OS X Server (Mountain Lion): NetInstall-, NetRestore- és NetBoot-képek létrehozása

Lehetőség van arra, hogy NetInstall- vagy NetRestore-képek használatával az OS X rendszert hálózaton keresztül telepítse az OS X Server NetInstall szolgáltatásának segítségével. A NetBoot-képek segítségével a kliensrendszereket is elindíthatja a szabványosan telepített OS X rendszerből a hálózaton keresztül.

A cikk bemutatja, hogy miként hozhat létre olyan képeket, amelyek támogatják a kliensrendszerek által használt hardvereket.

A Mac számítógépek az OS X egy adott verziójával kerülnek forgalomba. Az ebben a cikkben ismertetett lépések követésével megtekintheti az operációs rendszer verzióját és felépítését.

Ha a Mac verziója és felépítése újabb, mint a Mac App Store áruházban rendelkezésre álló operációs rendszer verziója és felépítése, akkor azzal a felépítéssel hozza létre a képet az adott hardverhez, amellyel a Mac forgalomba került. A művelet végrehajtásának módja:

  1. Opcionális: Indítsa el a kliensrendszeren az Internetes visszaállítási módot, és állítsa vissza az operációs rendszert.
  2. Opcionális: A kliensrendszer szoftverének visszaállítása után létrehozhat felhasználói fiókokat, további szoftvereket telepíthet, és végrehajthat tetszőleges módosításokat a kép konfigurációjában.
  3. Csatlakoztassa a kliensrendszert rendszergazdai rendszerhez a Céllemez mód segítségével.
  4. A rendszergazdai rendszerben nyissa meg a System Image Utility segédprogramot a /Rendszer/Könyvtár/CoreServices mappából.
  5. A System Image Utility segédprogramban megjelenik forrásként a kliensrendszer meghajtója, és a segítségével létrehozható a NetRestore- vagy NetBoot-kép. Jelölje ki, és folytassa a kép létrehozását.

Ha a Mac verziója és felépítése régebbi, mint a Mac App Store áruházban rendelkezésre álló operációs rendszer verziója és felépítése, akkor a Mac App Store áruházban elérhető verzióval hozza létre a képet. A művelet végrehajtásának módja:

  1. Győződjön meg arról, hogy a kliensrendszer megfelel a Mac App Store áruházból letölteni kívánt OS X-verzió követelményeinek.
  2. Rendszergazdai rendszerben jelentkezzen be a Mac App Store áruházba, és töltse le az OS X legújabb rendelkezésre álló verzióját.
  3. Nyissa meg a System Image Utility segédprogramot a /Rendszer/Könyvtár/CoreServices mappából.
  4. A System Image Utility segédprogramban megjelenik forrásként a letöltött OS X-verzió, és a segítségével létrehozható a NetInstall-, NetRestore- vagy NetBoot-kép. Jelölje ki, és folytassa a kép létrehozását.

Példa

A következő példában letöltöttük az OS X rendszert a Mac App Store áruházból a rendszergazdai rendszerre, és Céllemez módban csatlakoztattunk egy Mac mini (2012 vége) számítógépet, amelyen az a felépítés fut, amellyel forgalomba került. A System Image Utility rendszergazdai rendszerben való megnyitását követően megjelenik forrásként „Az OS X Mountain Lion telepítése” alkalmazás és a Mac mini kötete, és a segítségükkel létrehozhatók a képek. Fontos megjegyezni, hogy „Az OS X Mountain Lion telepítése” alkalmazás által telepített OS X verziószáma 10.8.2, a felépítésszáma pedig 12C60:

A Mac mini kötetén található OS X-verzió száma is 10.8.2, a felépítésszáma viszont 12C2034:

Mivel a 12C2034-es újabb, mint a 12C60-as, „Az OS X Mountain Lion telepítése” alkalmazás helyett a csatlakoztatott kötet segítségével kellene létrehozni egy képet azokhoz a Mac mini (2012 vége) rendszerekhez, amelyek a 12C2034-es felépítéssel kerültek forgalomba. Ha a Mac App Store áruházban rendelkezésre állt volna 12C2034-esnél későbbi felépítés, „Az OS X Mountain Lion telepítése” alkalmazás használható lett volna forrásként a 12C2034-es felépítéssel forgalomba került rendszerekhez alkalmas kép létrehozásához.

További információk

Ügyeljen arra, hogy vagy az OS X telepített verzióját tartalmazó kötetet vagy a Mac App Store áruházból letöltött OS X-verziót használja képforrásként a System Image Utility segédprogramban. Megjegyzés: Közvetlenül ne használja az InstallESD.dmg nevű fájlt az OS X telepítésekor vagy a kép létrehozásakor, mert nemkívánatos működésmód léphet fel.

Közzététel dátuma: