Az Apple embléma és egy folyamatjelző sáv látható az iPhone, iPad vagy iPod touch frissítése vagy biztonsági mentésből való visszaállítása után

Az iOS frissítése, a biztonsági mentésből való visszaállítás vagy az iPhone, az iPad vagy az iPod touch tartalmának törlése után a készülék az Apple emblémát és egy folyamatjelző sávot jelenít meg.

A készülék képernyőjén a folyamatjelző sáv látható

Ilyen esetben előfordulhat, hogy a folyamatjelző sáv nem vagy csak nagyon lassan mozdul el.

Várja meg, amíg a készülék befejezi a frissítési, visszaállítási vagy törlési folyamatot.

A folyamatjelző sáv a telepítés állapotát jelzi. A folyamathoz szükséges idő hosszúsága attól függ, hogy a készüléken hány fájl található, és hogy az iOS törlését, a rajta található szoftverek frissítését, vagy magának az iOS rendszernek a frissítését végzi-e. A folyamat akár egy perc alatt is befejeződhet, ha a készülékén nincsenek adatok, vagy csak kevés adat található rajta, illetve ha törli a készüléket. Ha a készülék nagyon sok fájlt tárol, a folyamat néhány perctől kezdve akár egy órát is igénybe vehet.

A folyamat akkor ért véget, ha a készülék megjelent az iTunes alkalmazásban, és lehetőség van a szinkronizálási beállítások megadására és a tartalmak szinkronizálására. Ne csatlakoztassa le a készüléket az iTunes alkalmazásról, és várjon addig, amíg az átköltöztetési folyamat befejeződik.

Ha vezeték nélkül végzi a frissítést, hagyja a készüléket a tápellátáshoz csatlakoztatva, hogy a folyamat közben ne merüljön le. Ha a készülék lemerült, csatlakoztassa a tápforráshoz, és kapcsolja be a frissítés vagy a visszaállítás befejezéséhez.

Ha úgy gondolja, hogy a frissítés megakadt, nyomja meg az egyik gombot. Ha egy frissítésről szóló üzenet jelenik meg, a frissítés még folyamatban van.

Előfordulhat, hogy a folyamatjelző sáv végighalad, majd újra elindul.

Hibaelhárítás

Ha a frissítés vagy a visszaállítás nem fejeződik be, vagy ha a készülék nem reagál, kényszerítve indítsa újra a készüléket.

Ha készüléke több órája ebben az állapotban van, forduljon az Apple-támogatáshoz.

Közzététel dátuma: