról a következőre azok közül, amelyekre még nem kattintott rá
 • Oldalon belüli linkek: Lépés az egyik oldalon belüli hivatkozásról a következőre a weboldalon

További lehetőségek az oldalon való navigációhoz:

 • Táblázatok: A VoiceOver kurzorának áthelyezése egy táblázat elejére a weboldalon
 • Listák: A VoiceOver kurzorának áthelyezése egy lista elejére a weboldalon
 • Gombok: Lépés az egyik gombról a következőre HTML-tartalomban
 • Űrlapvezérlőelemek: Léptetés a gombok és a menük között űrlap használatakor
 • Szövegmezők: Lépés az egyik szövegmezőről a következőre HTML-tartalomban
 • Keresőmezők: Lépés az egyik keresőmezőről a következőre HTML-tartalomban
 • Képek: Lépés a képekre

A VoiceOver beszédmódjának, olvasási módjának és hangjainak módosítása

Beszédsebesség: A VoiceOver beszédsebességének módosítása. Egy ujjal pöccintsen felfelé vagy lefelé a gyorsabb, illetve a lassabb beszédhez. A sebesség 5 százalékkal módosul egy-egy pöccintésre.

Hangerő: A VoiceOver hangerejének módosítása – nem ugyanaz, mint a rendszerhangerő. Egy ujjal pöccintsen felfelé vagy lefelé a hangosabb, illetve a halkabb beszédhez. A sebesség 5 százalékkal módosul egy-egy pöccintésre. 

Írásjelek: Módosíthatja, hogy a VoiceOver milyen módon olvassa fel az írásjeleket. Egy ujjal felfelé vagy lefelé pöccintve válthat a következők között: az összes írásjel felolvasása, néhány írásjel felolvasása, az írásjelek felolvasásának mellőzése.

Hangok: A VoiceOver hangeffektusainak – kattanások és kurzorhangok – be- és kikapcsolása. Egy ujjal pöccintsen felfelé vagy lefelé.

Tippek: A VoiceOver-tippek be- és kikapcsolása. Egy ujjal pöccintsen felfelé vagy lefelé.

Hangerő automatikus csökkentése: Az egyéb hangok hangerejének csökkentése, amikor a VoiceOver beszél. Egy ujjal pöccintsen felfelé vagy lefelé.

A gépelési mód módosítása

A Gépelési mód funkcióval a Normál gépelés, a Tízujjas gépelés és a Közvetlen érintés gépelési módok között válthat. Egy ujjal pöccintsen felfelé vagy lefelé a módok közötti váltáshoz.

A rotor használata helyett a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Gépelési stílus menüpontban is választhat gépelési módot.

Az alábbiak szerint választhatja ki a kívánt gépelési módot:

Normál gépelés

Balra vagy jobbra legyintve válassza ki a kívánt billentyűt a billentyűzeten, majd koppintson duplán a karakter beírásához. Úgy is eljárhat, hogy ujját a billentyűzeten körbevezetve kiválasztja a kívánt billentyűt, majd – miközben továbbra is a billentyűn tartja az ujját – a képernyőre koppint egy másik ujjával.

A VoiceOver akkor is kimondja a billentyű nevét, amikor Ön kiválasztja a billentyűt, és amikor beírja a karaktert.

Tízujjas gépelés

Érintéssel válassza ki a kívánt billentyűt a billentyűzeten, majd emelje fel az ujját a karakter beírásához. Ha nem a megfelelő billentyűt érintette meg, húzza át az ujját a kívánt billentyűre.

A VoiceOver kimondja a billentyűkkel beírható karaktereket, amikor megérinti a billentyűket. A VoiceOver beírja a karaktert, amikor felemeli az ujját.

Közvetlen érintéses gépelés

Ugyanúgy gépeljen, mint amikor a VoiceOver ki van kapcsolva. Ennek a módnak a kiválasztásakor csak a gépelés során kapcsolódik ki a VoiceOver.

Beállítások bevitelhez, különböző műveletekhez, valamint nagyításhoz és kicsinyítéshez

Kézírás: A billentyűzeten való gépelés helyett kézírással viheti be a szöveget.

Braille-képernyőbevitel: A Braille-billentyűzet bekapcsolása a képernyőn.

Műveletek: Kiválasztható, hogy mi történjen, amikor egy ujjal duplán koppint. Ha például a Mailben választja ki ezt a rotorbeállítást, akkor többek között a Törlés, az Elem aktiválása, a Megjelölés olvasottként és a Jelölés lehetőségek állnak rendelkezésére.

Nagyítás: Nagyítás és kicsinyítés. Pöccintsen egy ujjal fentről lefelé, vagy lentről felfelé. A Kamera alkalmazásban érdemes használni a funkciót. A Kisegítő lehetőségek menüpontban található Nagyítás funkció nem vezérelhető ilyen módon.

A beállítások kiválasztása

A fenti rotorbeállítások némelyike alapértelmezés szerint rendelkezésre áll, néhány beállítás pedig opcionális.

A rotorbeállítások kiválasztásához lépjen a Beállítások > Általános > Kisegítő lehetőségek > VoiceOver > Rotor menüpontba. Ezután jelölje be a rotorban elhelyezni kívánt beállításokat.

Néhány beállítás nem mindig található meg a rotorban. Például a Gépelési mód csak akkor található meg, ha rendelkezésre áll egy billentyűzet.

Közzététel dátuma: