iPod nano (6. generációs és újabb): A VoiceOver használata

A VoiceOver tájékoztatja arról, hogy mi látható a kijelzőn, így anélkül használhatja az iPod nano (6. generációs) készüléket, hogy ránézne a kijelzőjére.

A VoiceOver azon a nyelven szólal meg, amelyet a Hozzáférhetőség beállításaiban megad az iPodon. A VoiceOver sok nyelven tud, de nem mindegyiken.

Amikor kiválaszt egy elemet a képernyőn, a VoiceOver közli a vele kapcsolatos információkat. Ha kiválaszt egy elemet, a VoiceOver fekete kerettel veszi körül, és kimondja a nevét, illetve ismerteti a funkcióját. A fekete keret a VoiceOver-kurzor. Ha szöveget választ ki, a VoiceOver felolvassa. Ha vezérlőelemet (például egy gombot vagy kapcsolót) választ ki, a VoiceOver tájékoztatja az elem funkciójáról, illetve tippet ad (például „kattintson duplán a megnyitásához”).

A VoiceOver beállítása

 1. A Főképernyőről kiindulva koppintson a Beállítások > Általános menüpontra.
 2. Koppintson a Hozzáférhetőség > VoiceOver elemre.
 3. Állítsa Be/Ki állásba a VoiceOver kapcsolóját.
  A VoiceOver módosítja az iPod vezérléséhez használt kézmozdulatokat
 4. A megjelenő párbeszédpanelen látható OK elemre koppintva erősítse meg a műveletet.

Ha semmit sem tesz 15 másodpercig, a párbeszédpanel eltűnik, és a VoiceOver kikapcsolódik. Ilyen esetben értesítést kap arról, hogy a VoiceOver kikapcsolódott.

Ha a VoiceOver be van kapcsolva, egyedi kézmozdulatokkal vezérelheti az iPod nano készüléket. Ha meggondolja magát, és ki szeretné kapcsolni a VoiceOvert, két ujjával koppintson duplán a kapcsoló Ki állásba való helyezéséhez. Ha már nem a Beállítások képernyő látható a kijelzőn, VoiceOver-kézmozdulatokkal kell visszatérnie a képernyőre és kikapcsolnia a funkciót.

Az iPod nano VoiceOver funkciójának kikapcsolása VoiceOver-kézmozdulatokkal

A Főképernyőn húzza el két ujját jobbra vagy balra, amíg meg nem jelenik vagy el nem hangzik a „2/2 oldal” szöveg az iPod nano (7. generációs) készüléken, illetve a „Beállítások” szöveg a 6. generációs iPodon.
Ha átrendezte az ikonokat, vagy ha négynél több Főképernyő van a készüléken, akkor nem az előbbi szöveg hangzik el.

 1. Többször húzza el egy ujjal a képernyőt addig, amíg a Beállítások szó el nem hangzik.
 2. Dupla koppintással nyissa meg a Beállításokat.
 3. Csúsztassa ujját felfelé vagy lefelé addig, amíg az Általános szó meg nem jelenik vagy el nem hangzik, majd koppintson duplán.
 4. Csúsztassa ujját felfelé vagy lefelé addig, amíg a Hozzáférhetőség szó meg nem jelenik vagy el nem hangzik, majd koppintson duplán.
 5. A képernyőn csúsztassa ujját felfelé vagy lefelé addig, amíg a VoiceOver szó meg nem jelenik vagy el nem hangzik, majd koppintson duplán.
 6. Koppintson duplán, amikor a „VoiceOver-kapcsoló bekapcsolva” szöveg elhangzott.
 7. Ekkor a „VoiceOver kikapcsolva” szöveggel jelzi a készülék, hogy módosult a beállítás. Ezek után a szokásos kézmozdulatokkal vezérelheti az iPod nano készüléket.

Megjegyzés: Az iPod alaphelyzetbe állításával is kikapcsolható a VoiceOver.

VoiceOver-kézmozdulatok

Amikor a VoiceOver be van kapcsolva, az iPod nano az alábbi kézmozdulatokkal vezérelhető.

Művelet Kézmozdulat
A képernyő felolvasása fentről kezdve Két ujjal pöccintsen felfelé.
A képernyő felolvasása az aktuálisan kijelölt elemtől kezdve Két ujjal pöccintsen lefelé.
A beszéd szüneteltetése vagy folytatása Egy ujjal koppintson a képernyőn.
A VoiceOver-kurzorban lévő elem kiválasztása Egy ujjal koppintson a képernyőn.
A VoiceOver-kurzorban lévő elem aktiválása Koppintson duplán egy ujjal.
Görgetés balra egy oldallal Húzza el két ujját jobbra.
Görgetés jobbra egy oldallal Húzza el két ujját balra.
Görgetés felfelé egy képernyővel a listában vagy menüben Egy ujjal pöccintsen lefelé.
Görgetés lefelé egy képernyővel a listában vagy menüben Egy ujjal pöccintsen felfelé.
Az aktuális művelet elindítása vagy leállítása Két ujjal koppintson.
A kiválasztott vezérlőelem értékének növelése vagy csökkentése Egy ujjal pöccintsen felfelé vagy lefelé.
Visszatérés a főképernyőre Egy ujjal koppintson kétszer, és tartsa az ujját a képernyőn.
Közzététel dátuma: