Hordozható Apple számítógépek: A MagSafe adapter hibaelhárítása

A cikk bemutatja, hogyan háríthatók el a MagSafe adapter használata során jelentkező alábbi hibajelenségek.

 • A hálózati adapter nem tölti a számítógépet.
 • Az adaptercsatlakozó LED-je nem kezd el világítani, amikor a számítógéphez csatlakoztatja az adaptert.
 • Az adapter csak szakadozva tölti a számítógépet.
 • Az adapter fehér szigetelése elválik a MagSafe csatlakozó mágneses végétől.
 • A számítógép vagy az adapter MagSafe csatlakozójába szennyeződés került.
 • A készülék a konnektorba dugva szikrát vet.
 • Az adapter vagy a számítógép MagSafe csatlakozójában valamelyik tű fizikailag sérült.

Az Apple hálózati adapterek többféle csatlakozóval vannak felszerelve. Az alábbi ábrák segítségével azonosítsa be saját adapterét, mielőtt folytatná a hibaelhárítást.

„L” csatlakozós adapter„L” csatlakozós adapter
Henger alakú csatlakozó „T” alakú MagSafe-csatlakozó „L” alakú MagSafe-csatlakozó MagSafe 2 csatlakozó

Megjegyzések

 • „T” alakú MagSafe-csatlakozó helyett „L” alakú MagSafe-csatlakozós MagSafe adaptert is kaphat csereként, ugyanis az „L” csatlakozós adapter is tökéletesen kompatibilis az adott Apple számítógéppel.
 • A MagSafe 2 adapter nem kompatibilis az olyan Apple számítógépekkel, amelyeknek „T” vagy „L” csatlakozós MagSafe adapterhez készült csatlakozójuk van.
 • A „T” és az „L” csatlakozós MagSafe adaptert a MagSafe–MagSafe 2 átalakítóval MagSafe 2 csatlakozóval felszerelt számítógéphez is lehet használni.
 • A hordozható Mac számítógépek MagSafe-csatlakozójában és MagSafe-portjában mágnes van, ami hitelkártyákon és más mágneses eszközökön adatvesztést okozhat. Az adatok védelme érdekében tartsa távol az ilyen mágneses eszközöket a MagSafe adapter végétől és a MagSafe-porttól.

Hibaelhárítás

Az alábbi lépéseket követve azonosíthatja be a probléma okát és így a megfelelő megoldást.

Ha az adapter szikrát vet

Előfordulhat, hogy a hálózati adapter szikrát vet, amikor bedugja a fali aljzatba. Ez általában normális jelenség, és bármikor előfordulhat, amikor valamilyen elektromos készüléket működő hálózati aljzathoz csatlakoztat. Ha a szikra nem a dugó villáinál látható, ha sérülést vagy elszíneződést észlel az adapteren, illetve ha valami más aggasztja a szikrázással kapcsolatban, lépjen kapcsolatba az Apple-lel.

A hálózati adapter hibaelhárítása

 1. Győződjön meg arról, hogy a hálózati aljzat kifogástalanul működik.

  Ellenőrizze, hogy a használt fali aljzat megfelelően működik-e. Csatlakoztasson hozzá egy jól működő készüléket – például lámpát, televíziót vagy órát –, és győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően bekapcsolódik.

 2. Győződjön meg arról, hogy megfelelő teljesítményű adaptert használ.

  A megfelelő hálózati adaptert használja hordozható Apple számítógépéhez. Nyugodtan használhat nagyobb teljesítményű hálózati adaptert, alacsonyabb teljesítményű adapter esetén azonban rendellenes működésmód léphet fel.

 3. Ellenőrizze, hogy nincs-e áramköri zaj.

  Húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból, várjon 60 másodpercet, majd csatlakoztassa újra.

  • Ha az adapter működik a 60 másodperces „pihenő” után, nagy valószínűséggel áramköri zaj lépett fel a hálózati áramforrás esetén. Ilyenkor célszerű rendszeresen egy-egy percre pihentetni az adaptert a leírtak szerint. Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a hálózati adapter túlfeszültség elleni védelmi rendszere alapzajt érzékel, és kikapcsolja az adaptert.
  • Például olyan ballasztos fényforrások vagy normál méretű és mini hűtőszekrények kelthetnek áramköri zajt, amelyek a számítógéppel azonos elektromos áramkörön vannak. A probléma kiküszöbölhető azzal, hogy a számítógép hálózati adapterét szünetmentes tápegységhez vagy másik áramkörhöz csatlakoztatja.
  • Ha az adapter megfelelően működik olyan hálózati aljzathoz csatlakoztatva, amelyről tudja, hogy kifogástalanul működik, nincs szükség a cseréjére.
 4. Győződjön meg arról, hogy az adapter környezetében jó a szellőzés.

  A hálózati adapter normál használat közben is nagyon felmelegedhet, ahogy a működés közben termelődő hő kisugárzik az adapterházból. Mindig közvetlenül a hálózati aljzathoz csatlakoztassa a hálózati adaptert, vagy jól szellőző környezetben helyezze a padlóra. Ha a MagSafe adaptert rosszul szellőző helyre, például kanapéra, vastag szőnyegre, ágyneműre vagy párnára teszi, vagy ha az adapter takaró vagy más szigetelő réteg alá kerül, az eszköz kikapcsolhatja magát a károsodás megelőzése érdekében. Az adapter még ilyen állapotban is túl meleg lehet, ezért bármiféle további művelet előtt hagyni kell lehűlni.

 5. Ellenőrizze, hogy nincs-e probléma a („kacsafej” néven is ismert) váltóáramú csatlakozódugasszal, illetve a két- vagy háromvillás hálózati tápkábellel.

  Ha a hálózati adapterhez a váltóáramú csatlakozódugaszt használja, cserélje ki a két- vagy háromvillás hálózati tápkábelre. Ha pedig a két- vagy háromvillás hálózati tápkábelt használja, cserélje ki a váltóáramú csatlakozódugaszra. Mindkét csatlakozó egyszerűen csatlakoztatható az adapterhez az alábbi ábra szerint.

  • Ha ezek után az adapter tölteni kezdi a számítógépet, és a MagSafe-csatlakozó LED-jei is világítanak, akkor az eredetileg használt váltóáramú csatlakozódugasz („kacsafej”) vagy hálózati tápkábel meghibásodott, és nem szabad használni. Szerezzen be cserealkatrészt – bővebb tudnivalókért olvassa el a További információk című részt a cikk végén.
  • Ha a LED-ek nem működnek, vagy a hálózati adapter nem tölti a számítógépet, akkor a cikk alábbi lépéseit követve folytassa a hibaelhárítást. Győződjön meg arról, hogy nincs gond a feszülésmentesítéssel, illetve hogy nem ragadtak be a tűk, és nem szennyeződtek el a csatlakozók.

  Az alábbi lépéseket követve biztosíthatja a váltóáramú csatlakozódugasz vagy a háromvillás hálózati kábel optimális működését:

  • Mielőtt a hálózati adaptert a váltóáramú csatlakozódugaszhoz vagy a háromvillás hálózati kábelhez csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy a dugasz mentes idegen tárgyaktól és szennyeződésektől, amelyek a legutóbbi használat óta rakódhattak rá.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy a váltóáramú csatlakozódugasz, illetve a háromvillás kábel a cikkben leírtaknak megfelelő, jó állapotban van-e.
  • A hálózati adapter tárolásakor ügyeljen arra, hogy a váltóáramú csatlakozódugasz elektromos villái be legyenek hajtva.
  • Ha a váltóáramú csatlakozódugaszt használja, behajtott villákkal helyezze stabilan a hálózati adapterbe, majd a hálózati villákat pattintsa teljesen kihajtott állásba, mielőtt az adaptert a hálózati áramforráshoz csatlakoztatja.

  Ha az alábbi jelenségek bármelyikét észleli, ne használja tovább a váltóáramú csatlakozódugaszt vagy a háromvillás kábelt:

  • A villák elgörbültek (ne próbálja meg kiegyenesíteni a görbe villákat).
  • A villák nem pattinthatóak a helyükre (csak a váltóáramú csatlakozódugasz esetén).
  • A váltóáramú csatlakozódugasz villái teljesen kihajtott állásban (oldalirányban) lötyögnek, illetve a háromvillás kábel villái meglazultak.
  • A villákon fekete foltok vagy egyéb, jól látható sérülések vannak.
  • Az adapter nem kapcsolódik be, illetve nem mindig lép működésbe, amikor stabilan csatlakoztatva van a kifogástalanul működő fali aljzathoz.
  • A háromvillás kábel szigetelésén sérülés vagy törés található.
  • A váltóáramú csatlakozódugasz vagy a háromvillás kábel pattogó hangot ad.
 6. Ellenőrizze, hogy nincs-e gond a feszülésmentesítéssel.

  A feszülésmentesítéssel akkor van gond, amikor az egyenáramú kábel (a MagSafe-csatlakozót a hálózati adapterrel összekötő vékony vezeték) elválik a MagSafe-csatlakozó végétől, vagy a vékony vezeték másik, hálózati adapternél lévő végétől. A folyamatos használat során a kábel elszíneződhet, a gumiburkolat pedig deformálódhat.  A feszülésmentesítés hibájára utaló, szemmel nem mindig látható jel a szakadozó töltés, illetve a LED-ek szokatlan működése. Ezt a hibát gyakran akkor lehet biztosra venni, ha a kábelt a MagSafe-csatlakozó közelében ide-oda mozgatva a (sárgára vagy zöldre váltó) állapotjelző LED a kábel helyzetétől függően hol felvillan, hol pedig kialszik.

  Példa a feszülésmentesítés hibájára „T” csatlakozós MagSafe adapter esetén.

  A feszülésmentesítési problémák elkerüléséről az alábbi cikkek nyújtanak további információkat:

  Hibás feszülésmentesítésű, illetve szigetelés vagy gumiborítás nélküli hálózati adaptert nem szabad használni. Ne próbálkozzon az ilyen állapotú adapterkábelek javításával.

 7. Ellenőrizze, hogy a MagSafe-csatlakozóknál van-e beszorult tű.

  Néha előfordulhat, hogy a számítógép MagSafe adaptere azért nem működik megfelelően, mert a MagSafe-csatlakozóban lévő tűk beszorultak.

  Az alábbi ábrán látszik, hogy milyen az, amikor a MagSafe adapter csatlakozójának tűi leragadnak.

  Példa: beszorult földelőtűk az adapteren. Ilyenkor fordulhat elő az, hogy látszik ugyan, hogy az adapter csatlakoztatva van, de nem tölti a készüléket.

  Példa: beszorult érzékelőtű az adapteren. Ilyenkor fordulhat elő az, hogy az adapter tölt ugyan, de nem látszik, hogy csatlakoztatva van, és az adapter LED-je sötét marad.

  Ha arra gyanakszik, hogy valamelyik tű be van szorulva, a MagSafe adaptert a hálózati portból kihúzva, majd újracsatlakoztatva próbálja meg orvosolni a hibát. A tűknek ilyenkor meg kell mozdulniuk, és semleges helyzetbe kell visszaállniuk. Ha azt tapasztalja, hogy valamelyik tű nem áll vissza, ujjbegyével vagy más puha, nem karcos tárggyal óvatosan nyomja oldalirányba a tűt, és ellenőrizze, hogy visszaállt-e a helyére. Ha nem sikerült a tű visszaállítása, olvassa el a További információk című részt a cikk végén.

 8. Ellenőrizze, hogy van-e szennyeződés a MagSafe-csatlakozók körül.

  Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e szennyeződések vagy sérülésre utaló jelek a MagSafe adapter csatlakozói körül és a hordozható Apple számítógép hálózati portjában, és szükség esetén tisztítsa meg ezeket az alkatrészeket.

  Példa: elszennyeződött az Apple számítógép MagSafe-csatlakozója.

  Hordozható Mac számítógép MagSafe portjának tisztítása előtt húzza ki az adaptert a fali aljzatból. Vattapamaccsal vagy puha sörtéjű fogkefével óvatosan távolítsa el a szennyeződést. Ügyeljen arra, hogy ne ragadjon vattaszál a MagSafe portba. Megjegyzés: A cserélhető akkumulátorral felszerelt hordozható Mac számítógépekből el kell távolítani az akkumulátort.

  A MagSafe-csatlakozó és -tűk megtisztítása előtt húzza ki az adaptert a fali aljzatból és a számítógépből. Vattapamaccsal vagy puha sörtéjű fogkefével óvatosan távolítsa el a szennyeződést. Ügyeljen arra, hogy ne ragadjon vattaszál a tűk foglalatába, és hogy ne hajlítsa vagy sértse meg más módon a tűket.

 9. Ellenőrizze, hogy rendelkezésre állnak-e szoftverfrissítések.

  Bizonyos esetekben a számítógép operációs rendszerének vagy firmware-jének frissítése is javíthat a hálózati adapterrel való kommunikáción. Az Apple () menü Szoftverfrissítés menüpontjára kattintva ellenőrizheti, hogy vannak-e új szoftverfrissítések. Ilyen módon megkeresheti a számítógéphez kapcsolódó frissítéseket, amelyeket áttekinthet és telepíthet.

 10. Ellenőrizze, hogy a számítógép töltődik-e, és hogy a LED világít-e.

  A fenti műveletek végrehajtása után ellenőrizze, hogy a számítógép töltődik-e, és hogy a LED világít-e. Ha nem, olvassa el a További információk című részt a cikk végén.

További információk

Attól függetlenül, hogy a termék garanciális-e, vigye el az adaptert egy hivatalos Apple-szervizbe vagy Apple Store üzletbe, ahol megvizsgálják, és szükség esetén kicserélik. A vizsgálat eredményétől függ, hogy jogosult-e ingyenes adaptercserére. Véletlen sérülésre utaló jelek esetén mindennemű jótállás hatályát veszti. Ne felejtse el az adapterrel együtt használt számítógépet is behozni – erre az esetleges adaptercsere miatt van szükség.

Közzététel dátuma: