A hibák kiszűrése a Mac OS X rendszerben

Az itt ismertetett eljárás segítségével megtudhatja, hogy miként deríthető ki a hibajelenségek oka, illetve ha ez nem sikerül, akkor megállapíthatja azt az eseménysort, amely a hibát előidézi. Az eljárás segítségével kiküszöbölheti a hibát, egyéb támogatási cikkeket találhat meg, hasznosabb hozzászólásokat írhat az Apple vitafórumain, illetve hatékonyabban kommunikálhat az AppleCare műszaki támogatással.

Először tegyen fel egyszerű kérdéseket a hibára vonatkozólag, amelyek segítségével jellemezheti:

Mi a hibajelenség?

A kérdés megválaszolása érdekében ne felejtse el megjegyezni a megjelenő figyelmeztetést vagy hibaüzenetet. Mindenképpen jegyezze föl, ha valamelyik hardver vagy szoftver rendellenesen működik, valamint minden egyéb körülményt, amely releváns lehet.

Azoknak a felhasználóknak, akiknek már van gyakorlatuk a naplófájlok értelmezésében, érdemes elolvasniuk az Apple System Profiler (Rendszerleíró) alkalmazásban a vonatkozó információkat. Ha nincs gyakorlata a naplófájlok értelmezésében, akkor a legjobb megoldás az, hogy nem foglalkozik velük, hacsak nem kérték meg arra, hogy keressen meg egy bizonyos üzenetet.

Mikor lép fel?

 • Ha azt tapasztalja, hogy egy bizonyos eseménysorozat eredményezi a hibát, dokumentálja mindegyik eseményt.
 • Ha a hiba bizonyos időközönként lép fel, jegyezze fel az időpontokat. Csak egy bizonyos időpontban (például minden nap 9:00 órakor) vagy rendszeresen lép fel (például 47 percenként)?
 • Ha a hiba olyan rendszertelenül lép fel, hogy egyelőre nem tudja megállapítani, hogy mikor történik, az alábbi javaslatok segítségével később elháríthatja a hibát néhány módosítás végrehajtásával, majd annak megfigyelésével, hogy megszűnt-e a hiba.
 • Olvassa el, mi a teendő, ha a hiba a számítógép indításakor, közvetlenül egy külső gyártó szoftverének telepítését követően lép fel.
 • Itt segítséget kaphat az egyéb indítási hibák elhárításához.

Ha ezekkel a javaslatokkal nem küszöbölhető ki a hiba, forduljon az AppleCare-hez vagy a legközelebbi hivatalos Apple-szervizhez.

Mikor tapasztalta először a hibát?

Jegyezze fel, hogy milyen módosításokat hajtott végre legutóbb a számítógépen és a rajta található szoftverek esetén, mivel ezek is hibát okozhatnak. Telepített új szoftvert, vagy beszerelt új hardvert?

A dokumentáció ellenőrzése

A hibajelenség leírása után vizsgálja meg a dokumentációkat. Keresse meg bennük a kapcsolódó kulcsszavakat.

Ha az egyik alkalmazást érinti a hiba, először vizsgálja meg a hozzá tartozó „read me” nevű fájlokat – előfordulhat, hogy megtalálja bennük a hibajelenség leírását.

Ha a hiba egy külső gyártó termékével lépett fel, nézze meg, hogy a gyártó vagy a kiadó webhelyén találhatók-e információk a hibajelenségről.

Napra készek a szoftverek és a firmware-ek?

Általános szabály, hogy mindig az Apple és a külső gyártók szoftvereinek legújabb verzióját érdemes használni a maximális kompatibilitás biztosítása érdekében. Arról is győződjön meg, hogy a számítógépen futó firmware naprakész.

Szoftveres vagy hardveres hibáról van szó?

Figyeljen a beszédes jelekre.

 • Ha úgy tűnik, hogy a hiba csak egy bizonyos alkalmazást érint vagy a Mac OS X egyik funkcióját, végezzen szoftveres hibaelhárítást a hardveres előtt.
 • Ha a hiba akkor lép fel, amikor a számítógép elindul – ha egyáltalán elindul – végezzen szoftveres hibaelhárítást a hardveres előtt.
 • Egyéb hibák esetén, vagy ha a szoftveres hibaelhárítás nem nyújt megoldást, tekintse át a jelen dokumentum többi részét.

A Disk Utility (Lemezkezelő) segítségével vizsgálja meg, hogy fennállnak-e lemezhibák vagy jogosultságokkal kapcsolatos problémák.

Az ilyen hibák egyéb problémákhoz is hozzájárulhatnak, de általában könnyű kiküszöbölni őket.

Le tudja szűkíteni a problémát egy hardvereszközre?

Sokszor a hardvereszközökkel kapcsolatos meghibásodások szoftveres meghibásodásoknak tűnnek, de ezek nem küszöbölhetők ki szoftveres hibaelhárítással. Zárja ki a hardvereket mint okot (vagy fordítva: szűkítse le a problémát egy szoftverre):

 1. Csatlakoztassa le a külső eszközöket. Ha a számítógép egy iBook vagy PowerBook, csatlakoztassa le az összes külső eszközt. iMac esetén csatlakoztassa le az összes külső eszközt, az Apple billentyűzet és egér kivételével. Power Mac esetén csatlakoztassa le az összes külső eszközt, a kijelző (amelyet egy eredeti, beépített videoporthoz kell csatlakoztatni) és az eredeti Apple billentyűzet és egér kivételével. Ha ezzel megoldódott a probléma, egyenként csatlakoztassa ismét az eszközöket (állítsa le a számítógépet, ha az adott eszköz esetén szükség van erre) a hibajelenség további leszűkítéséhez.
 2. Helyezze be a számítógéphez kapott Apple Hardware Test CD lemezt (ha kapott ilyet). Használja a bővített tesztet. Ha találhatók problémák, folytassa a 3. lépéssel, vagy forduljon az AppleCare-hez vagy a legközelebbi hivatalos Apple-szervizhez, és szükség szerint egyeztessen velük diagnosztikát vagy szervizelést.
 3. Kapcsolja ki a számítógépet, és – ha van benne ilyen – vegye ki a külső gyártó memóriamodulját, bővítőkártyáját, kiegészítő merevlemezét vagy egyéb belső hardverét. Ha ezt nem szeretné Ön megtenni, a hivatalos Apple-szervizek segítséget tudnak nyújtani. A szervizek díjat számíthatnak fel, ha a hibajelenséget nem az Apple által gyártott hardverelemek okozzák. Vagy hagyja ki ezt a lépést, és ugorjon az alábbi, „A Mac OS X újratelepítése” című szakaszhoz.
  • Ha a probléma megoldódott, egyenként helyezze vissza az eszközöket. Ha a hiba ismét fellép, távolítsa el a legutóbb visszahelyezett eszközt. Amennyiben a hiba megszűnik, akkor megtalálta az okát. Ha az adott eszközhöz szoftver is tartozik, próbálja meg törölni, majd telepítse újra. Érdemes az eszköz forgalmazójától vagy gyártójától segítséget kérni a hibaelhárításhoz.
  • Szintén érdemes tesztelni az eszközöket az összes olyan portban, amelyben használhatók. Ha egy USB-eszköz az 1. USB-portban működik, de a 2. USB-portban nem, a többi eszközt csatlakoztassa a 2. porthoz. Ilyen esetben elképzelhető, hogy a számítógép portjai nem megfelelően működnek.

A Mac OS X újratelepítése

Ha a hibajelenség továbbra is fennáll, a Mac OS X újratelepítésével valószínűleg kiküszöbölhető.

 • A Mac OS X 10.6 esetén egyszerűen telepítse újra a Mac OS X 10.6 rendszert a telepítőlemezről.
   
 • A Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4 vagy 10.5 esetén hajtsa végre a telepítést az Archive and Install (Archiválás és telepítés) művelettel.

  Tipp: Az Archive and Install művelettel végzett telepítés után nem tud visszatérni a korábbi rendszeréhez, de a „Preserve existing Users & Network Settings” (A meglévő felhasználói és hálózati beállítások megőrzése) beállítás kiválasztásával megtarthatja az eredeti alkalmazásokat és beállításokat, dokumentumokat és felhasználói fiókokat.

 • A Mac OS X 10.1.5 és korábbi rendszer esetén a Mac OS X újratelepítéséhez törölni kell a Mac OS X kötetet. Ezt a műveletet a következő bekezdés ismerteti.

Ha a hiba továbbra is fennáll, készítsen biztonsági mentést a fontosnak tartott adatairól, indítsa el a számítógépet a Mac OS X telepítő- vagy visszaállítási CD lemezéről, törölje a Mac OS X kötetet, telepítse újra a Mac OS X rendszert, majd állítsa vissza a többi Apple szoftvert.

A kiegészítő szoftvereket egyenként telepítse, és az egyes telepítések után indítsa újra a számítógépet. Az optimális eredmény érdekében a telepítést követően használja a számítógépet több óra hosszáig, mivel így megállapítható, hogy az adott szoftver okozta-e a problémát. Ha az összes szoftvert egyszerre telepíti, és nem jegyzi fel, hogy a hiba mikor lépett fel ismét, akkor valószínűleg meg kell ismételnie az egész eljárást.

Figyelem: Az Erase and Install (Törlés és telepítés) lehetőség kiválasztása esetén teljes mértékben törlődik a kiválasztott kötet tartalma a Mac OS X telepítése előtt. A folytatás előtt ne felejtsen el biztonsági mentést készíteni a fájlokról.

Közzététel dátuma: