A felügyeleti funkciók kezelése az iTunes Windows-verziójában

Az iTunes szülői, vállalati és oktatási felügyeleti funkcióinak használata a tartalmak korlátozásához.

Ez a cikk csak az iTunes 7.1-es vagy újabb, Windows alatt futó verzióira vonatkozik.

A rendszergazdák az iTunes Windows-verziójának szülői, vállalati és oktatási felügyeleti funkcióival korlátozásokat állíthatnak be a tartalmakra vonatkozólag.

A cikkben olvasható lépések a Beállításszerkesztő (Regedit.exe) segítségével végeznek módosításokat a Windows beállításjegyzékében. Azt javasoljuk, hogy még ha magabiztosan is használja a Beállításszerkesztőt, első lépésként készítsen biztonsági mentést a beállításjegyzékről. Ha esetleg hibát vét, az problémát okozhat a számítógépben, illetve megakadályozhatja, hogy a Windows elinduljon.

A szülői felügyelethez használható beállításkulcsok

Két beállításkulccsal lehet kezelni a szülői felügyeletet az iTunes Windows-verziójában.

Windows XP és 32 bites Windows Vista, Windows 7, Windows 8 és Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

64 bites Windows Vista, Windows 7, Windows 8 és Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

A szülői felügyelet beállításainak megadása

A felhasználóspecifikus [SID] érték a felhasználói fiók biztonsági azonosítójának karakterláncként való megjelenítése. Általában ilyen formában jelenik meg: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Az egyes felhasználói fiókok különböző felhasználóspecifikus [SID] értékkel rendelkeznek. Ezért az iTunes az egyes felhasználók szülői felügyeletre vonatkozó egyedi beállításait külön tudja tárolni a HKEY_LOCAL_MACHINE értékben. Ha a szülői felügyelet beállításait úgy szeretné megadni, hogy azokat az új felhasználói fiókok is megörököljék, a következő beállításkulcsok alatt hozza őket létre.

32 bites Windows rendszerekben

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

64 bites Windows rendszerekben

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

Az iTunes 8.0.2 és az újabb verziók a kulcsok alatti értékeket használják, amikor a felhasználóspecifikus [SID] értékek nem léteznek.

Az iTunes a szülői felügyeletre vonatkozó beállításokat öt beállításazonosítóban tárolja. Az iTunes ezeket az értékeket használja, amikor a szülői felügyelet zárolva van:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

Az iTunes 8.0.2 és az újabb verziók ezeket az értékeket használják, amikor a felhasználóspecifikus [SID] értékek nem léteznek.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Az iTunes ezeket az értékeket használja, amikor a szülői felügyelet nincs zárolva:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

A UserFlags és az AdminFlags értékei

A UserFlags vagy az AdminFlags neve Hexadecimális érték
(csak az ügyfél-beállításazonosító manuális szerkesztésekor)
Decimális érték
(csak a beállításazonosító csoportházirenden keresztüli telepítésekor)
Jegyzetek
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 Ez a jelölő csak az Internetes rádiót tiltja le, az Apple Music rádióállomásait nem.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

az iTunes 8.1 óta

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

az iTunes 8.2 óta

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

az iTunes 10 óta

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

az iTunes 10 óta

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

az iTunes 10 óta

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

az iTunes 10.2 óta

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

az iTunes 10.4 óta

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

az iTunes 11.0 óta

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

az iTunes 11.3 óta

A UserMoviesLimit, a UserTVShowsLimit, az AdminMoviesLimit és az AdminTVShowsLimit értékei

Ezek a beállításazonosítók nincsenek nyilvánosan dokumentálva. A rendszergazdák általában csak azokkal a szülői felügyeleti beállításokkal dolgoznak, amelyek meg vannak adva a UserFlags és az AdminFlags beállításazonosítóban.

UserFlags, UserMoviesLimit és UserTVShowsLimit

Ezek a beállításazonosítók a szülői felügyelet zárolatlan állapotát képviselik. Ezek a HKEY_CURRENT_USER kulcsban vannak beállítva, ezért a felhasználók még különleges jogosultságok nélkül is képesek írni azokat. Ezért a beállításazonosítókat ne használja, ha nem szeretné, hogy a felhasználók módosításokat végezhessenek a szülői felügyelet Ön által megadott beállításaira vonatkozóan.

Az iTunes a UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID és UserGamesLimit beállításazonosítóban megadott korlátozásokat csak a következő esetekben követi:

 • Nincs érték megadva az AdminFlags beállításazonosítóban a HKEY_LOCAL_MACHINE kulcsban
 • Az AdminFlags érték kParentalFlags_Locked része 0-ra van állítva

AdminFlags, AdminMoviesLimit és AdminTVShowsLimit

Ezek a beállításazonosítók a szülői felügyelet zárolt állapotát képviselik. Ezek a HKEY_LOCAL_MACHINE kulcsban vannak beállítva, tehát a felhasználóknak különleges jogosultságra van szüksége, hogy írhassák azokat.

Az iTunes ellenőrzi, hogy az aktuális felhasználó esetében jelen van-e AdminFlags érték, amely azt jelzi, hogy a felügyelet zárolva van. Ha talál ilyet, az iTunes az adott értéket használja, a Userxxx értékeket pedig a HKEY_CURRENT_USER kulcsban figyelmen kívül hagyja.

Ebben a forgatókönyvben előfordulhat, hogy az Adminxxx értékek nem a szülői felügyelet aktuális beállításait jelentik, ha a felügyelet zárolva van. A rendszer csak a Userxxx értékeket tartja meg, az AdminFlags zárolt felügyelete azonban naprakész marad.

A szülői felügyelet előzetes beállítása

Ha előzetesen konfigurálni szeretné a szülői felügyeletet, mindegyik felhasználói fiókhoz három beállításazonosítót kell megadnia a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls beállításkulcsban.

Ehhez az alábbi módszerek egyikét használja:

 • Az iTunes segítségével állítsa be és zárolja egy adott felhasználó szülői felügyeletének beállításait, majd replikálja a felhasználóhoz tartozó értékeket a más felhasználói fiókokhoz tartozó biztonsági azonosítóknál (SID). Mielőtt ezt megteszi, bizonyosodjon meg arról, hogy nem kell olyan jelölőt beállítania, amelyet nem tud az iTunes felhasználói felületéről vezérelni. 
 • A szülői felügyelet értékeinek beállítása a Beállításszerkesztő használatával.

Ha olyan felhasználói fiókokhoz szeretné a szülői felügyeletet előzetesen beállítani, amelyeket még nem hoztak létre, vagy nem használtak, a következő értékeket adja meg.

Az iTunes 32 bites verziója esetén 32 bites Windows rendszerben, vagy az iTunes 64 bites verziója esetén 64 bites Windows rendszerben:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Az iTunes 32 bites verziója esetén 64 bites Windows rendszerben:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

If no account-specific keys exist in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls, iTunes uses the keys under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default.

Ha azt szeretné, hogy a felhasználók ne tudják módosítani a szülői felügyeletet, győződjön meg arról, hogy az AdminFlags kulcsban beállította a kParentalFlags_Locked értéket.

Amikor ezeket a jelölőket beállítja, ne feledje:

 • Ezeket a jelölőket nem tudja beállítani az iTunes kezelőfelületén.
 • A jelölők beállításai csak akkor érvényesülnek, ha beállítja a kParentalFlags_Locked kulcsot. Ha nem zárolja az AdminFlags értéket, az iTunes nem veszi figyelembe a beállításokat.
 • A jelölők beállításait az AdminFlags értékben kell megadnia. Ha a UserFlags értékben adja meg őket, nem fognak érvénybe lépni.
A UserFlags vagy az AdminFlags neve Hexadecimális érték
(csak az ügyfél-beállításazonosító manuális szerkesztésekor)
Decimális érték
(csak a beállításazonosító csoportházirenden keresztüli telepítésekor)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

Ha például le szeretné tiltani az Eszközfrissítések ellenőrzése funkciót, az AdminFlags beállításazonosító értékére vonatkozóan a kParentalFlags_Locked és a kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates kulcsban a következőt adja meg: 0x40000000.

A nem az Apple által gyártott termékekre, illetve az Apple ellenőrzésén kívül eső vagy általa nem tesztelt független webhelyekre vonatkozó információk nem tekinthetők javaslatoknak vagy ajánlásoknak. Az Apple nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeinek és termékeinek kiválasztására, teljesítményére, illetve használatára vonatkozólag. Az Apple nem garantálja, hogy a harmadik felek webhelyei pontosak vagy megbízhatóak. Forduljon az adott félhez további információkért.

Közzététel dátuma: