Az Egységes Fotókönyvtár használata

A cikk bemutatja az Egységes Fotókönyvtár használatát.

Ez egy archivált cikk, ezért az Apple egy ideje már nem frissíti.

Egységes Fotókönyvtár használata az iPhoto és az Aperture alkalmazással

Az iPhoto 9.3 alkalmazásban közvetlenül is megnyithatók és szerkeszthetők az Aperture 3.3-as vagy újabb verzióiban létrehozott könyvtárak. Az immár mindkét alkalmazás által használt egységes könyvtárformátumnak számos előnye van:

 • Nincs szükség a képek importálására, exportálására és újrafeldolgozására, ha mindkét alkalmazást használja.
 • Ha az egyik alkalmazásban az Arcok vagy a Helyek funkciót használja, albumot vagy Okos albumot hoz létre, illetve képeket oszt meg a Facebookon vagy a Flickr-en, akkor ezek a műveletek a másik alkalmazásban is automatikusan érvényesülnek.
 • Az egyik alkalmazásban készített diabemutatókat a másikban is le lehet játszani.
 • Az iPhoto és az Aperture immár ugyanazt a képkezelő rendszert használja, így ha az Aperture valamelyik eszközével módosítja a képeket, a módosítások az iPhoto alkalmazásban is láthatók lesznek, ha megnyitja az adott könyvtárat. Ugyanez visszafelé is működik.
 • Ha még nem ismeri az Aperture eszközeit, az iPhoto segítségével is kezelheti a fotókönyvtárát. Az Aperture alkalmazást csak akkor kell megnyitnia, ha ki szeretné próbálni a retusálást, például az ecsetekkel történő szelektív korrekciót. A szerkesztési műveleteket bármikor vissza lehet vonni, mivel alkalmazásuk során megmarad a kép eredeti verziója is.
 • Ha az évek során több iPhoto-könyvtárat hozott létre, akkor ezeket az Aperture alkalmazásban megnyitva egységes mesterkönyvtárrá egyesítheti. Az egyesített könyvtárat ezután az iPhoto segítségével is elérheti. Olvasson bővebben az iPhoto-könyvtárak Aperture segítségével történő egyesítéséről.

Aperture-könyvtár megnyitása az iPhoto alkalmazásban

Az iPhoto az Aperture 3.3-as verziójában létrehozott, illetve a 3.3-as verzióra frissített Aperture-könyvtárakat tudja megnyitni. Frissítse az ennél régebbi Aperture-könyvtárakat úgy, hogy megnyitja őket az Aperture 3.3-as verziójában, mielőtt az iPhoto segítségével megnyitná őket. Ugyanaz a könyvtár nem lehet egyszerre nyitva az iPhoto és az Aperture alkalmazásban is.

Aperture-könyvtár megnyitása az iPhoto alkalmazásban:

 1. Kattintson a Fájl > Váltás a könyvtárra menüpontra az iPhoto főmenüjében.
 2. Jelölje ki a megnyitni kívánt Aperture-könyvtárat.
 3. Kattintson a könyvtárválasztó Kiválasztás gombjára.

iPhoto-könyvtár megnyitása az Aperture alkalmazásban

Az Aperture 3.3-as és újabb verziói az iPhoto 9.3-as vagy újabb verziójában létrehozott vagy legalább egyszer megnyitott iPhoto-könyvtárakat tudják megnyitni.

iPhoto-könyvtár megnyitása az Aperture alkalmazásban:

 1. Kattintson a File (Fájl) > Switch to Library (Váltás a könyvtárra) > Other/New (Egyéb/Új) elemre az Aperture főmenüjében.
 2. A könyvtárválasztó segítségével keresse meg és jelölje ki a megnyitni kívánt iPhoto-könyvtárat.
 3. Kattintson a könyvtárválasztó Choose (Kiválasztás) gombjára.

Megjegyzések az egységes fotókönyvtárak iPhoto és Aperture alkalmazásokban való használatával kapcsolatban

Események, projektek és albumok

Az iPhoto alkalmazásban található események a Projects (Projektek) nevet viselik az Aperture alkalmazásban:

    

Hasonlóképpen az Aperture Projects (Projektek) funkciója az iPhoto alkalmazásban Események néven érhető el:

    

Az okos albumok mindkét alkalmazásban megtekinthetők és működőképesek, az okos albumok beállításait viszont csak abban az alkalmazásban lehet szerkeszteni, amelyben létrehozták az albumot.

Arcok

Az iPhoto az Aperture-könyvtár beállításától függetlenül mindig érzékeli az arcokat, mivel az Aperture alkalmazásban könyvtáranként ki lehet kapcsolni a Faces (Arcok) funkciót. Az Aperture megőrzi ezt a beállítást a könyvtár következő megnyitásáig.

Projektek nyomtatása

Az iPhoto alkalmazásban létrehozott könyvek, naptárak és kártyák megtekinthetők az Aperture Source (Forrás) listájában, de szerkesztésükre nincs lehetőség. Az iPhoto nem jeleníti meg az Aperture alkalmazásban létrehozott könyveket, weboldalakat és webnaplókat.

Diabemutatók

Az Aperture alkalmazásban létrehozott diabemutatókat az iPhoto segítségével lejátszhatja, de nem szerkesztheti.

Az iPhoto alkalmazásban létrehozott diabemutatókat az Aperture segítségével is szerkesztheti, viszont az itt módosított diabemutatókat nem lehet ismét szerkeszteni az iPhoto alkalmazásban. A lejátszás ugyanakkor mindkét alkalmazásban megfelelően működik, függetlenül attól, hogy a diabemutatót melyikben szerkesztették.

Fotóstream

Ha egy iPhoto-könyvtárnál engedélyezi a Fotóadatfolyam szolgáltatást, akkor az az Aperture alkalmazásban megnyitva is megőrzi kapcsolatát a Fotóadatfolyam szolgáltatással. Egyszerre csak egy könyvtárat lehet a Fotóadatfolyamhoz kapcsolni, ezért ha később megnyit egy másik könyvtárat, és aktiválja a Fotóadatfolyamot, akkor a korábbi könyvtár elveszíti a kapcsolatot.

Fényképek böngészése

Az Aperture böngészőjében használt szűrők nem érhetők el az iPhoto alkalmazásban. Az iPhoto az összes képet megjeleníti.

Az iPhoto Fotó elrejtése funkciójával elrejtett fényképek az Aperture alkalmazásban nem érhetők el. Ha az elrejtett fényképeket elérhetővé szeretné tenni, nyissa meg a könyvtárat az iPhoto alkalmazásban, szüntesse meg a fényképek elrejtését, majd ismét nyissa meg a könyvtárat az Aperture alkalmazásban.

Az Aperture alkalmazásban elutasított képekhez az iPhoto nem fér hozzá. Ha az adott fénykép minősítése időközben javul az Aperture alkalmazásban, akkor az iPhoto is hozzá fog férni.

Az Aperture-könyvtárakban található PDF-fájlok nem láthatók és nem nyithatók meg az iPhoto alkalmazásban.

Az Aperture-könyvtárban lévő hangfájlokat és hangmellékleteket az iPhoto nem látja és nem tudja megnyitni.

A képhalmok

Az Aperture alkalmazásban készített képhalomnak (stack) csak a nézőképe (pick image) látható az iPhoto alkalmazásban. Ha például az Aperture alkalmazásban egy fényképből többféle változatot halmozott egymásra, és mindegyikhez eltérő beállításokat adott meg, akkor csak a képhalom nézőképének választott fénykép fog látszani, ha a könyvtárat az iPhoto alkalmazásban nyitja meg. Az Aperture alkalmazáshoz visszatérve ismét elérhető lesz a teljes képhalom.

Az előnézetek

Az iPhoto mindig teljes méretű előnézetet készít. Az Aperture alkalmazásban az előnézetekhez többféle lehetőség közül választhat méretet, vagy akár úgy is dönthet, hogy nem használ előnézeteket. Ha egy Aperture-könyvtárat az iPhoto alkalmazásban nyit meg, az előnézetek nem változnak meg, hacsak nem szerkeszti a fényképet az iPhoto alkalmazással. Ilyenkor ugyanis az iPhoto egy teljes méretű előnézetet készít az adott fényképhez.

iLife médiaböngésző

Ha egy másik alkalmazással – például a Keynote vagy az iMovie programmal – létrehozott könyvtárat jelenít meg az iLife médiaböngészőben, akkor a könyvtárat létrehozó alkalmazástól származó ikon fog megjelenni.

További információk

A nem az Apple által gyártott termékekre, illetve az Apple ellenőrzésén kívül eső vagy általa nem tesztelt független webhelyekre vonatkozó információk nem tekinthetők javaslatoknak vagy ajánlásoknak. Az Apple nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeinek és termékeinek kiválasztására, teljesítményére, illetve használatára vonatkozólag. Az Apple nem garantálja, hogy a harmadik felek webhelyei pontosak vagy megbízhatóak. Forduljon az adott félhez további információkért.

Közzététel dátuma: