Az iTunes Store szülőknek szóló figyelmeztetései

Ez a cikk azokról a szülői figyelmeztetést tartalmazó címkékről szól, amelyekkel az iTunes Store áruházban kapható bizonyos tartalmakat látják el.

Az Internetes rádiók figyelmeztetései: Az iTunes internetes rádiójának segítségével elérhető állomások nem az Apple-től származnak. Néhány közülük felnőtteknek szóló tartalmat sugározhat, például szókimondó szöveggel rendelkező dalokat és felnőtt témákkal és helyzetekkel foglalkozó vígjátékokat.

Az iTunes Store figyelmeztetései: A következő szöveg a Recording Industry Association of America szülői felügyelettel foglalkozó webhelyéről származik. A szülői figyelmeztetést tartalmazó címke arra hívja fel a figyelmet, hogy az emblémával ellátott felvételek durva nyelvezetet tartalmazhatnak, illetve erőszakot, szexet vagy droghasználatot mutathatnak be. A szülőnek a saját belátása szerint ajánlott cselekednie.

A szülői figyelmeztetést tartalmazó címke nem jelent határozott állásfoglalást amellett, hogy az adott felvétel alkalmas-e bizonyos hallgatók általi befogadásra. Az eltávolíthatatlan címke inkább „figyelmeztetés” a szülőknek (és fogyasztóknak, kis- és nagykereskedőknek) arra vonatkozóan, hogy a szülői mérlegelés tanácsos, ha bizonyos felvételeket vásárol gyermekeinek, vagy otthon a felvételeket hallgatják.

A következő szempontokat veszik figyelembe a szülői figyelmeztetést tartalmazó címke alkalmazhatóságának meghatározásakor.

  • Feltételezhető-e, hogy – az aktuális kulturális normák és alapelvek, valamint az egyes szülők világnézetének fényében – a szülő nem szeretné, hogy a felvételt meghallgassa a gyereke?
  • A szövegkörnyezet természetesen nagyon fontos: bizonyos szavakat, kifejezéseket, hangokat vagy leírásokat durvának minősíthetnek a szülők, ha ki vannak emelve, viszont elfogadhatók lehetnek, ha csupán a háttérben hallhatók, vagy nem képezik a dalszöveg jelentéstartalommal bíró részét.
  • Az is fontos, hogy az előadó milyen környezetben adja elő az anyagot, valamint hogy az előadó közönségének milyen elvárásai vannak. A szülői ajánlási címke alkalmazásáról való döntés során a káromkodások mellett az „erőszak, a szexualitás bemutatását és a másokat sértő elemeket” is figyelembe kell venni.
  • A dalszövegeket sokszor különbözőképpen lehet értelmezni. A szavaknak különböző jelentésük lehet, valamint a dalszövegek nem vonatkoztathatók el a zenei kísérettől. Ha a szöveget hangos és durva zene kíséri, a hallgató valószínűleg másképp értelmezi a szöveget, mintha ugyanazt a szöveget lágy és megnyugtató zene mellett adják elő.

A címkékről a döntést nem tudományos alapon kell meghozni, egyfajta érzékenység és a józan megítélés is szükséges hozzá. A környezet, a gyakoriság és a hangsúlyozás nyilvánvalóan fontosak; a környezetükből kiemelt vagy értelmetlen hivatkozások nem feltétlenül elegendőek a címke alkalmazásának eldöntéséhez.

Ezek az irányelvek egyaránt vonatkoznak a kereskedelmi forgalomban kapható önálló zeneszámokra, a teljes albumokra (független attól, hogy CD lemezen, kazettán vagy egyéb módon kaphatók) és a videókra.

Itt talál a szülői felügyelettel kapcsolatos további információkat: Korlátozások használata Mac és PC számítógépen.

A nem az Apple által gyártott termékekre, illetve az Apple ellenőrzésén kívül eső vagy általa nem tesztelt független webhelyekre vonatkozó információk nem tekinthetők javaslatoknak vagy ajánlásoknak. Az Apple nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeinek és termékeinek kiválasztására, teljesítményére, illetve használatára vonatkozólag. Az Apple nem garantálja, hogy a harmadik felek webhelyei pontosak vagy megbízhatóak. Az internet használata kockázatokkal jár. Forduljon a gyártóhoz további információkért. A többi vállalat- és terméknév tulajdonosának védjegye lehet.

Közzététel dátuma: