Az AirPort-bázisállomás visszaállítása

A cikk bemutatja, hogyan állítható vissza az AirPort Time Capsule, az AirPort Extreme és az AirPort Express bázisállomás.

Ha elveszítette a bázisállomás jelszavát, vagy a bázisállomás nem az elvártaknak megfelelően működik, az AirPort-bázisállomás visszaállításával az eszköz egy olyan állapotba kerül, amelyben újra átveheti felette az irányítást. A bázisállomás modelljétől függően egy vagy több visszaállítási típus közül választhat:

 • Szoftveres alaphelyzetbe állítás: Visszaállíthatja a bázisállomás jelszavát, és 5 percre letiltja a biztonsági funkciókat (hozzáférés-vezérlés és a RADIUS beállításai), hogy kapcsolódhasson a hálózatra a módosítások végrehajtásához. Amennyiben nem végez módosításokat 5 percen belül, a bázisállomás visszatér a korábbi beállításaihoz. Ezt a visszaállítást hajtsa végre, ha nem tudja kezelni a bázisállomást, mert elfelejtette a jelszavát.
 • Hardveres alaphelyzetbe állítás: Nem konfigurált állapotba állítja vissza a bázisállomást, de megőrzi a legutóbb mentett konfigurációt és a profilokat, így helyreállíthatja a bázisállomást a korábbi beállításokból. Ezt a visszaállítást hajtsa végre, ha a bázisállomás nem reagál, vagy olyan hálózati problémák hibaelhárítását végzi, amelyeket másképpen nem lehet megoldani.
 • Gyári alaphelyzetbe állítás: Ez olyan, mint a hardveres alaphelyzetbe állítás, de törli az elmentett konfigurációkat és profilokat is. Ezt a visszaállítást hajtsa végre, ha el akarja adni vagy ajándékozni a bázisállomást. (Ez nem törli a Time Capsule beépített merevlemezén tárolt adatokat és a bázisállomáshoz csatlakoztatott egyéb külső merevlemezen tárolt adatokat sem.)

Hardveres vagy gyári alaphelyzetbe állítás esetén:

 • A bázisállomás a DHCP-protokollon keresztül kér IP-címet.
 • Az bázisállomás jelszava a „public” lesz.
 • A bázisállomás neve a „base station” lesz, amelyet a bázisállomás MAC-címének utolsó hat számjegye követ.
 • A bázisállomás hálózati neve az „Apple Network” lesz, amelyet a bázisállomás MAC-címének utolsó hat számjegye követ.
 • A bázisállomás eltűnik (legfeljebb egy percre) a Wi-Fi-állapot menüből  és az AirPort segédalkalmazásból. Ezután használhatja az alapértelmezett állapotban, vagy újrakonfigurálhatja az AirPort segédprogrammal.

A bázisállomás visszaállítása előtt érdemes meggyőződni arról, hogy a használt firmware a lehető legfrissebb legyen, amennyiben ez lehetséges.

802.11ac és 802.11n szabványú AirPort bázisállomás alaphelyzetbe állítása

Keresse meg a bázisállomáson az alaphelyzetbe állításra szolgáló gombot a portok mellett. Az utasításokat követve nyomja meg ezt a gombot egy golyóstollal vagy egy kiegyenesített gemkapoccsal.

alaphelyzetbe állításra szolgáló gomb az AirPort Extreme és az AirPort Time Capsule hátoldalán

alaphelyzetbe állításra szolgáló gomb az Airport Express hátoldalán

Szoftveres alaphelyzetbe állítás:

 1. Gondoskodjon arról, hogy a bázisállomás csatlakozzon egy áramforráshoz. 
 2. Nyomja be, és 1 másodpercig tartsa benyomva az alaphelyzetbe állításra szolgáló gombot, majd engedje el. A bázisállomás állapotjelző fénye narancssárgán villog.
 3. A menüsávról elérhető Wi-Fi-állapot menüben  válassza ki az Ön bázisállomása által létrehozott Wi-Fi-hálózatot.
 4. Nyissa meg az AirPort segédprogramot, amely az Alkalmazások mappa Segédprogramok almappájában található.
 5. Az AirPort segédalkalmazásban kattintson a bázisállomás ikonjára, majd kattintson az Szerkesztés lehetőségre az előugró menüben. Most már módosíthatja a jelszót, vagy újrakonfigurálhatja a bázisállomást szükség szerint. Amikor végzett, kattintson a Frissítés lehetőségre.

Hardveres alaphelyzetbe állítás:

 1. Gondoskodjon arról, hogy a bázisállomás áramforráshoz csatlakozzon.
 2. Nyomja be, és körülbelül 5 másodpercig tartsa nyomva az alaphelyzetbe állításra szolgáló gombot, amíg a bázisállomás állapotjelző fénye el nem kezd gyorsan villogni narancssárga színnel. Ezután engedje fel a gombot.
 3. Várjon nagyjából egy percet, amíg a bázisállomás elvégzi az újraindítást.
 4. Nyissa meg az AirPort segédprogramot, amely az Alkalmazások mappa Segédprogramok almappájában található.
 5. Kattintson az Egyéb Wi-Fi-eszközök gombra, majd válassza ki az Ön bázisállomását a listából. Kattintson a Szerkesztés gombra.
 6. Kattintson az Egyéb beállítások gombra.
 7. Kattintson az „Előző beállítások visszaállítása” lehetőségre, majd kattintson annyiszor a Folytatás gombra, amíg meg nem jelenik az utolsó ablak.
 8. Amikor az AirPort segédalkalmazás jelzi, hogy befejeződött a beállítás, kattintson a Kész gombra.

Gyári alaphelyzetbe állítás, amely kizárólag a 7.9.1-es firmware-verziót futtató AirPort Time Capsule 802.11ac és AirPort Extreme 802.11ac bázisállomáson végezhető el:

 1. Válassza le a bázisállomást az áramforrásról.
 2. Miközben benyomva tartja az alaphelyzetbe állításra szolgáló gombot, csatlakoztassa a bázisállomást az áramforráshoz, és tartsa továbbra is benyomva a gombot körülbelül 6 másodpercig, amíg a bázisállomás állapotjelző fénye el nem kezd gyorsan villogni narancssárga színnel.
 3. Várjon nagyjából egy percet, amíg a bázisállomás elvégzi az újraindítást. Ezt követően az AirPort segédalkalmazás segítségével újrakonfigurálhatja a bázisállomást.

Visszaállítás az AirPort Extreme 802.11b/g szabványú hálózati kapcsolatot támogató modelljei esetébenBázisállomás

Keresse meg a bázisállomáson az alaphelyzetbe állításra szolgáló gombot a portok mellett. Az utasításokat követve nyomja meg ezt a gombot egy golyóstollal vagy egy kiegyenesített gemkapoccsal.

alaphelyzetbe állításra szolgáló gomb az Extreme bázisállomás hátoldalán

Szoftveres alaphelyzetbe állítás

 1. Gondoskodjon arról, hogy a bázisállomás csatlakozzon egy áramforráshoz.
 2. Nyomja be, és 10 másodpercig tartsa benyomva az alaphelyzetbe állításra szolgáló gombot, majd engedje el.

Gyári alaphelyzetbe állítás

 1. Húzza ki a bázisállomást az áramforrásból.
 2. Miközben benyomva tartja az alaphelyzetbe állításra szolgáló gombot, csatlakoztassa a bázisállomást egy áramforráshoz, és tartsa a nyomva a gombot nagyjából 5 másodpercig, amíg a három állapotjelző fény el nem kezd világítani. Ezután engedje fel a gombot.

Visszaállítás a Graphite vagy Snow (kettő Ethernet) AirPort-bázisállomások 802.11b szabványú hálózati kapcsolatot támogató modelljei esetében

Keresse meg a bázisállomáson az alaphelyzetbe állításra szolgáló gombot a portok mellett. Az utasításokat követve nyomja meg ezt a gombot egy golyóstollal vagy egy kiegyenesített gemkapoccsal. Ha AirPort Graphite vagy AirPort Snow (kettő Ethernet) bázisállomást használ, akkor egy Ethernet-kábelen keresztül közvetlenül csatlakoztassa számítógépét a bázisállomáshoz.

alaphelyzetbe állításra szolgáló gomb a Snow bázisállomás hátoldalán

Szoftveres alaphelyzetbe állítás (a Mac OS X 10.6-os vagy korábbi verziója)

 1. Gondoskodjon arról, hogy a bázisállomás csatlakozzon egy áramforráshoz.
 2. Tartsa benyomva az alaphelyzetbe állításra szolgáló gombot 1 másodpercig. A középső LED másodpercenként egyszer felvillan, amíg a készülék szoftveres alaphelyzetbe állítási módban van. A bázisállomás jelszava „public” értékre módosul, az IP-cím pedig alaphelyzetbe áll.
 3. A következő kézi hálózati beállítások megadásával tud csatlakozni a számítógéppel az alaphelyzetbe állított bázisállomáshoz:
  • IP-cím: 192.42.249.15
  • Alhálózat: 255.255.255.0
  • Router: 192.42.249.13
 4. A Wi-Fi-állapot menüben  válassza ki a bázisállomás által létrehozott hálózatot.
 5. Nyissa meg az AirPort Admin Utility for Graphite and Snow 4.2.5 segédalkalmazást a bázisállomás újrakonfigurálásához.
  • IP-cím: Ne módosítsa az IP-címet, hacsak nem kapott egyet az internetszolgáltatótól vagy a rendszergazdától.
  • Visszaállíthatja a bázisállomás jelszavát.
  • Bekapcsolhatja a titkosítást a hálózat jelszavas védelmének aktiválásához. Ha bekapcsolja a titkosítást, adjon meg egy új jelszót a hálózathoz.
  • Módosítsa a jelszavakat vagy bármely más szükséges beállítást, majd kattintson a Frissítés gombra. A bázisállomás újraindítása után az új beállítások lépnek érvénybe. 

Gyári alaphelyzetbe állítás (a Mac OS X 10.5-ös vagy korábbi verziója)

 1. A számítógép Ethernet-kapcsolatára vonatkozó TCP-beállításoknál állítsa be a következőket:
  • IP-cím: 192.42.249.15
  • Alhálózat: 255.255.255.0
  • Router: 192.42.249.13
 2. Húzza ki a bázisállomást az áramforrásból, majd csatlakoztassa ismét.
 3. Amikor mind a három állapotjelző fény bekapcsolt, tartsa benyomva az alaphelyzetbe állításra szolgáló gombot 30 másodpercig, amíg az AirPort-bázisállomás középső állapotjelző fénye be nem kapcsol. Ha Graphite bázisállomást használ, és a középső fény zölden világít, akkor túl későn nyomta meg az alaphelyzetbe állításra szolgáló gombot. Húzza ki a készüléket az áramforrásból, és próbálja meg ismét.
 4. Nyissa meg az AirPort Admin Utility for Graphite and Snow 4.2.5 segédalkalmazást a bázisállomás újrakonfigurálásához és a bázisállomás szoftverének újratelepítéséhez. A bázisállomás neve a bázisállomás Ethernet-azonosítója lesz, például 00-50-E4-5B-8F-EA.

 

Közzététel dátuma: