A LaTeX és a MathML használata a Pages, a Numbers, a Keynote és az iBooks Author alkalmazásban

A cikkből megtudhatja, hogyan használható a LaTeX és a MathML a Pages, a Numbers, a Keynote és az iBooks Author alkalmazásban, és megtekinthet néhány példaegyenletet.

A LaTeX és a MathML használható mindhárom iWork-alkalmazásban (Pages, Numbers és Keynote), illetve az iBooks Author alkalmazásban is. Az iWork és az iBooks Author az összes olyan LaTeX-parancsot támogatja, amely MathML-re konvertálható a blahtex segítségével. A többi támogatott LaTeX-bővítményt az alábbi felsorolásban találja.

Ismerje meg, hogyan adhatók meg egyenletek a LaTex és a MathML segítségével az iWork-dokumentumokban és az iBooks Author-könyvekben.

Az iCloud.com iWork-alkalmazásai jelenleg nem támogatják a LaTeX és a MathML használatát.

LaTeX-parancsok

A LaTeX esetén általában matematikai módú parancsokkal kell az egyenleteket befoglalni, ahogyan az alábbi példákban is látható. Az egyenletek szerkesztésének megkönnyítése érdekében az iWork és az iBooks Author egyenletszerkesztője alapértelmezés szerint matematikai módban van, ezért nincs szükség arra, hogy a matematikai módú parancsokat beírja az egyenletekbe. 

 • \begin{math} … \end{math}
 • \begin{displaymath} … \end{displaymath}
 • \begin{equation} … \end{equation}
 • $ … $
 • $$ … $$
 • \( … \)
 • \[ … \]

Ha az iWork vagy az iBooks Author alkalmazásban bekezdésstílust öröklő szöveget szeretne hozzáadni az egyenlethez, használja a \text{…} elemet. Nem használhatók egymásba ágyazott egyenletek a \text{...} elemen belül.

Matematikai módban a blahtex nem támogatja teljes mértékben a nem ASCII Unicode-karaktereket, de szövegmódban elfogadja a teljes Unicode karakterkészletet. A különböző karakterekről – például a szerzői jogi szimbólumról és az ékezetes karakterekről – a blahtex kézikönyvében (2.22) olvashat.

Az alábbiakban megtalálhatók a támogatott LaTeX-parancsok (a blahtexen kívül), illetve a MathML-elemek és -attribútumok.

Az iWork által támogatott LaTeX-parancsok

Parancs vagy szimbólum
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot
\copyright
\pounds
\diagup, \diagdown
\dag,\ddag, \dagger, \ddagger
\owns, \ni
{split}

Az iWork által nem támogatott LaTeX-parancsok

Parancs vagy szimbólum Megjegyzések
\mathring{}  
\ae, \AE  
\smallint  
\idotsint  
\euro Unicode-szimbólum; csak szöveges módban működik
\varGamma  
\cal Használja a \mathcal{} parancsot
\mathml{}  
\center  
[lrc] in \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\hspace A következőket használja: „\:”, „\,”, „\;” vagy \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover A következőket használja: \overset, \underset
\tabular-related environments \matrix és \aligned: korlátozott támogatás
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Használja a \boldsymbol parancsot

Az iBooks Author által támogatott LaTeX-parancsok

Parancs vagy szimbólum
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot

Az iBooks Author által nem támogatott LaTeX-parancsok

Parancs vagy szimbólum Megjegyzések
\mathring{}  
\copyright Unicode-szimbólum; csak szöveges módban működik
\pounds Unicode-szimbólum; csak szöveges módban működik
\ae, \AE  
\smallint  
\diagup, \diagdown  
\idotsint  
\euro Unicode-szimbólum; csak szöveges módban működik
\varGamma  
\cal Használja a \mathcal{} parancsot
\mathml{}  
\center  
[lrc] in \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\dag, \ddag Támogatott: \dagger, \ddagger
{split}  
\hspace A következőket használja: „\:”, „\,”, „\;” vagy \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover A következőket használja: \overset, \underset
\owns A következőt használja: \ni
\tabular-related environments \matrix és \aligned: korlátozott támogatás
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Használja a \boldsymbol parancsot


LaTeX-csomagok

Ezek a LaTeX-csomagok nem támogatottak:

Csomag Megjegyzések
cancel A következőt használja: \cancel
ams A következőket használja: \underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
centernot  


MathML-elemek

Az alábbi táblázatokból megismerheti az iWork és a Books Author által támogatott MathML-elemeket.

Támogatott MathML-elemek

Elem Megjegyzések
mo  
mi  
mn  
mrow  
menclose Nem minden típusú befoglalás támogatott
mtable Nem mindegyik attribútum támogatott
mtr  
mtd  
mfrac  
msup  
msub  
msubsup  
munder  
mover  
munderover  
mstack  
msrow  
msgroup  
mscarries  
mscarry  
msline  
mlongdiv  
mpadded  
mspace  
maction Az iWork és az iBooks Author az első MathML-gyermeket támogatja, a többit figyelmen kívül hagyja
mphantom  
mfenced  
mroot  
msqrt  
none  
mstyle  
mtext  
ms  
maligngroup  
malignmark  

Részben támogatott MathML-elemek

Elem Megjegyzések
mlabeledtr <mtr> elemként kezelve, az első gyermek figyelmen kívül hagyásával
semantics Sorként kezelve
annotation Gyakorlatilag figyelmen kívül hagyva

Nem támogatott MathML-elemek

Elem Megjegyzések
mmultiscripts  
mprescripts  
mglyph  
merror  
{ContExp} Tartalmi MathML-elemek nem használhatók.
Itt megtekintheti, hogy mely elemekre terjed ki a {ContExp}.


MathML-attribútumok

Az alábbi táblázatokból megismerheti az iWork és az iBooks Author által támogatott MathML-attribútumokat.

Támogatott MathML-attribútumok

Az iWork és az iBooks Author az alábbi MathML-attribútumokat támogatja:

Elem Attribútum Az <mstyle> elemtől örökölhető alapértelmezett érték Értékek 
(Értékszintaxis, ha a meghatározott érték részhalmaza)
* mathcolor yes  
mstyle scriptlevel no  
mstyle display no  
mstyle scriptminsize no  
mstyle scriptsizemultiplier no  
mstyle <alapértelmezett értékkel örökölhető attribútumok> n. a.  
mo lspace yes  
mo rspace yes  
mo largeop yes  
mo minsize yes  
mo maxsize yes  
mo accent yes  
mo movablelimits yes  
mo symmetric yes  
mo stretchy yes  
mo form yes  
mspace width yes  
mspace height yes  
mspace depth yes  
ms lqoute yes  
ms rqoute yes  
mfrac linethickness yes  
mfrac numalign yes  
mfrac denomalign yes  
mover accent yes  
mover align yes  
munderover accent yes  
munderover underaccent yes  
munder accentunder yes  
munder align yes  
mtable rowalign yes  
mtable columnalign yes  
mtable columnspacing yes  
mtable displaystyle yes  
mtr rowalign yes  
mtr columnalign yes  
mtd rowalign yes  
mtd columnalign yes  
mstack align yes top | bottom | center | baseline | axis
msrow position yes  
msgroup position yes  
msgroup shift yes  
mscarries position yes  
mscarries crossout yes updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
mscarry crossout yes updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
msline length yes  
msline position yes  
mpadded height no  
mpadded depth no  
mpadded width no  
mpadded lspace no  
mpadded voffset no  
mfenced open yes  
mfenced close yes  
mfenced separators yes  
maligngroup groupalign yes  
malignmark edge yes  

Részben támogatott MathML-attribútumok

Az iWork és az iBooks Author az alábbi MathML-attribútumokat részben támogatja:

Elem Attribútum Az <mstyle> elemtől örökölhető alapértelmezett érték Értékek
(Értékszintaxis, ha a meghatározott érték részhalmaza)
Megjegyzések
mo, mn, mi mathvariant yes Nem támogatottak: initial, stretched, looped, tailed  
mtable align no top | bottom | center | baseline | axis A rownumber nem használható
menclose notation yes updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike További információk
mlongdiv longdivstyle no lefttop  

Nem támogatott MathML-attribútumok

Elem Attribútum Megjegyzések
* mathbackground  
mstyle infixlinebreakstyle  
mstyle veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace Elavultnak számítanak a MathML 3-as verziójában.
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext mathsize   
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext dir  
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext fontfamily, fontweight, fontstyle, fontsize, color, background Elavultnak számítanak a MathML 3-as verziójában.
mo linebreak   
mo lineleading  
mo linebreakstyle  
mo linebreakmultchar  
mo identalign  
mo identshift  
mo identtarget  
mo identalignfirst  
mo identshiftfirst  
mo identalignlast  
mo identshiftlast  
mo fence Nincs hatással a vizuális elrendezésre
mo separator Nincs hatással a vizuális elrendezésre
mspace linebreak  
mfrac bevelled  
mtable groupalign  
mtable alignmentscope  
mtable columnwidth  
mtable width  
mtable rowspacing  
mtable rowlines  
mtable columnlines  
mtable frame  
mtable framespacing  
mtable equalrows  
mtable equalcolumns  
mtable side  
mtable minlabelspacing  
mtr groupalign  
mtd rowspan  
mtd columnspan  
mtd groupalign  
mstack stackalign  
mstack charalign  
mstack charspacing  
mlongdiv position  
mlongdiv shift  
mscarries location  
mscarries scriptsizemultiplier  
mscarry location  
msline leftoverhang  
msline rightoverhang  
msline mslinethickness  
msub subscriptshift  
msup superscriptshift  
msubsup superscriptshift  
msubsup subscriptshift  
mrow ltr  
maction selection  
maction actiontype  


Mintaegyenletek

   

Alapfokú matematika

LaTeX Renderelve
0.15 \cdot \frac{1}{8}
-22 \div 11

2x + 3y \ge -21

3(b-5) < -6(b+5)

\left \{ 6 {\textstyle \frac{4}{5}}, \, \sqrt{49}, 
\, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

Igazítás

LaTeX Renderelve
\begin{aligned}
9 && < && 15 && < && 16 \\
\sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 
3 && < && \sqrt{15} && < && 4
\end{aligned}
\begin{aligned}
\text{first number} & & \text{second number} \\ 
10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}}
\end{aligned}


Egy hasznos trükk az egyenletelemek igazítására a következő használata: \mbox{\phantom{space}}. A zárójeleken belüli tartalom (space) határozza meg a létrehozott térközt. Ha a fenti példában további karaktereket adunk hozzá a =digit elemhez, több térköz jön létre a következők között: 10 • 9. 


\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}

Color

LaTeX Renderelve
\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}
\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty}
a_n x^n

Integrálok

LaTeX Renderelve
\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
\int_{-N}^{N} e^x\, dx

A \textstyle elemmel határozható meg, hogy „inline” vagy „display” típusú az egyenlet.

Mátrixok

LaTeX Renderelve
\begin{matrix}
a & b \\
c & d \\
\end{matrix}
\begin{matrix}
c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\
c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0
\end{matrix}

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x 
\geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}
R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin 
\theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta 
\end{bmatrix}

Általános egyenletelemek

LaTeX Renderelve
\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum
S^{\circ }\text{reactants}\)
HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons
H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)
\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} -
\frac{1}{C} \frac{\delta
\overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi
\rho
x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

Hosszú formátumú aritmetika

MathML Renderelve
<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
     <mstack>
         <mscarries location='nw'>
             <none/>
             <mscarry crossout='updiagonalstrike' location='n'>
             <mn>2</mn>
         </mscarry>
             <mn>1</mn>
             <none/>
         </mscarries>
         <mn>2,327</mn>
         <msrow> <mo>-</mo> <mn> 1,156</mn> </msrow>
         <msline/>
         <mn>1,171</mn>
     </mstack>
</math> 

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mlongdiv>
  <mn> 12 </mn>
  <mn> 16.5 </mn>
  <mn> 198 </mn>
  <msgroup position='1' shift='-1'>
    <msgroup>
      <mn> 12</mn>
      <msline length='2'/>
    </msgroup>
    <msgroup>
      <mn> 78</mn>
      <mn> 72</mn>
      <msline length='2'/>
      <mn> 6.0</mn>
      <mn> 6.0</mn>
    </msgroup>
    <msgroup position='-1'>
<!-- extra shift to move to the right of the "." -->
      <msline length='3'/>
      <mn> 0</mn>
    </msgroup>
  </msgroup>
</mlongdiv>
</math>      

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mstack charspacing="loose">
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
        </mscarries>
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
             <mn>2</mn>
      </mscarries>
       <mn>435</mn>
       <msrow>
             <mo>×</mo>
             <none/>
             <mn>25</mn>
             </msrow>
             <msline/>
       <mscarries position="2">
             <mn>1</mn>
       </mscarries>
             <mn>2175</mn>
       <msrow position="1">
             <mn>870</mn>
       </msrow>
       <msline/>
            <mn>10875</mn>
       </mstack>
</math>

 

Az iWork és az iBooks Author nem támogatja a LaTeX esetén a tört folytatását csak nevezővel és a maradéktagokat. Az előbbiekhez a MathML nyelvet használja. 

A nem az Apple által gyártott termékekre, illetve az Apple ellenőrzésén kívül eső vagy általa nem tesztelt független webhelyekre vonatkozó információk nem tekinthetők javaslatoknak vagy ajánlásoknak. Az Apple nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeinek és termékeinek kiválasztására, teljesítményére, illetve használatára vonatkozólag. Az Apple nem garantálja, hogy a harmadik felek webhelyei pontosak vagy megbízhatóak. Forduljon az adott félhez további információkért.

Közzététel dátuma: