A vásárlás időpontjának vagy az AppleCare-szerződés lejárati idejének helyesbítése

Ha frissíteni szeretné nyilvántartásunkban szereplő, vásárlással vagy szerződéssel kapcsolatos adatait, segítségére leszünk a megoldásban.

Tudnivalók a rendelkezésünkre álló információkról

Az Apple által biztosított szerviztámogatási rendszer (a továbbiakban „Rendszer”) korlátainak ismerete elősegíti bizonyos problémák elkerülését. A Rendszerben szereplő információk révén a vásárlók megállapíthatják, hogy termékeikre vonatkozóan jogosultak-e szervizelés igénybevételére az Apple egyéves korlátozott garanciája vagy az Apple valamelyik kiterjesztett szervizszerződése – például az AppleCare Protection Plan vagy az AppleCare+ – keretében.

Ha a vásárló országában, régiójában vagy államában az adott termékre fogyasztóvédelmi törvények vagy szabályozások vonatkoznak, akkor előfordulhat, hogy a Rendszer által megjelenített szerviztámogatási információk nem tartalmazzák az ilyen törvények és szabályozások által biztosított összes jogot és jogorvoslati lehetőséget. Például a kaliforniai és más jogrendszerekben érvényes fogyasztói jog értelmében a jótállás időtartama kiterjeszthető annyi nappal, ameddig a termék nem volt az ügyfél birtokában garanciális javítás miatt. Annak érdekében, hogy az Apple meg tudja határozni a jótállás időtartamát növelő napok számát, szükség lehet arra, hogy az ügyfél benyújtsa a termék vásárlását igazoló eredeti bizonylatot és a javítást igazoló dokumentumokat. Fontos megjegyezni azt is, hogy a Rendszer által nyújtott tájékoztatás nem tartalmazza az Apple támogatási szolgáltatásait kiterjesztő további – például az Ingyenes garancián túli javítási és csereprogramok oldalon szereplő – programokat.

A Rendszerben szereplő szerviztámogatási adatok alapjául az Apple számára rendelkezésre álló adatokban szereplő vásárlási dátum szolgál. Annak függvényében, hogy a terméket mikor regisztrálta (vagy regisztrálta-e egyáltalán), illetve hogy hivatalos Apple-viszonteladótól vagy Apple Store üzletben vásárolta-e, a vásárlás becsült dátuma hibás lehet. Ha úgy véli, hogy helytelenek az adatok, az oldal megfelelő hivatkozására kattintva vegye fel a kapcsolatot az Apple ügyfélszolgálatával, és frissítse az információkat. Elképzelhető, hogy a közelmúltban megadott adatokat és a szerviztámogatási jótállás hatályát nem tükrözi megfelelően a Rendszer nyilvántartása. Az ügyfelek nem használhatják a Rendszert törvényellenes vagy tiltott célokra, sem pedig jogellenes, illetve az Apple és mások jogait sértő tevékenységekhez.

Fogyasztóvédelmi jogszabályok

Az Apple egyéves korlátozott garanciája1 és az AppleCare Protection Plan, illetve az AppleCare+ a fogyasztóvédelmi törvényeken felül további előnyöket biztosít. Ezzel kapcsolatban itt talál részletes információkat. 

Ha úgy gondolja, hogy a fogyasztóvédelmi törvények alapján jogosult valamilyen szolgáltatásra, lépjen kapcsolatba velünk

A vásárlási bizonylat és a garanciajegy megőrzése biztonságos helyen

Tartsa biztonságos helyen a termék vásárlási bizonylatát és az AppleCare garanciajegyét (ha vásárolt ilyen szolgáltatást). Szükség lehet a dokumentumok másolatára, ha meg szeretné tudni, hogy igénybe vehet-e szervizelési szolgáltatást a jótállás vagy az AppleCare szolgáltatási szerződés keretében. A szervizelési igény érvényesítése során az Apple arra kérheti ügyfeleit, hogy a vásárlási bizonylat bemutatásával igazolják a jótállásra való jogosultságot, akkor is, ha a terméket az adott ügyfél korábban már regisztrálta. A jótállás időtartamát a regisztráció nem befolyásolja.

Tudnivalók az Apple nyilvántartásában szereplő adatok frissítéséről

Ha hibás a szerviztámogatás lejárati dátuma

Ha a sorozatszámhoz tartozó telefonos műszaki támogatás, korlátozott garancia vagy AppleCare-szerződés becsült lejárati dátuma helytelen, lépjen kapcsolatba velünk. Ahhoz, hogy az Apple frissíteni tudja a termék vásárlásának időpontját, el kell küldenie nekünk a vásárlást igazoló eredeti bizonylatot. A vásárlási bizonylat akkor tekinthető érvényesnek, ha szerepel rajta a bizonylat száma, a termék megnevezése, a vásárlás eredeti dátuma, a termék ára, valamint a viszonteladó adatai.

A vásárlási dátum frissítéséhez küldje el a vásárlási bizonylatot az Apple-nek

Ha az AppleCare-szerződést nem találja

Ha nyilvántartott adatai között nem találja AppleCare-szerződését – például a megvásárolt AppleCare Protection Plan szolgáltatást –, szükség lehet az AppleCare-szerződés regisztrációjára.

Az AppleCare-szerződés regisztrációja

Tudnivalók az Apple által a termékekhez biztosított szerviztámogatásról

Nem mindegyik AppleCare-csomag kapható minden országban és régióban.

Tudnivalók a rendelkezésére álló szervizelési lehetőségekről

Az Apple többféle lehetőséget kínál a termék szervizeléséhez: személyes leadást, postai beküldést és bizonyos alkatrészek esetében „csináld magad” típusú megoldást. A megoldások elérhetősége a terméktől, illetve attól függ, hogy melyik országban vagy régióban van szükség a szervizelésre.

1. Törökországban a készülékre az Apple kétéves korlátozott garanciája érvényes.

Közzététel dátuma: