OS X Server (Mountain Lion): A Caching szolgáltatás haladó konfigurációja

Ha az OS X Server alkalmazást használja (Mountain Lion rendszerben), a cikkből megtudhatja, hogy milyen haladó beállításokat adhat meg a Caching szolgáltatásban.

Ha a Mavericks rendszerben használja az OS X Server alkalmazást, az OS X Server Advanced Administration Guide című útmutató „Configure advanced cache settings” című részében olvashat a Caching szolgáltatás haladó beállításairól.

Ha további információkra van szüksége a Caching szolgáltatásról, futtassa a Server alkalmazást, és válassza ki a Server Help (A Server súgója) menüpontot a Help (Súgó) menüben.


A parancssor és a /Könyvtár/Server/Caching/Config/Config.plist nevű fájl szerkesztésével adhat meg haladó beállításokat a Caching szolgáltatásban. Az alábbi táblázatban megtalálja a kulcsokat és az értékek ismertetését.

Megjegyzés: A Config.plist fájlban ne módosítsa azokat a beállításokat, amelyek nem találhatók meg a táblázatban.

Kulcs Alapértelmezett érték Leírás
CacheLimit 0 (korlátlan) Az elemek gyorsítótárazására maximálisan felhasználható bájt a lemezen. A Server alkalmazásban adható meg az érték.
DataPath /Könyvtár/Server/Caching/Data A gyorsítótárazott elemek tárolására használt könyvtár elérési útvonala. A Server alkalmazásban adható meg az érték.
Interface Az összes interfész figyelése A Caching szolgáltatás által használt egyik hálózati interfész BSD-neve.
ListenRanges Nincs Szótárak, amelyek meghatározzák, hogy mely Caching-kiszolgálókat részesítsék előnyben az adott hálózaton lévő kliensek. Részletesen lentebb olvashat erről.
ListenRangesOnly False Ha a ListenRangesOnly esetén a „true” értéket adja meg, akkor a kiszolgáló csak a ListenRanges kulcs által meghatározott tartományokban lévő klienseknek biztosítja az elemeket. Meg kell adnia a ListenRanges kulcs értékét, ha használni szeretné a ListenRangesOnly kulcsot.
LogLevel info A részletességi szint a naplózás során. Az alábbi beállításokra van lehetőség:
 • off
 • error
 • warn
 • info
 • verbose
Megjegyzés: Termelési rendszerben érdemes alapértelmezett szinten hagyni a naplózási szintet; problémák léphetnek fel a teljesítménnyel, ha nagyobb értéket ad meg. Ha mégis az alapértelmezett szintnél nagyobb naplózási szintet állít be, a további naplózást a /Könyvtár/Server/Caching/Logs/Debug.log fájl menti, és nem jelenik meg a Server alkalmazás Logs (Naplók) szakaszában.
MaxConcurrentClients 0 (korlátlan számú kliens engedélyezése) A párhuzamos klienskérelmek maximálisan engedélyezett száma.
Port 0 (bármelyik port használata) Annak a TCP-portnak a száma, amelyen a Caching szolgáltatás fogadja a letöltési kérelmeket.
ReservedVolumeSpace 25000000000 A gyorsítótárazott elemeket tároló kötet számára fenntartott bájtok minimális száma a szabad lemezterületen.

A ListenRanges kulcs

A ListenRanges kulcs segítségével megadhatók az előnyben részesített Caching-kiszolgálók haladó hálózati topológiákban, ahol több Caching-kiszolgáló van használatban egyetlen nyilvános IP-cím mögött, például:

 • A caching1.példa.com esetén a ListenRanges kulcs a 10.0.0.1–10.0.0.254 és a 10.1.0.1–10.1.0.254 tartományt határozza meg.
 • A caching2.példa.com esetén a ListenRanges kulcs a 10.1.0.1–10.1.0.39 tartományt határozza meg (amely részben egybeesik a caching1 második tartományával).
 • Ha a 10.0.0.10 IP-című kliens egy elemet kérelmez, a rendszer a caching1 felé irányítja.
 • Ha a 10.1.0.10 IP-című kliens egy elemet kérelmez, a rendszer a caching1 vagy a caching2 felé irányítja. A kiszolgáló kiválasztása véletlenszerűen történik.
 • Ha a 10.2.0.10 IP-című kliens egy elemet kérelmez, a rendszer a caching1 vagy a caching2 felé irányítja. A kiszolgáló kiválasztása véletlenszerűen történik.
 • Ha a caching1 kiszolgálót leállítják, vagy áramszünet miatt leáll, de a caching2 elérhető marad, a rendszer az összes klienst a caching2 felé irányítja.

A kulcsértékek megadása

A serveradmin(8) paranccsal beállíthat egy egyszerű értéket a kulcsok esetén. Ha például az Interface kulcsnak az en1 értéket szeretné adni, a következő parancsot kell végrehajtania rendszergazdaként:

sudo serveradmin settings caching:Interface = en1

A ListenRanges kulcs összetett értékkel rendelkezik, ami miatt egyszerűbb a /Könyvtár/Server/Caching/Config/Config.plist fájl szerkesztésével megadni a beállítást. Ha manuálisan szeretné módosítani a fájlt, először állítsa le a Caching szolgáltatást, és lépjen ki a Server alkalmazásból. Amikor végzett a fájl szerkesztésével, az alábbi paranccsal állítsa a felhasználói és csoportos tulajdonjogot a _assetcache értékre a Caching szolgáltatás elindítása előtt:

sudo chown _assetcache:_assetcache /Library/Server/Caching/Config/Config.plist

Az alábbiakban egy példa látható a Config.plist fájlra.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
 <dict>
 <key>CacheLimit</key>
 <!-- A CacheLimit beállítása 200 GB-ra -->
 <integer>200000000000</integer>
 <key>DataPath</key>
 <string>/Volumes/BigDisk/Caching/Data</string>
 <key>Interface</key>
 <string>en1</string>
 <key>ListenRanges</key>
 <array>
 <dict>
 <key>type</key>
 <string>IPv4</string>
 <key>first</key>
 <string>10.0.0.1</string>
 <key>last</key>
 <string>10.0.0.254</string>
 </dict>
 <dict>
 <key>type</key>
 <string>IPv4</string>
 <key>first</key>
 <string>10.1.0.1</string>
 <key>last</key>
 <string>10.1.0.254</string>
 </dict>
 </array>
 <key>ListenRangesOnly</key>
 <true/>
 <key>LogLevel</key>
 <string>info</string>
 <key>MaxConcurrentClients</key>
 <integer>100</integer>
 <key>Port</key>
 <integer>12345</integer>
 <key>ReservedVolumeSpace</key>
 <!-- A ReservedVolumeSpace beállítása 1 GB-ra -->
 <integer>1000000000</integer>
 </dict>
</plist>
Közzététel dátuma: