AirPort bázisállomások: Ekvivalens hálózati jelszó beszerzése

A cikk bemutatja, hogyan állítható be ekvivalens hálózati jelszó az AirPort bázisállomásokhoz.

Ha nem tudja, mikor van szükség ekvivalens hálózati jelszóra, olvassa el, hogyan lehet csatlakozni a titkosított vezeték nélküli hálózatokhoz. Ha a célnak megfelelőbb jelszót állít be, nincs szükség ekvivalens hálózati jelszóra.

A kezdés előtti teendők

 1. Tudnia kell a bázisállomás jelszavát.
 2. Csatlakoztassa a bázisállomást a Mac OS X rendszerhez, illetve a Windows XP vagy újabb rendszert futtató PC-hez.
 3. A Windows rendszerben az AirPort segédprogram legújabb Windows-verziójának kell futnia.

A jelszó beszerzése 

Hajtsa végre az alábbi műveleteket az AirPort segédprogramban:

 1. Nyissa meg az AirPort segédprogramot a Mac OS X Alkalmazások/Segédprogramok mappájából, illetve a Windows rendszerben a Start menü > Minden program > AirPort elemre kattintva.
 2. A listában válassza ki a bázisállomást.
 3. Manuálisan konfigurálja a bázisállomást (nyomja le a Command-L billentyűkombinációt, vagy válassza ki a Manual Setup [Manuális beállítás] menüpontot a Base Station [Bázisállomás] menüben).
 4. A Base Station (Bázisállomás) menüben válassza ki az Equivalent Network Password (Ekvivalens hálózati jelszó) menüpontot.
 5. Jelölje ki a párbeszédpanelen található szöveget az átmásoláshoz.

Az AirPort Admin Utility használata esetén kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Nyissa meg az AirPort Admin Utility segédprogramot a Mac OS X Alkalmazások/Segédprogramok mappájából, illetve a Windows rendszerben a Start menü > Minden program > AirPort elemre kattintva.
 2. A listában válassza ki a bázisállomást.
 3. Kattintson a Configure (Konfigurálás) elemre.
 4. Amikor erre felszólítást kap, adja meg a bázisállomás jelszavát.
 5. Kattintson a képernyő felső részén található Password (Jelszó) ikonra.

A megnyíló ablakban megtekintheti a bázisállomás ekvivalens jelszavát.

A nem az Apple által gyártott termékekre, illetve az Apple ellenőrzésén kívül eső vagy általa nem tesztelt független webhelyekre vonatkozó információk nem tekinthetők javaslatoknak vagy ajánlásoknak. Az Apple nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeinek és termékeinek kiválasztására, teljesítményére, illetve használatára vonatkozólag. Az Apple nem garantálja, hogy a harmadik felek webhelyei pontosak vagy megbízhatóak. Az internet használata kockázatokkal jár. Forduljon a gyártóhoz további információkért. A többi vállalat- és terméknév tulajdonosának védjegye lehet.

Közzététel dátuma: