Wi-Fi bázisállomások: A vezeték nélküli hálózat hatókörének kiterjesztése további Wi-Fi bázisállomások csatlakoztatásával

Ha ki szeretné terjeszteni Wi-Fi hálózata hatókörét, az AirPort segédprogrammal vezeték nélküli kapcsolatot állíthat be több Wi-Fi bázisállomás között, vagy Ethernet-csatlakozással barangoló hálózatba kapcsolhatja össze őket. Ebből a cikkből megismerheti a rendelkezésre álló lehetőségeket, és megtudhatja, hogy az adott helyzetben melyik a legmegfelelőbb megoldás.

Fontos megjegyzés AirPort Express-felhasználóknak: Ha a zenestreamelés vagy vezeték nélküli nyomtatási lehetőségek biztosítása érdekében AirPort Express eszközt szeretne csatlakoztatni a hálózathoz, hasznos tanácsokat találhat a következő cikkben: Az ügyfélmód bemutatása

Meghatározások

Wi-Fi bázisállomás – Bármilyen AirPort Extreme bázisállomás, illetve AirPort Express vagy Time Capsule eszköz.

Vezeték nélküli hálózat kiterjesztése – Több Wi-Fi bázisállomás vezeték nélküli csatlakozás útján való összekapcsolása az AirPort-hálózat hatósugarának nagyobb fizikai területre való kiterjesztése érdekében, ha egyetlen bázisállomás hatóköre nem elegendő.

Több Wi-Fi bázisállomást tartalmazó hálózat – Olyan hálózat, amely a hatókörének kiterjesztése vagy bizonyos funkciók – például internet-hozzáférés, zenestreamelés, nyomtatás, tárolási lehetőségek stb. – elérhetősége érdekében egynél több Wi-Fi bázisállomást tartalmaz. Az egyes Wi-Fi bázisállomások összekapcsolása történhet Ethernet- vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

Wi-Fi ügyfél – Minden olyan eszköz, amely a Wi-Fi hálózatot használja (például internet-hozzáférés, nyomtatás, tárolás vagy a zenék streamelése céljából). Az ügyfél lehet például számítógép, iPad vagy iPhone, játékkonzol, digitális videofelvevő, illetve egyéb Wi-Fi eszköz.

Elsődleges bázisállomás – Általában ez az a bázisállomás, amely a modemhez csatlakozik, és az internet-hozzáféréshez szükséges átjárócímet tárolja. Gyakran az elsődleges Wi-Fi bázisállomás biztosítja a Wi-Fi hálózat DHCP-szolgáltatását is.

Bővítő Wi-Fi bázisállomás – Bármely Wi-Fi bázisállomás, amely a hálózat hatókörének növelése érdekében az elsődleges Wi-Fi bázisállomáshoz csatlakozik. Hacsak másként nem jelezzük, a bővítő Wi-Fi bázisállomásokat Híd üzemmód használatára kell beállítani.

Átviteli sebesség – A másodpercenként küldött vagy fogadott adatmennyiség megabit/másodpercben (Mb/s) kifejezve.

Választás egy vagy több Wi-Fi bázisállomás használata között

Mielőtt további Wi-Fi bázisállomásokat csatlakoztatna a hálózathoz, érdemes átgondolnia, hogy valóban szükség van-e erre.

Ha feleslegesen csatlakoztat további Wi-Fi bázisállomásokat, az a Wi-Fi hálózat átviteli sebességének csökkenéséhez vezethet, mivel hálózati adatkezelési többletterhelést eredményez. Emellett a hálózati konfiguráció is bonyolultabbá válik. Vezeték nélküli kapcsolat útján kiterjesztett hálózat esetén az átviteli sebesség az egy eszköz használata során mért érték 60%-a alá is csökkenhet. A Wi-Fi hálózat kiépítésekor általános szabályként az egyszerűségre érdemes törekedni. Ezt úgy érheti el, ha csak annyi Wi-Fi bázisállomást használ, amennyi az adott hálózat fizikai területének lefedéséhez szükséges, és lehetőség szerint Ethernet-csatlakozás útján csatlakoztassa őket.

A Wi-Fi hálózat hatókörének kiterjesztésére a legjobb megoldás mindig az Ethernet-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott Wi-Fi bázisállomások használata, mivel ez biztosítja a legjobb átviteli sebességet. Ethernet-kapcsolattal akár 1 gigabites sebesség is elérhető, ami jóval gyorsabb a vezeték nélküli kapcsolatnál (vezeték nélküli kapcsolat esetén az elérhető sebesség 802.11n szabványú hálózaton, 5 GHz frekvencián legfeljebb 450 Mb/s). Az Ethernet-kapcsolatot emellett nem zavarja a rádiófrekvenciás interferencia, és a hibaelhárítása is egyszerűbb. Ezenkívül az Ethernet használata gyakorlatilag nem jár adatkezelési többletterheléssel, így ugyanannyi idő alatt több adat átvitelét teszi lehetővé az egyik pontból a másikba.

Mindezek mellett bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy egyetlen Wi-Fi bázisállomás nem elég a hálózati igények kielégítéséhez – ilyen esetekben több Wi-Fi bázisállomás használatával növelhető a hálózat hatóköre és az elsődleges Wi-Fi bázisállomástól távolabb eső helyeken elérhető átviteli sebesség. Figyelembe kell venni, hogy minél nagyobb a távolság, annál több akadály lehet a Wi-Fi ügyféleszköz és a Wi-Fi bázisállomás között (például fürdőszobai csempék, amelyeken a jelnek át kell haladnia), és ennek megfelelően a rádiójel erőssége gyengébb, az átviteli sebesség pedig alacsonyabb lesz.

Ha egyetlen bázisállomás nem elegendő a hálózati igények kielégítéséhez, tekintse át a Wi-Fi hálózat hatókörének kiterjesztéséhez rendelkezésre álló különböző lehetőségeket, majd válassza ki az adott helyzethez legjobban illeszkedő megoldást.

A több Wi-Fi bázisállomást tartalmazó hálózatok típusai

Az alábbi szakaszban a különböző hálózattípusokról és a kiválasztásuk módjáról olvashat.

Mi a legmegfelelőbb módszer a vezeték nélküli hálózat hatókörének kiterjesztésére?

802.11a/b/g/n szabványú Wi-Fi bázisállomások:

  • Barangoló hálózat (ajánlott)
  • Vezeték nélküli kapcsolat útján kiterjesztett hálózat

802.11g szabványú Wi-Fi bázisállomások:

  • Barangoló hálózat (ajánlott)
  • WDS

Ezeket a módszereket az alábbiakban ismertetjük. A cikk végén szereplő hivatkozások az egyes megoldások kiépítésének és beállításának módját ismertető cikkekre mutatnak. A Wi-Fi bázisállomások vezeték nélküli vagy – ha az ügyfélszámítógépek Ethernet-kapcsolattal csatlakoznak a bázisállomáshoz – Ethernet-kapcsolaton keresztül biztosítanak internetkapcsolatot az ügyfélszámítógépeknek.

Barangoló hálózat (Ethernet-kapcsolat útján csatlakoztatott Wi-Fi bázisállomások)

802.11n szabványú Wi-Fi bázisállomások esetén egyértelműen a barangoló hálózat létrehozása a legjobb választás. Ezzel a megoldással érhető el a legjobb átviteli sebesség a bázisállomások és a Wi-Fi eszközök között.

Mindehhez a Wi-Fi bázisállomásokat Ethernet-kapcsolattal kell csatlakoztatni.

Az elsődleges bázisállomás biztosítja a DHCP-szolgáltatásokat, míg a bővítő bázisállomásokat Híd üzemmód használatára kell beállítani.

A barangoló hálózat összes Wi-Fi bázisállomásának ugyanazt a jelszót, biztonsági típust (nyílt/WEP/WPA) és hálózati nevet (SSID azonosítót) kell használnia.

A barangoló hálózatot több bővítő Wi-Fi bázisállomás csatlakoztatásával is kiterjesztheti.

Ha az elsődleges Wi-Fi bázisállomáson nincs elég LAN-port, hálózati kapcsolót is beépíthet.

Vezeték nélküli kapcsolat útján kiterjesztett hálózat (802.11n)

Ha nincs lehetősége kiépíteni az ajánlott barangoló hálózatot, a második legjobb megoldást a vezeték nélküli kapcsolat útján kiterjesztett hálózat jelenti.

Vezeték nélküli kapcsolat útján kiterjesztett hálózat létrehozásához a bővítő Wi-Fi bázisállomást az elsődleges Wi-Fi bázisállomás hatókörén belül kell elhelyeznie.

A hálózat hatókörének kiterjesztésével kapcsolatos megfontolások

A fenti példában az elsődleges ➊ Wi-Fi bázisállomás a bővítő ➊ Wi-Fi bázisállomás vezeték nélküli hatókörén kívül helyezkedik el, ezért a bővítő Wi-Fi bázisállomás nem tud csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz, és nem tudja kiterjeszteni annak hatósugarát. A bővítő Wi-Fi bázisállomást az elsődleges Wi-Fi bázisállomás hatókörén belül kell elhelyezni.

Fontos megjegyzés

Ha az elsődleges ➊ és a bővítő ➊ Wi-Fi bázisállomás között egy további bővítő ➊ Wi-Fi bázisállomást helyez el, az ügyfelek a ➌ számú bővítő Wi-Fi bázisállomáshoz nem fognak tudni csatlakozni. Minden bővítő Wi-Fi bázisállomásnak közvetlenül az elsődleges Wi-Fi bázisállomás hatókörén belül kell lennie

WDS (802.11g)

A 802.11a/b/g szabványú AirPort Extreme és a 802.11a/b/g szabványú AirPort Express bázisállomások hatóköre WDS (Wireless Distribution System – vezeték nélküli elosztórendszer) segítségével terjeszthető ki. A WDS rendszert az AirPort segédprogram 5.5.2-es és korábbi verziói támogatják.

A WDS használata esetén minden egyes Wi-Fi bázisállomást az alábbi három mód valamelyikére állíthatja be:

➊ Fő WDS (elsődleges Wi-Fi bázisállomás)
➋ Átjátszó WDS
➌ Távoli WDS

A fő WDS-bázisállomás (➊) csatlakozik az internetre, és a kapcsolatot megosztja az átjátszó és a távoli WDS-bázisállomásokkal.

Az átjátszó WDS-bázisállomás (➋) a fő bázisállomástól kapja az internetkapcsolatot, és továbbadja a kapcsolatot a távoli WDS-bázisállomásoknak.

A távoli WDS-bázisállomás (➌) egyszerűen a fő WDS-bázisállomás internetkapcsolatát használja – ha annak hatókörén belül van, közvetlenül, ha nincs, átjátszó WDS-bázisállomáson keresztül.

Mindhárom bázisállomás-konfiguráció (fő WDS, távoli WDS és átjátszó WDS) képes vezeték nélküli vagy – ha az ügyfélszámítógépek Ethernet-kapcsolattal csatlakoznak a bázisállomáshoz – Ethernet-kapcsolaton keresztül megosztani a fő WDS Wi-Fi bázisállomás internetkapcsolatát az ügyfélszámítógépekkel.

Ha WDS-hálózatban szeretne bázisállomásokat beállítani, ismernie kell mindegyik bázisállomás AirPort-azonosítóját. Az AirPort-azonosító – más néven MAC-cím – AirPort Extreme bázisállomásokon az eszköz alján elhelyezett címkén az AirPort-szimbólum mellett található, AirPort Express bázisállomások esetén pedig a hálózati adapter felőli oldalon.

Megjegyzés: Az átjátszóként használt Wi-Fi bázisállomások az egyik Wi-Fi bázisállomásról érkező adatokat fogadják, újracsomagolják, majd továbbítják a másik Wi-Fi bázisállomásra, és visszafelé ugyanez történik. Ez a módszer lényegében kevesebb mint felére csökkenti az átviteli sebességet. 802.11a/b/g szabványú Wi-Fi bázisállomást csak olyan helyen javasolt ezen a módon használni, ahol nincs más lehetőség, és ahol nem lényeges a magasabb átviteli sebesség.

További Wi-Fi bázisállomások hozzáadása az AirPort-hálózathoz

A különböző típusú hálózatok hatókörének bővítéséhez a következő cikkekben talál útmutatást:

 

 

Közzététel dátuma: