Adatcsomag útjának rögzítése a Terminal használatával a Macen

Az adatcsomagok útjának rögzítése elősegíti a hálózati kapcsolatok hibaelhárítását.

A hálózati interfész BSD-eszköznevének kiderítése

 1. Jelentkezzen be a Macen rendszergazdai fiókkal.
 2. Miközben lenyomva tartja az Alt billentyűt, válassza ki az Apple menü () > Rendszerinformációk (vagy Rendszerleíró) menüpontot.
 3. Válassza ki a Hálózat elemet a Rendszerinformációk ablak bal oldalán. 
 4. Válassza ki a hálózati interfészt (például Wi-Fi vagy Ethernet) az aktív szolgáltatások listájából az ablak jobb oldalán.
 5. Keresse meg az ablak alsó részén található „BSD eszköz neve” feliratot. A képen látható példában a BSD eszköz neve en0 a Wi-Fi esetén.

A Rendszerinformációk ablak

Az adatcsomagok útjának rögzítése

 1. Nyissa meg a Terminalt, amely az Alkalmazások mappa Segédprogramok almappájában található.
 2. Írja be az alábbi parancsot – a BSDname helyére azt a BSD-eszköznevet írja, amely a Rendszerinformációk ablakban látható (például en0, en1 vagy ppp0): 

  sudo tcpdump -i BSDname -s 0 -B 524288 -w ~/Desktop/DumpFile01.pcap

 3. Nyomja le az Enter billentyűt, majd adja meg rendszergazdai jelszavát, amikor erre felszólítást kap.
 4. A Terminal ekkor a tcpdump: listening on... üzenettel értesíti, hogy megkezdte az adott hálózati interfészen folyó tevékenységek figyelését.
 5. Hajtsa végre a tesztelni kívánt hálózati műveletet, miközben a Terminal meg van nyitva.
 6. A hálózati művelet befejeződésekor térjen vissza a Terminalba, és nyomja le a Control + C billentyűkombinációt az adatcsomagok útjának rögzítéséhez. A Terminal az íróasztalra menti az adatokat a „DumpFile01.pcap” nevű fájlba. 
 7. A fájl tartalmának megtekintéséhez írja be a következő parancsot a Terminalban:

  tcpdump -s 0 -n -e -x -vvv -r ~/Desktop/DumpFile01.pcap

 8. Ha további adatcsomagok útját szeretné rögzíteni, módosítsa a Terminal-parancsot úgy, hogy eggyel nagyobb sorszámot ad meg a menteni kívánt fájlnak (pl. DumpFile02.pcap, DumpFile03.pcap).

További információk

Az Apple fejlesztői webhelyén bővebben olvashat az adatcsomagok útjának rögzítéséről. A hálózati kapcsolat hibaelhárításához szükség van a számítógépmodellre, a macOS verziójára, az IP-címre (és a cél-IP-címre), valamint a MAC-címre. Tisztában kell lennie azzal is, hogy számítógépe milyen szerepet tölt be az adott hálózati tevékenységben, illetve azzal, hogy mikor következtek be a problémához kapcsolódó hálózati események.

Egy AirPort bázisállomás és egy szélessávú modem közötti kapcsolat hibaelhárításakor indítsa újra a bázisállomást, és rögzítse, hogy az indítása során milyen műveleteket hajt végre az internetszolgáltatóval. Az AirPort segédprogram segítségével is újraindíthatja a bázisállomást, vagy egy kis időre húzza ki a hálózati aljzatból a bázisállomás kábelét. A tesztelés idejére lehetőleg ne kapcsolóhoz, hanem Ethernet-elosztóhoz csatlakoztassa a bázisállomást, a modemet és a rögzítést végző számítógépet. Továbbá manuálisan ossza ki a rögzítést végző számítógép IP-címét annak érdekében, hogy ne vegye át a DHCP-kiosztást, amelyre a bázisállomásnak szüksége van (valószínűleg megfelel a 169.254.x.x cím).

Előfordulhat, hogy az adatcsomag nyomkövetési naplójában az látható, hogy a Mac által küldött csomagok TCP-ellenőrzőösszege helytelen. Ennek az az oka, hogy a hálózati verem kapcsolati rétegében történt meg az adatcsomag útjának rögzítése, amely közvetlenül az ellenőrzőösszegek generálásának helyén, a fizikai hálózati adapter előtt található. Az üzenet nyugodtan figyelmen kívül hagyható.

Közzététel dátuma: