Logic Remote – verzióismertető

A cikk a Logic Remote újdonságait ismerteti.

A Logic Remote 1.5.2 újdonságai

Újdonságok

 • Támogatás a bővített Step Sequencer eszközökhöz, amelyek lehetővé teszik a lépések élő felvételét, a dallamos dobminták szerkesztését és más hasznos funkciókat.
 • Fejlesztések a stabilitás területén és hibajavítások.

Új funkciók és fejlesztések

 • A Beállítások menüben mostantól megtalálható a Mentés másként elem.
 • A Step Sequencer nézetben mostantól lehetőség van a sorokba történő élő felvételre.
 • A Step Sequencer nézet mostantól tartalmaz egy Mono módot, amely egyszerűbbé teszi az egyszólamú motívumok, például a basszusdallamok szerkesztését.
 • A Step Sequencer nézet az iPaden mostantól lehetővé teszi a lépésbemenet rögzítési módjának szabályozását.

Stabilitás és megbízhatóság

 • Megszűnt az a hiba, amelynek hatására a Logic Remote váratlanul kilépett, amikor a súgótartalom letöltése közben a billentyűparancsokról átváltottak az intelligens súgóra.

Teljesítmény

 • Javult a Logic Remote görgetési teljesítménye, amikor a Logic Pro alkalmazásban a bal vagy a jobb nyílgombokkal navigálnak a Keverőben.

Kisegítő lehetőségek

 • A VoiceOver mostantól helyesen jelzi a Összeállítás választógombot a Logic Remote és a MainStage együttes használata esetén.
 • A Logic Remote Live Loops rácsa mostantól a VoiceOverrel is elérhető.
 • A Logic Remote Remix FX vezérlői mostantól a VoiceOverrel is elérhetők.

Live Loops

 • Az Alchemy Smart Controlok paraméterein végzett beállításokat a Logic Remote mostantól megfelelően rögzíti a Live Loopsba.
 • A Live Loops Beállítások menüjében végzett módosítások mostantól a vártnak megfelelően jelennek meg.
 • Mostantól több üres Live Loops-cellát is ki lehet jelölni a Logic Remote-ban.
 • A Live Loops Drummer és Motívum cellái mostantól a Logic Remote-ban a Track Stack összes sávja között mozgathatók.
 • Mostantól lehetőség van több cella kijelölésére a Billentyűsor nézetben a felső sáv mentén található Live Loops-kijelzőn.
 • Megszűnt a hiba, amelynek hatására a Smart Controlok és fogólap ablak tetején található Live Loops kijelző váratlanul eltűnt, amikor be- vagy kikapcsolták a Hide Tracks (Sávok elrejtése) funkciót a Logic Próban.
 • Mostantól a cellák a vártnak megfelelően sorba állnak a Logic Próban, amikor a felhasználó a Logic Remote-ban található egyik Live Loops-oszloptriggerről a másikra húzza az ujját.
 • A Live Loops-cellák Lejátszás almenüjében mostantól elérhető egy erősítésvezérlő.

Step Sequencer

 • A rendszer akkor is folytatja a Step Sequencer-minták lejátszását, ha lejátszás közben elrejtik a Step Sequencer nézetet, és a felhasználó egy Live Loops-cellára koppint egy lépés hozzáadásához.
 • A Pattern Inspector mostantól lehetővé teszi a Legato, az Automatizálási mód és a MIDI-csatorna beállításainak vezérlését.

Keverő

 • A Logic Remote mostantól nem jeleníti meg a csatornasávban az úsztatásvezérlőt, ha a MainStage-ben egy kimenet monóra van állítva.
 • Mostantól ha kiválaszt egy keverőcsatornát a Logic Remote-ban, a többi többszörösen kijelölt sáv kijelölése megszűnik.
 • A Sends on Faders (Sendek a szabályzókon) menüpont mostantól konzisztensen elérhető.
 • A szoftverhangszer-csatornasávokat érintő beszúrások kiválasztása mostantól a szoftverhangszer-bővítmény eltávolítása, majd egy másik beszúrása után is működik.
 • Ha duplán koppint egy szabályzóra, a rendszer mostantól a vártnak megfelelően 0 db értékre állítja vissza a szabályzót.
 • A hangerőszabályzók mostantól azt követően is beállíthatóak, hogy a legalacsonyabb pozícióba kerültek.
 • A keverőben a csatornamérők mostantól nem tűnnek el, ha a Logic Remote-ban a felhasználó továbbgörget a nézetben.
 • A Send felugró ablakok mostantól azonnal megnyílnak, ha megérintik őket.
 • Az Alchemy bővítménynézet mostantól nem vált vissza az 1. oldalra, amikor be- vagy kikapcsolják a csatornanézetet.
 • A Space Designer bővítménynézet mostantól nem vált át az 1. oldalra, ha módosítanak egy értéket a 2. oldalon.
 • Megszűnt a hiba, amelynek hatására a Logic Remote váratlanul olyan csatornák szabályzóit jelenítette meg, amelyek nem tartalmazták a kijelölt sendet a Sends on Faders (Sendek a szabályzókon) módban.
 • Megszűnt a hiba, amelynek hatására a Logic Remote váratlanul megjelenítette a keverővezérlőket, amikor egy mappasáv volt kijelölve.
 • A Logic Remote keverőnézete mostantól megbízhatóbban frissül és pontosabban igazodik a Logic Próhoz.
 • A Magic Trackpad 2 két ujjal történő csúsztatása mostantól a vártnak megfelelően állítja be a hangerő-szabályozókat.

Bővítmények

 • A Chromaverb alkalmazásban az EQ On/Off (Hangszínszabályzó be/ki) gomb be- és kikapcsolása miatt a bővítményablak már nem ugrik az 1. oldalra.

Remix FX

 • A Remix FX szűrősávjain engedélyezett FX-zár mellett végzett módosítások mostantól láthatók lesznek, amikor felfedik a teljes Remix FX-nézetet.
 • Mostantól a Logic Remote-ban is lehetséges a Remix FX-nézet alján található bejegyzések elérése.

Smart Control vezérlők

 • A Logic Remote Smart Controlok nézete mostantól megbízhatóbban frissül és pontosabban igazodik a Logic Próhoz.

Automatizálás

 • A Logic Remote szabályzói mostantól a vártnak megfelelően frissülnek, ha Touch Trim (Vágás) vagy Touch Relative (Relatív) automatizálás módot használnak.

Billentyűparancsok

 • A Logic Remote billentyűparancsaival létrehozott új jelölők mostantól azonnal láthatóak a Logic Remote-ban.
 • Ha a felhasználó megnyomja a Smart Keyboard 1-es billentyűjét, hogy megnyissa a Smart Controlokat és a Billentyűsor nézetet, mostantól nem nyílik meg a Loopböngésző, ha a Loopböngésző az előző nézetben meg volt jelenítve.
 • A Billentyűparancsok nézet mostantól a legutóbb megtekintett oldalt nyitja meg, ha egy másik nézetből lépnek vissza hozzá.
 • A Magic Keyboard számára mostantól elérhető a Projekt mentése billentyűparancs.
 • Megszűntek a hibák, amelyek az iPhone-hoz csatlakoztatott Bluetooth-billentyűzettel végrehajtott billentyűparancsoknál jelentkeztek.
 • A Billentyűparancsok szerkesztése menü mostantól a vártnak megfelelően jelenik meg, miután a Könyvtár nézetet a kijelző aljára helyezik.
 • A Billentyűparancs-szerkesztő mostantól a vártnak megfelelően jelenik meg, miután az idővonal megjelenítése közben kiválasztották a Billentyűparancsok szerkesztése lehetőséget.

Általános frissítések

 • A rendszer mostantól nem jelenít meg rövid ideig váratlan figyelmeztetéseket, ha mintákat adnak hozzá a Drum Machine Designerhez a Logic Remote-ban.
 • Az idő mostantól látható marad, amikor a felhasználó fekvőről állóra változtatja az iPhone tájolását.
 • A hangok mostantól a vártank megfelelően kitarthatók, amikor a Kitartás funkció engedélyezve van, és a Smart Keyboard segítségével MIDI-t rögzítenek.
 • Megszűnt a hiba, amelynek hatására a Remix FX-ről a csatorna-hangszínszabályzóra váltás elmosódott vagy üres kijelzőt eredményezett.
 • Javult a könyvtár elhelyezése és méretezése nézetváltáskor.

Korábbi verziók

  

Logic Remote 1.5.1

Stabilitás/megbízhatóság

 • Többé nem kell attól tartania, hogy a Logic Remote váratlanul bezárul, amikor egy csatlakoztatott MIDI-billentyűzeten zenél.

Keverő

 • A Logic Remote keverőnézete mostantól megbízhatóbban frissül és pontosabban igazodik a Logic Próhoz.
 • Ha iPaden görgetés után elmozdítja a szabályzót a Keverőn, mostantól nem tűnik úgy, mintha a többi szabályzó is elmozdulna.

Live Loops

 • A Grid Stop (Rács leállítása) gomb mostantól a vártnak megfelelően működik, miután a Szerkesztés gombra koppint a Live Loops nézetben. 

Érintőhangszerek

 • A dobpadok és a Smart Control vezérlők mostantól megbízhatóan megjelennek az elektronikus dobkészlet-összeállítások letöltésekor.

Logic Remote 1.5

Új funkciók és fejlesztések

 • Lehetővé teszi az Ütemszekvenszer iPad vagy iPhone segítségével való irányítását, így ütemeket, basszust és dallamokat hozhat létre.
 • Támogatja a billentyűparancsokat Smart Keyboard billentyűzet vagy Bluetooth-billentyűzet használata esetén.

Stabilitás és megbízhatóság

 • A Logic Remote már nem fagy le a következő esetekben:
  • A Könyvtár elérésekor, a Keverő megtekintése után, a MainStage alkalmazáshoz való csatlakozás közben.
  • A Live Loops és a Remix-effektusok iPhone eszközön történő használata közben.

Kisegítő lehetőségek

 • A VoiceOver mostantól nézetválasztó gombokat is kínál a felső sávban.
 • A VoiceOver mostantól megfelelően használható a Sustain on Chord Strips (Akkordsávok tartása) funkció letiltásához.

Live Loops

 • A jelenetek nevei és az aktiválógombok a Live Loops-cellák húzása közben is láthatóak maradnak.
 • A Live Loops mostantól megbízhatóbban működik a jelenetek kiválasztásakor és aktiválásakor.
 • A Scene Setting (Jelenetbeállítás) ablak mostantól megbízhatóan megjelenik a zeneszámok Logic Pro alkalmazáshoz való hozzáadása után. 
 • A cellák csúsztatással való aktiválása mostantól megbízhatóan sorba állítja a zeneszámokat a lejátszáshoz.
 • A Logic Remote mostantól megbízhatóan frissíti a nézetet a Logic szoftverben kiválasztott Live Loops-cellák megjelenítéséhez.
 • A Logic Remote görgetési funkciója mostantól megbízhatóan működik a Live Loops-rács méretének beállítása után.
 • A program mostantól nem vágja el váratlanul a tartott hangokat, amikor a cellába történő felvételkészítés elkezdődik.
 • A Live Loops-cellák színei mostantól megfelelően jelennek meg, ha a Tartományszín opciót az „As Track Color” (Sávszín) értékre állítja a Logic Pro-projektben.

Keverő

 • Mostantól a külső érintőpadokon két ujjmozdulattal vezérelhetők a hangúsztatók, a gombok és a szabályzók.
 • A Logic Remote keverőnézete mostantól megbízhatóbban frissül és pontosabban igazodik a Logic Próhoz.
 • A bővítményablakok oldalnézet-vezérlő gombjai mostantól egyetlen érintésre reagálnak.
 • A Drum Kit Designer dobkészlettervező bővítmény mostantól megbízhatóan megjelenik a Drummer sávok csatornasávján.

Smart Control vezérlők

 • A Logic Pro Smart Control vezérlőinek nézete mostantól frissül, hogy tükrözze a Logic Remote alkalmazásban végrehajtott módosításokat.

Érintőhangszerek

 • Az Érintőhangszerek mostantól megbízhatóan reagálnak a kameraadapter-készlet használatával csatlakoztatott külső vezérlők MIDI-bővítményeire.
 • Az iPhone-on mostantól azt követően is látható marad a fogólap nézete, hogy a felhasználó megnyitja a Perform Using (Előadás a következővel) nézetet, majd úgy lép vissza, hogy nem módosítja a kiválasztást.

Tartalom 

 • A Könyvtár ablak mostantól nyitva marad, miután megérintett egy előre beállított lehetőséget a hangok közötti böngészés megkönnyítése érdekében.

Általános frissítések

 • iPhone-on a Kivágás parancs mostantól a vártnak megfelelően működik akkor is, ha a felhasználó fekvő orientációban választja ki a kívánt Live Loops-cellákat, majd a Kivágás parancs kiadása előtt álló orientációra vált.
 • A Logic Remote ezentúl a helyes sávot jeleníti meg, miután Smart Control vezérlők nézetéről a Live Loops nézetre vált.
 • A Logic Remote ezentúl megjelenít egy párbeszédablakot, amikor a Logic Pro alkalmazásban egy új üres projektben megnyitja az Új Sáv ablakot.

Logic Remote 1.4

Új funkciók/fejlesztések

 • Mostantól iPad vagy iPhone készülékéről is vezérelheti a Live Loops funkciót a cellák aktiválásával vagy a jelenetek közötti váltással.
 • Multi-Touch kézmozdulatokkal is Remix-effektusokat helyezhet el az egyes sávokban vagy a teljes mixben.
 • Válogasson az Apple Loops elemek között, és adja hozzá őket Live Loops-projektjeihez iPad készülékén.
 • A Logic Remote mostantól támogatja a sötét módot.

Kisegítő lehetőségek

 • Az iPhone-on elérhető fogólap mostantól a VoiceOver funkcióval is használható.
 • Mostantól az I/O-beállítások, a sendek és a főszabályzó is elérhető a VoiceOver funkcióval.
 • A VoiceOver mostantól megfelelően jelenti be az előző szám gombot.

Stabilitás/megbízhatóság

 • A Logic Remote mostantól nem lép ki váratlanul, ha a felhasználó a 12,9 hüvelykes iPad Pro felébresztése után azonnal akkordsávokat kezd játszani.
 • A Logic Remote mostantól nem lép ki váratlanul, amikor gyorsan váltogatja az összeállításokat a MainStage-ben.

Keverő

 • Az Úsztatás és a Binaurális úsztatás menüpontok mostantól nem jelennek meg váratlanul a mono számoknál, és a vártnak megfelelően a sztereó számoknál jelennek meg.
 • Ha a Logic Remote alkalmazásban +6 dB értékre állít egy szabályzót, a megfelelő szabályzó a Logic alkalmazásban többé nem ugrik a következőre: -∞.
 • A Track Stack (Számcsoport) résznél a továbbiakban nem jelenik meg a felesleges hangúsztatási szabályzó.
 • Az Úsztatás vezérlő módosításakor az átfedés mostantól az abszolút értéket jeleníti meg, nem az előző beállításhoz viszonyított értéket.
 • A Logic Remote mostantól arany színnel jeleníti meg a szabályzókat, ha a Logic a Sends on Faders (Sendek a szabályzókon) módban volt.
 • Azoknál a projekteknél, amelyek több csatornát tartalmaznak, mint amennyi egyszerre megjeleníthető, mostantól a nézet húzással közvetlenül is áthelyezhető a fő csatornasávra a Keverőben.
 • A Logic Remote mostantól megbízhatóan megjeleníti a csatornasávba behelyezett második bővítményt.
 • A csatornasáv-bemenet, a kimenet, a sztereó és az úsztatás hozzárendelésére szolgáló felugró ablakokban mostantól pipa szerepel az aktuálisan használt beállítás mellett.
 • A Logic Remote mostantól nem jelenít meg hamis szólógombokat a sztereó kimenet és a fő csatornasávoknál.
 • A rendszer mostantól nem kerüli meg váratlanul a buszsendeket, ha a felhasználó megkerül egy másik buszt, megnyomja a készülék főgombját, majd ismét az előtérbe hozza a Logic Remote alkalmazást.
 • A bővítmények megnyitására szolgáló gombok mostantól megbízhatóan működnek.
 • A Szoftverhangszer csatornasáv Hangszer foglalata mostantól nem vált a „Nincs bemenet” elemre a „Hangszer” helyett, amikor a Drum Kit Designer bővítményt a Logic Control segítségével eltávolítják a foglalatból.
 • A felugró bővítményablakok mostantól megbízhatóan működnek, miután a felhasználó megváltoztatja a bővítmények sorrendjét a csatornasávban.
 • Az első csatorna mostantól helyesen az „Audio 1” címkét viseli azokban a projektekben, amelyek sok számot tartalmaznak.
 • A Logic Remote Keverő első számai mostantól reagálnak az érintésre azokban a projektekben, amelyek több számot tartalmaznak, mint amennyi egyszerre elfér az iPad képernyőjén.
 • A Logic Remote szabályzói mostantól az elvárásoknak megfelelően, szemmel láthatóan frissülnek az automatizálás írása után.
 • A Logic Remote szabályzói mostantól a szabályzó tizedesértékeit is megjelenítik.
 • A mono csatornák esetében mostantól nem jelenik meg a teljesen balra úsztatott úsztatásvezérlő.

Bővítmények

 • A többoldalas bővítményről egyoldalasra való váltás hatására a nézet mostantól nem vált üresre.
 • A Linear Phase EQ (Lineáris fázisú EQ) mostantól a Logic Pro X és a MainStage esetében megismert dizájnt használja.
 • A Csatorna-hangszínszabályzó paramétersávjaiban található erősítésvezérlők mostantól a megfelelő sávra hatnak.
 • A Csatorna-hangszínszabályzó Gain Scaler (Erősítési skála) és Analyzer (Elemző) skálavezérlői mostantól közvetlenül az érintőképernyőről is kezelhetők.
 • A Logic Remote mostantól megbízhatóan megjeleníti a hangszínszabályzók sávjainak árnyékos sávszélességi területét a Csatorna-hangszínszabályzóban a frekvencia módosításakor.

Smart Control vezérlők

 • A Drum Machine Designer bővítményben a dobkészlet darabjainak neve mostantól a vártnak megfelelően megjelenik a Dobpadok nézetben.

Általános frissítések

 • A Smart Control vezérlők mostantól nem tűnnek inaktívnak az összeállítás törlésének visszavonása után.
 • A Tartás kapcsoló mostantól megbízhatóan aktiválódik a Logic Remote és a MainStage együttes használata során, amikor a felhasználó a „Smart Controlok és billentyűsor” beállításról az „Akkordsávok” beállításra vált, majd vissza a „Smart Controlok és billentyűsor” beállításra.
 • A Billentyűparancs nézet mostantól akkor is megőrzi az aktuális oldalt, ha átvált egy másik nézetre, majd vissza.
 • A Tempó és ütemmutató nézet Tempó gombja mostantól vizuálisan is reagál a koppintásra.
 • Ha fekvő orientációban tartja az iPhone-t, és így szerkeszti a Billentyűparancsok oldalt, a rendszer mostantól megbízhatóan megjeleníti a pontos oldalszámot.
 • A lejátszófej mostantól nem vált váratlanul pozíciót, amikor iPhone X készüléken állóból fekvő tájolásra áll átt.

Logic Remote 1.3.5

• Fejlesztések a stabilitás területén és hibajavítások.

Logic Remote 1.3.4

• Fejlesztések a stabilitás területén és hibajavítások.

Logic Remote 1.3.3

 Új funkciók és fejlesztések

 • Az iPhone több vezérlővel rendelkezik az érintőhangszerekhez, beleértve a gitárt, a basszusgitárt, a dobot, valamint a Smart Strings és az akkordsávok funkciót.

Keverő

 • A keverőn a fő kimeneti csatorna neve látható marad a sávok hozzáadása után.
 • Egy üres szoftveres hangszersáv csatornasávjának kiválasztásakor az iPhone nem jeleníti meg helytelenül a hanginterfész-bemeneti vezérlőket.
 • Az EQ újból megbízhatóan jelenik meg az iOS-eszközön. 
 • A MainStage-hez hozzáadott külső hangszercsatornasávok szóló gombokat jelenítenek meg a Logic Remote-ban.
 • A Sztereó kimenet csatorna már nem jeleníti meg néha a Felvétel gombot az iPhone-on. 
 • A felugró bővítménybeállítás nyitva marad, amíg nem kattint annak keretein kívülre, így egyszerűbbé válik a különböző beállítások meghallgatása.

Stabilitás és megbízhatóság

 • A Logic Remote már nem záródik be váratlanul az iPhone-on, amikor a készüléket elforgatja „A kezdéshez nyisson meg egy Logic-projektet” párbeszédpanel megjelenésekor. 

Általános frissítések

 • Ha a MainStage újból elindul, amikor a Logic Remote a „Kérjük, nyisson meg egy MainStage-koncertet a kezdéshez” párbeszédpanelt jeleníti meg, a párbeszédpanel a koncert megnyitása után megfelelően bezáródik. 
 • A Logic Remote már „A kezdéshez nyisson meg egy Logic-projektet” párbeszédpanelt jeleníti meg az előző projekt keverője helyett, amikor a kiszolgálón bezár egy fájlt. 
 • A Logic Remote már akár hat Drummer-sáv létrehozását is lehetővé teszi a GarageBand alkalmazásban.
 • Az Akkordsáv Fogólapján játszott, elnémított hangokat a rendszer megfelelően rögzíti a GarageBandben. 
 • A kitartás automatikusan letiltásra kerül, amikor az arpeggiatort bekapcsolják.
 • Az érintőhangszereken való játék során magasabb a sebességérzékenység.

Bővítmények

 • A Logic Remote megfelelően vezérli az Alchemy ikonját. 

Logic Remote 1.3.2

Keverő

 • A Keverő görgetése miatt a Csúcsmérők már nem válnak üressé.
 • A kiszolgálón végrehajtott sávnév- és színmódosítások azonnal láthatóvá válnak a Logic Remote Vizsgálójában.
 • Ha rákoppint egy üres sendre, a Logic Remote már nem jelenít meg olyan használhatatlan parancsokat, mint például a Megkerülés.
 • A Külső MIDI-re vagy a Kimeneti csatornára koppintva már nem jelenik meg váratlanul a Sendek menü.
 • A csatorna pásztázási módján a kiszolgáló alkalmazásban végrehajtott módosítások azonnal láthatóvá válnak a Logic Remote-ban.
 • A sztereó eltolási vezérlőket már közvetlenül a Logic Remote alkalmazásban lehet invertálni.
 • A Logic Remote iPhone-on történő használata során a Felvétel gomb megbízhatóan megjelenik, amikor a GarageBand alkalmazásban a Rögzítés engedélyezésének megjelenítése/elrejtése lehetőséget választja ki.
 • További sendeket adhat hozzá a Logic Remote használatával akkor is, ha a sendek első oldala megtelik, a második oldalon pedig egyelőre nem szerepelnek sendek.

Általános frissítések

 • Az iPhone-on az összes sáv és ütem pozíciója látható, amikor a lejátszófej a dal első üteménél előrébb helyezkedik el.
 • Az idővonal látható marad akkor is, amikor a készüléket fekvő, majd újra álló tájolásba helyezi.
 • A súgócímkék láthatók maradnak az iPhone-on.

Logic Remote 1.3.1

Érintőhangszerek

 • A Dobkészletet bármely Szoftverhangszer-összeállításhoz beállíthatja Érintőhangszeres bemenetként.
 • A Logic Remote Érintőhangszerekre vonatkozó bemeneti módszere megfelelően frissül, amikor az összeállítások módosulnak.
 • Az Érintőhangszerek billentyűzete már nem küld bizonyos esetekben váratlanul nagy számú üzenetet a kitartás megszüntetésére vonatkozóan.

Keverő

 • Az alkalmazás szintmérői konzisztens módon regisztrálják a csúcsokat.
 • A szintmérők értékadatokat jelenítenek meg.
 • Ha egy üres EQ-áttekintésre duplán rákoppint, a rendszer a kiszolgáló alkalmazás által meghatározott EQ-bővítménytípust adja meg.
 • Ha duplán rákoppint a compressor foglalatra, a rendszer hozzáad egy Compressor bővítményt.
 • Ha duplán rákoppint egy hangerő-szabályozóra, annak értéke 0 db lesz.
 • A keverőcsatornák klipjelzőt jelenítenek meg az iPhone-on.
 • Az összes szintmérőt visszaállíthatja alaphelyzetbe azáltal, hogy az egyik mérő csúcsszintet megjelenítő kijelzőjére koppint.
 • A Logic Remote Keverő nézetében megkerülhetők az egyéni sendek.
 • A Logic Remote Keverő nézetében új sendeket rendelhet hozzá.
 • A Logic Remote Keverő nézetében a megkerült sendeket a rendszer szürkén jeleníti meg.
 • A csatornasávokhoz hozzárendelt bővítmények dupla koppintással megnyithatók.
 • Ha az iPhone-on eltávolítja az utolsó sendet az 5–8. sendek bankjáról, a nézet az 1–4. sendek bankjára vált át.
 • Ha a Logic beállításaiban az exponenciális lehetőséget választotta ki, az iPhone-on a Mestermérő skálája nem lineárisan jelenik meg.
 • Az EXS24-ben az Előző/Köv gombok megfelelően címkézve lettek.

Billentyűparancsok

 • A Logic Remote billentyűparancsai az állapotukat világítással jelzik.

Általános frissítések

 • A Logic Remote támogatja a Vágás és a Relatív automatizálás módokat.
 • A Logic Remote megfelelően megjeleníti a választott összeállításokhoz vezető megfelelő útvonalat.
 • A Logic Remote a MIDI rögzítése során már nem küld váratlanul nagy számú üzenetet a kitartás megszüntetésére vonatkozóan.
 • Az iPad Pro Smart Keyboard billentyűzetének szóköz billentyűje használható a leállításhoz/indításhoz.

Logic Remote 1.3

Új funkciók és fejlesztések

 • Az iPad Pro és az iPhone támogatása.
  (Az iPhone-verzió csak a Logic Pro X alkalmazással kompatibilis, és használata a szállítás vezérlésére, a kettős csatornasáv-szabályozókra, az automatizált felvételre és a billentyűparancsokhoz való hozzáférésre korlátozódik)
 • A Logic Remote alkalmazást futtató több készüléket is csatlakoztathat egyszerre ugyanahhoz a kiszolgáló alkalmazáshoz.
 • A Billentyűparancsok nézetben a billentyűparancsokat új helyre húzhatja.
 • A Logic Pro X alkalmazásban a Szóló feloldása gomb vezérli a Kill/Recall Solo (Szóló leállítása/ismétlése) gombot.

iPad Pro fejlesztések

 • Az iPad Pro jobb felbontásának köszönhetően több jeleníthető meg:
  • A keverőben 9 helyett 12 csatornasáv látható.
  • Az aktuálisan játszható zongorabillentyűk maximális száma 31-ről 41-re emelkedik.
  • A látható billentyűparancsok száma 24-ről 35-re emelkedik.
  • Az aktuálisan játszható akkordsávok száma 8-ról 12-re emelkedik.
 • Az iPad Prón használt Logic Remote egy egységes nézetben jeleníti meg a Billentyűparancsok sort a Smart Controlok + Érintőhangszerek nézet, illetve az Akkordsávok nézet mellett.
 • Az iPad Prón a Csatornasáv elem egyesítve van a bővítményinterfésszel. Így a bővítménykapcsolást úgy használhatja, hogy nem kell visszatérnie a Kereső nézetbe.

Megbízhatóság

 • A Logic Remote 1.3 számos olyan hibajavítást és fejlesztést tartalmaz, amely fejleszti a csatlakoztathatóságot.

Billentyűparancsok

 • A billentyűparancsokat tartalmazó ablak megfelelően frissül a kiszolgálóhoz történő újbóli csatlakozáskor.
 • Ha a Logic Remote alkalmazásban rákoppint egy hozzá nem rendelt billentyűparancs-cellára, a Logic Pro X képernyője már nem kezd el villogni.

Bővítmények

 • Az EQ görbéjének megjelenítéséhez már nincs szükség arra, hogy a Logic Remote kiszolgálóján megnyissa a Csatorna EQ bővítmény ablakát.
 • Ha az ES2 Digiwaves csúszkáját beállítja a Logic Remote alkalmazásban, az ES2 már nem kezd el váratlanul váltogatni a hullámok között.

Érintőhangszerek

 • A képernyőn megjelenő billentyűzet megfelelően ad ki hangokat, amikor a billentyűzetről az akkordsávokra vált, majd visszavált a billentyűzetre.

Logic Remote 1.2.3

 • A Csatorna EQ-n az EQ-grafikon megfelelően megjelenik.
 • A Csatorna EQ erősítési értékei a képernyő megfelelő helyein jelennek meg.
 • A GarageBand alkalmazással együttesen használva a Logic Remote már nem jeleníti meg a Hangjegy ismétlése és a Ponttörlés gombokat a Dobpadok nézetben.

Logic Remote 1.2.2

Új funkciók

 • A Logic Remote fülekkel ellátott Transform Pad és X/Y Pad intelligens vezérlőket tartalmaz az Alchemy-hangszerekhez.
 • A Logic Pro X és a GarageBand alkalmazásokban a Logic Remote használatával már több Drummer-sávot is létrehozhat.
 • Egy Hangszerfoglalatra duplán rákoppintva megnyitható a Hangszer bővítmény.

További frissítések

 • A stabilitásra vonatkozó általános fejlesztéseket tartalmaz.
 • A Logic Remote ugyanazt a figyelmeztetést jeleníti meg, mint a Logic Pro X, amikor az Automation Write (Automatizált írás) módot választotta ki.
 • Amikor a Logic Remote alkalmazásban kiválaszt egy bemenetet vagy egy kimenetet, az aktuális csatornát egy pipa jelöli.

Logic Remote 1.2.1

Új funkciók

 • A Logic Remote már nem jelenít meg szükségtelen Szóló gombot a Külső MIDI csatornasávokon.
 • A Graphic EQ-n a grafikonok szerkesztése egyszerűbb lett.
 • A csatornasávból felugró menüket bezárhatja azáltal, hogy ugyanannak a csatornasávnak bármely pontjára rákoppint.

Logic Remote 1.2

Új funkciók

 • Közvetlenül az iPaden beállítható a Logic Pro X csatornahangszín-szabályozója (Channel EQ).
 • Az új bővítménynézet hozzáférést biztosít a Logic Pro X Logic és Audio Unit bővítményeinek paramétereihez.
 • Távolról hozzáadhatók bővítmények a Logic Pro X alkalmazáshoz, illetve átrendezhetők a bővítmények.
 • Vezérelhetők a mikrofon és az egyéb beviteli eszközök beállításai a kompatibilis audiointerfészek esetén
 • Most már lehetőség van a sávok közötti navigálásra az LCD előugró menüben.
 • Az átviteli csatornaváltó gombok nyomva tartásával görgetni lehet a sávokban és a csatornákban.
 • Most már nem módosul az érték, ha egyszer rákoppint a gombok közepére.
 • A Basszusfogólap érintőhangszer most már mindegyik összeállításhoz elérhető.
 • A Logic Remote most már egy olyan beállítást is kínál, amellyel felülírhatók az altatási rendszerbeállítások az iPaden.
 • A Metronóm gomb állapota most már megegyezik a Logic Pro X, illetve a GarageBand alkalmazásban beállított Metronóm-állapottal.
 • A keverő most már a legutóbb kiválasztott nézetben nyílik meg.

Stabilitás

 • A Logic Remote most már nem záródik be váratlanul, amikor a Smart Controlok nézetre vált a Dobpad vagy az Akkordsáv nézetről, ha egy dobgépes összeállítás van kiválasztva.

Általános frissítések

 • Ha újra megnyitja a Logic Pro X alkalmazást, a Logic Remote már nem jeleníti meg röviden a felesleges „Nyisson meg egy Logic-projektet” párbeszédpanelt az ismételt csatlakozás során.
 • A Logic Remote már nem írja felül a MainStage tremológombjának pozícióját.
 • A következő és az előző összeállítás kiválasztására szolgáló gombok most már megbízhatóan használhatók a MainStage esetén, amikor kiválasztja az első és az utolsó összeállítást az összeállítások listájában.

Logic Remote 1.1.1

 • Az iOS 8 támogatása

Logic Remote 1.1

 • Letisztult dizájn
 • Több skála választható ki az érintőhangszerek esetén

Logic Remote 1.0.4

Megszűnt az a hiba, amely miatt nem frissültek a skálamódok és az akkordsávok a projekt aktuális hangnemére.

Logic Remote 1.0.3

 • A MainStage 3 támogatása.
 • Most már egy csúszkával beállítható az érintőhangszerek sebességérzékenysége.
 • A Logic Remote már nem kínálja fel az „Új Drummer-sáv” menüpontot, ha az aktuális Logic-projekt már rendelkezik Drummer-sávval.
 • A bővítmények beszúrására szolgáló képernyő már nem üres, miután létrehozott egy új projektet Smart Controlok/Érintőhangszerek nézetben.
 • A Billentyűparancs eltávolítása menüpont már nem jelenik meg, ha egy üres csempére koppint a Billentyűparancsok ablakban.
 • Megszűnt az a hiba, amely miatt a Logic Remote és a GarageBand idővonalai esetén néha leállt a szinkronizálás. 
 • A Logic Remote már nem akadályozza meg, hogy az iPad alvó üzemmódba lépjen.
 • A Logic Remote most már átvált Könyvtár nézetre, amikor a fogaskereket ábrázoló menü segítségével összeállítást hoz létre.
 • Több fejlesztés a kisegítő lehetőségek kapcsán.

Logic Remote 1.0.2

 • Kompatibilis a GarageBand Mac-verziójával (10.0).
 • Beállítható a sebességtartomány az érintőhangszerek esetén.
 • A Könyvtárböngésző és a Smart Controlok most már megjelenhetnek együtt a képernyőn.
 • A különböző fejlesztések révén javult a teljesítmény és a stabilitás.

Logic Remote 1.0.1

 • Több olyan fejlesztést tartalmaz, amely elhárítja a problémákat, amelyek miatt nem volt csatlakoztatható a Logic Remote a Logic Pro X alkalmazást futtató számítógéphez.
 • Megszűnt az a hiba, amely miatt a Logic Remote váratlanul kilépett, amikor készletet váltott a keverőben az egyik szabályozó beállítása közben.
 • Megszűnt az a hiba, amely miatt a hangok sokszor lefagytak az artikulációs beállítások közötti váltás során.
 • Megszűnt az a hiba, amely miatt az Akkordsáv ablak elsötétült, ha egy üres szoftveres hangszersávot hozott létre, miközben az ablak meg volt nyitva.
 • Megszűnt az a hiba, amely miatt a Logic Remote LCD időnként megjelenítette a „Nem kapcsolódik” üzenetet, miután sikeresen kapcsolódott a Logic Pro X alkalmazáshoz.
 • Nagyobb a sebességtartomány, amikor a Logic Remote segítségével szoftveres hangszereken játszik.
 • Megszűnt az a hiba, amely miatt a Logic Pro X alkalmazásban megakadtak a billentyűzeten lejátszott hangok, amikor bezárta a Logic Remote alkalmazást.
 • Több olyan fejlesztést tartalmaz, amely csökkenti annak valószínűségét, hogy lefagyjanak a hangok, amikor USB-billentyűzetet használ az iPadhez.
 • Az iPad már nem lép alvó üzemmódba, ha a Logic Remote MIDI-t küld, vagy ha a Logic Pro X hangot játszik le.
Közzététel dátuma: