OS X Server: A Safari bővítménybeállításainak kezelése konfigurációs profil segítségével

A Safari 6.1.2-es és 7.0.2-es verziójában a Safari bővítménybeállításai az OS X Server konfigurációs profiljainak segítségével kezelhetők.

Az OS X Server Profile Manager szolgáltatásának segítségével hozzon létre egy Custom Settings (Egyéni beállítások) típusú adatcsomagot. Írja be a „com.apple.Safari” tartománynevet, és az alábbiak szerint adja meg a ManagedPlugInPolicies kulcsot.

Kulcs Típus Tartalom
ManagedPlugInPolicies Szótár A szótár tárolja a kezelt bővítményekkel kapcsolatos információkat. A kulcs a bővítmény csomagazonosítójában található, az érték pedig egy bővítményadatokat tartalmazó érték (lásd alább).

A bővítmények csomagazonosítója az alábbiakat foglalják magukban:
  • com.apple.QuickTime Plugin.plugin
  • com.oracle.java.JavaAppletPlugin
  • com.macromedia.Flash Player.plugin

 

Bővítményszótár
A bővítményadatokat tartalmazó szótárak az alábbi kulcsokat foglalhatják magukban:

Kulcs Típus Érték
PlugInFirstVisitPolicy Karakterlánc

Opcionális. A bővítményt alkalmazó webhelyek első meglátogatásához szükséges bővítményházirendet határozza meg. A házirend alapján a Safari engedélyezi vagy letiltja a bővítmény futtatását, vagy megkérdezi a felhasználót, hogy engedélyezi-e a bővítmény futtatását.


Az alábbi értékek adhatók meg:

  • PlugInPolicyAsk = Rákédezés
  • PlugInPolicyBlock = Letiltás
  • PlugInPolicyAllowWithSecurityRestrictions = Engedélyezés
  • PlugInPolicyAllowNoSecurityRestrictions = Engedélyezés minden esetben
PlugInPreventPerSitePolicyChange Logikai változó Opcionális. Ha megadja, és a trueértékre állítja be, a felhasználó nem módosíthatja a PlugInHostnamePolicieskulcsban megadott webhelyek bővítménybeállításait.
PlugInRunUnsandboxedOnFirstVisit Logikai változó Opcionális. Ha megadja, és a trueértékre állítja be, a bővítmény futhat nem biztonságos módban az adott webhely első alkalommal történő meglátogatásakor. Az alapértelmezett érték a false.
PlugInHostnamePolicies Szótártömb Opcionális. A tömb a különböző webhelyek beállításait tárolja. Az alábbiakban olvashatók az egyes webhelyek szótárformátuma.

 

Webhelyszótár
Mindegyik webhelyszótár az alábbi kulcsokat tartalmazhatja:

Kulcs Típus Érték
PlugInHostname Karakterlánc A webhely állomásneve.
PlugInPolicy Karakterlánc A webhely meglátogatásakor életbe lépő bővítményházirendet határozza meg. Az engedélyezett értékek ugyanazok, mint a fent ismertetett PlugInFirstVisitPolicy kulcs esetén.
PlugInRunUnsandboxed Logikai változó Opcionális. Ha megadja, és a trueértékre állítja be, a bővítmény futhat nem biztonságos módban. Az alapértelmezett érték a false.

További információk

Tekintse meg ezt a konfigurációs profilt, ha egy példát szeretne látni a Safari-bővítménybeállításokra.

Közzététel dátuma: