Hívás a Wi-Fi-hívások funkció segítségével

Ha kapcsolódik Wi-Fi-hálózathoz, a Wi-Fi-hívások funkció segítségével olyan helyen is indíthat vagy fogadhat telefonhívást, ahol gyenge a mobilhálózati lefedettség, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre a mobilhálózat. A cikkből megtudhatja, hogy miként kezdeményezhető hanghívás a Wi-Fi-hívások funkció segítségével.

Wi-Fi-hívások iPhone 5c és újabb készüléken folytathatók a támogatott mobilszolgáltatóknál.

Wi-Fi-hívások

Wi-Fi-hívások indítása az iPhone készüléken

Kapcsolja be a Wi-Fi-hívások funkciót a Beállítások > Telefon > Wi-Fi-hívások menüpontban. Előfordulhat, hogy meg kell adnia, vagy meg kell erősítenie a címét, hogy adott esetben megtalálják a segélyszolgálatok.*

Ha rendelkezésre áll a Wi-Fi-hívások funkció, az állapotsávon a „Wi-Fi” felirat látható a mobilszolgáltató neve után. Ekkor lehetősége van Wi-Fi-hívás révén telefonbeszélgetést folytatni.

*Ha rendelkezésre áll a mobilszolgáltatás, akkor az iPhone a mobilszolgáltatást használja a segélyhívásokhoz. Ha bekapcsolta a Wi-Fi-hívások funkciót, és a mobilszolgáltatás nem áll rendelkezésre, Wi-Fi-hívás révén bonyolíthatók segélyhívások. Függetlenül attól, hogy engedélyezi-e a Helymeghatározás funkciót, készülékének tartózkodási helyét felhasználhatjuk arra, hogy a segélyhívások folyamán elősegítsük a segítség mielőbbi megérkezését.

Készülék hozzáadása

Gondoskodjon arról, hogy a legújabb szoftver fusson a hozzáadni kívánt készüléken. Ezután kövesse az alábbi lépéseket:

Hívások más készülékeken

 1. Az iPhone-on lépjen a Beállítások > Telefon menüpontba, és kapcsolja be a Wi-Fi-hívások, majd a Hív. egyéb eszk. funkciót.
 2. Koppintson a következő elemre: Wi-Fi-hívások hozzáadása egyéb eszközök számára. 
 3. A többi készüléken jelentkezzen be az iCloudba és a FaceTime-ba azzal az Apple ID azonosítóval és jelszóval, amelyet az iPhone-on használ.
 4. Kapcsolja be a Wi-Fi-hívások funkciót:
  • iPad vagy iPod touch készüléken lépjen a Beállítások > FaceTime > Hívások az iPhone-ról menüpontba, és koppintson a Frissítés Wi-Fi-hívásokra elemre.
  • Macen nyissa meg a FaceTime alkalmazást, és válassza ki a FaceTime > Beállítások > Beállítások elemet, és válassza ki a Hívások az iPhone-ról > Frissítés Wi-Fi-hívásokra lehetőséget.
 5. Miután megjelent a hatjegyű kód, írja be az iPhone-on, majd koppintson az Engedélyezés elemre.

Az Apple Watchon bekapcsolódik a Wi-Fi-funkció a Hív. egyéb eszk. funkció aktiválásakor.

az elemek ellenőrzése

Ha nem tudja hozzáadni a készüléket, ellenőrizze az alábbiakat:

 • Az iPhone-on ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Wi-Fi-hívások és a Hív. enged. más eszközökön funkció, és hogy a készülék megtalálható-e a Hívások engedélyezése szakaszban.
 • Győződjön meg arról, hogy ugyanazt az Apple ID azonosítót használja a FaceTime-hoz és az iCloudhoz az iPhone-on és a másik készüléken.

Wi-Fi-hívások kezdeményezése és fogadása egy másik készülék segítségével

Ha mobilszolgáltatója támogatja a Wi-Fi-hívásokat az iCloudhoz kapcsolódó készülékeken, akkor más készülékeken is kezdeményezhet és fogadhat Wi-Fi-hívásokat. 

A 2012 közepén forgalomba hozott Mac Pro segítségével nem folytathatók Wi-Fi-hívások.

Ügyeljen arra, hogy az iPhone készülékén használt Apple ID azonosítóval legyen bejelentkezve az iCloud és a FaceTime szolgáltatásba. Arról is gondoskodjon, hogy a legújabb szoftver fusson a készülékein.

Az alábbiak szerint kezdeményezhet Wi-Fi-hívást iPad, iPod touch, Apple Watch és Mac segítségével. 

Hívás iPad, iPod touch vagy Mac segítségével

 1. Ha még nem adta hozzá a készüléket – ami szükséges a Wi-Fi-hívásokhoz –, adja hozzá.
 2. Nyissa meg a FaceTime alkalmazást.
 3. Koppintson a Hang elemre.
 4. Írja be a kívánt kontaktot vagy számot, majd koppintson a Wi-Fi-hívás ikonra.

Úgy is kezdeményezhet hívást, hogy rákoppint a hívni kívánt telefonszámra a Kontaktok, Mail, Üzenetek, Safari vagy egyéb alkalmazásban.

Hívás Apple Watch segítségével

 1. Nyissa meg a Telefon alkalmazást.
 2. Válassza ki a kívánt kontaktot.
 3. Koppintson a Wi-Fi-hívás ikonra.
 4. Válassza ki a felhívni kívánt telefonszámot vagy FaceTime-címet. 

Készülék eltávolítása

Ha nem szeretné használni a Wi-Fi-hívások funkciót az egyik készüléken, eltávolíthatja a készüléket:

 1. iPhone készülékén lépjen a Beállítások > Telefon > Hív. egyéb eszk. menüpontba.
 2. A készüléklistában kapcsolja ki a Wi-Fi-hívások funkciót az eltávolítani kívánt készüléknél.

Ha az Apple Watchon szeretné kikapcsolni a Wi-Fi-hívásokat, lépjen a Watch alkalmazásba az iPhone-on, és koppintson a Saját óra, majd a Telefon menüpontra, majd kapcsolja ki a Wi-Fi-hívások opciót.

További segédanyagok

Ha nem tudja bekapcsolni vagy használni a Wi-Fi-hívások funkciót, győződjön meg arról, hogy mobilszolgáltatója lehetővé teszi a Wi-Fi-hívásokat, és hogy a készülékein a legújabb szoftver fut. Ezután kövesse az alábbi lépéseket, ha nem sikerült a Wi-Fi-hívások bekapcsolása vagy a Wi-Fi-hívás kezdeményezése. Várjon két percet az egyes lépések között.

 1. Lépjen a Beállítások > Telefon > Wi-Fi-hívások menüpontba, és ellenőrizze, hogy a Wi-Fi be van-e kapcsolva.
 2. Indítsa újra az iPhone-t.
 3. Csatlakoztassa a készüléket egy másik Wi-Fi hálózathoz. Nem minden Wi-Fi-hálózaton működik a Wi-Fi-hívás.
 4. Kapcsolja ki, majd be a Wi-Fi-hívások funkciót.
 5. Lépjen a Beállítások > Általános > Visszaállítás menüpontba, és koppintson a Hálózati beállítások visszaállítása elemre.

A FaceTime nem áll rendelkezésre minden országban, illetve régióban.

A nem az Apple által gyártott termékekre, illetve az Apple ellenőrzésén kívül eső vagy általa nem tesztelt független webhelyekre vonatkozó információk nem tekinthetők javaslatoknak vagy ajánlásoknak. Az Apple nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeinek és termékeinek kiválasztására, teljesítményére, illetve használatára vonatkozólag. Az Apple nem garantálja, hogy a harmadik felek webhelyei pontosak vagy megbízhatóak. Az internet használata kockázatokkal jár. Forduljon a gyártóhoz további információkért. A többi vállalat- és terméknév tulajdonosának védjegye lehet.

Közzététel dátuma: