A Tevékenységfigyelő használata a Mac számítógépen

A Tevékenységfigyelő megjeleníti a Macen éppen futó folyamatokat, így Ön kezelheti azokat, illetve megtudhatja, milyen befolyást gyakorolnak a Mac működésére és teljesítményére.

Ez a cikk a Tevékenységfigyelő egyes gyakran használt funkcióit ismerteti – e feladatkezelő segítségével megtekintheti, hogy az alkalmazások és az egyéb folyamatok milyen hatást gyakorolnak a processzorra, illetve a memória-, energia-, lemez- és hálózathasználatra.

A Tevékenységfigyelőt az Alkalmazások mappa Segédprogramok almappájában találja, illetve megkeresheti a Spotlight segítségével is.

Áttekintés

A Tevékenységfigyelő megjeleníti a felhasználói alkalmazásokat, a macOS rendszeralkalmazásait, illetve a láthatatlan háttérfolyamatokat is. A Tevékenységfigyelő ablakának tetején öt fül található, amelyekre kattintva megtekintheti, hogy az egyes kategóriákban a különböző folyamatok milyen hatást gyakorolnak a Mac működésére.

Az egyes ablaktáblákon megjeleníthet, illetve elrejthet bizonyos oszlopokat a menüsávról elérhető Nézet > Oszlopok menüpontra kattintva. A Nézet menü segítségével azt is kiválaszthatja, hogy mely folyamatok jelenjenek meg az egyes ablaktáblákon:

 • Minden folyamat
 • Minden folyamat, hierarchikusan: Megtekinthető, hogy a különböző folyamatok mely egyéb folyamatokhoz tartoznak, így látható a közöttük fennálló szülő/gyerek kapcsolat.
 • Saját folyamataim: A saját macOS-felhasználói fiókja által végzett folyamatok.
 • Rendszerfolyamatok: A macOS rendszer által végzett feladatok.
 • Egyéb felhasználói folyamatok: Azok a folyamatok, amelyek nem a root felhasználóhoz és az aktuális felhasználóhoz tartoznak.
 • Aktív folyamatok: Nem alvó állapotban lévő futó folyamatok.
 • Inaktív folyamatok: Alvó állapotban lévő futó folyamatok.
 • Ablakkal rendelkező folyamatok: Olyan folyamatok, amelyek létre tudnak hozni egy ablakot. Ezek általában alkalmazások.
 • Kiválasztott folyamatok: A Tevékenységfigyelő ablakában kijelölt folyamatok.
 • Alkalmazások az elmúlt 8 órában: Azok az alkalmazások, amelyek futtattak folyamatokat az elmúlt 8 órában.

Processzor

A Processzor ablaktáblán megtekinthető, hogy a folyamatok milyen befolyást gyakorolnak a processzortevékenységre:

A Processzor ablaktábla

A „Processzor %” feliratú oszlop tetejére kattintva aszerint rendezheti az alkalmazásokat, hogy a processzor erőforrásainak hány százalékát használják fel. Ezeknek az információknak és az Energia ablaktáblán látható adatoknak a segítségével meghatározható, hogy mely folyamatok gyakorolnak befolyást a Mac teljesítményére, az akkumulátor üzemidejére, a hőmérsékletre és a ventilátorok működésére.

A Processzor ablaktábla alján találhatók meg a részletes információk:

 • Rendszer: A százalékos arány azt jelzi, hogy a processzor erőforrásaiból jelenleg mennyit foglalnak le a macOS rendszerfolyamatai.
 • Felhasználó: A százalékos arány azt jelzi, hogy a processzor erőforrásaiból jelenleg mennyit foglalnak le az Ön által megnyitott alkalmazások, illetve az ilyen alkalmazásokhoz köthető folyamatok.
 • Tétlenség: A százalékos arány azt jelzi, hogy a processzor erőforrásaiból mennyi van használaton kívül.
 • Processzorterhelés: A százalékos arány azt jelzi, hogy a processzor erőforrásaiból jelenleg mennyit foglal le az összes rendszer- és felhasználói folyamat. A grafikon jobbról balra mozog, és a Nézet > Frissítési gyakoriság menüpontban megadott időközönként frissül. A kék szín azt jelzi, hogy a processzor teljes kapacitásának hány százalékát foglalják le a felhasználói folyamatok. A piros szín azt jelzi, hogy a processzor teljes kapacitásának hány százalékát foglalják le a rendszerfolyamatok.
 • Szálak: Az összes folyamat által összesen felhasznált szál.
 • Folyamatok: Az éppen futó összes folyamat száma.

Külön ablakban vagy a Dockban is megtekintheti a processzorhasználatot:

 • Ha meg szeretne nyitni egy olyan ablakot, amelyben megtekinthető az aktuális processzorhasználat, válassza ki az Ablak > Processzorhasználat menüpontot. Ha a Dockban szeretné megjeleníteni a processzorhasználatot megjelenítő grafikont, válassza ki a Nézet > Dock ikon > Processzorhasználat megjelenítése menüpontot.
 • Ha meg szeretne nyitni egy ablakot, amelyben megtekinthető a legutóbbi processzortevékenység, válassza ki az Ablak > Processzorelőzmények menüpontot. Ha ugyanezt a Dockban szeretné megjeleníteni, válassza ki a Nézet > Dock ikon > Processzorelőzmények megjelenítése menüpontot.
 • Ha meg szeretne nyitni egy ablakot, amelyben megtekinthető a grafikus processzor (GPU) legutóbbi tevékenysége, válassza ki az Ablak > GPU-előzmények menüpontot. Az ilyen tevékenységekhez köthető energiafelhasználást tartalmazzák az energiafelhasználási mérések a Tevékenységfigyelő Energia lapján.

Memória

A Memória ablaktábla a memóriahasználat módját jeleníti meg:

A Memória ablaktábla

A Memória ablaktábla alján találhatók meg a részletes információk:

 • Memóriaterhelés: A Memóriaterhelés grafikon a rendelkezésre álló memória-erőforrásokat szemlélteti. A grafikon jobbról balra mozog, és a Nézet > Frissítési gyakoriság menüpontban megadott időközönként frissül. A grafikon jobb oldalán látható szín jelzi a memória-erőforrások aktuális állapotát:   
  • Zöld: Rendelkezésre állnak a memória-erőforrások. 
  • Sárga: Még rendelkezésre állnak memória-erőforrások, de már lefoglalták őket különböző memóriakezelő folyamatok, például a tömörítés.
  • Piros: Nem áll rendelkezésre szabad memória-erőforrás, ezért a macOS a rendszerindító meghajtót használja memóriaként. Ha több RAM-ot szeretne igénybe venni, zárjon be egy vagy több alkalmazást, vagy szereljen be több RAM-ot. Ez a legfontosabb jelzés, hogy a Macnek több RAM-ra van szüksége.
 • Fizikai memória: A Macen telepített RAM mennyisége. 
 • Felhasznált memória: Az összes alkalmazás és a macOS folyamatai által éppen felhasznált memória mennyisége.
  • Alkalmazásmemória: Az alkalmazások és a folyamataik által felhasznált teljes memóriamennyiség.
  • Nem lapozható memória: Az a memóriamennyiség, amely nem tömöríthető vagy nem továbbítható a rendszerindító meghajtóra, és ezért a RAM-ban kell maradnia. Az egyik folyamat által felhasznált nem lapozható memóriát nem tudja igénybe venni egy másik folyamat. A programozók határozzák meg, hogy az alkalmazásaik mennyi nem lapozható memóriát használhatnak fel. 
  • Tömörített: Az a memóriamennyiség a RAM-ban, amely tömörítve van annak érdekében, hogy több RAM memória álljon rendelkezésre a többi folyamat számára. A Tömörített mem. oszlopban az egyes folyamatok esetén tömörített memória mennyisége látható.
 • Felhasznált csereterület: A macOS memóriakezelése által felhasznált terület a rendszerindító meghajtón. Nem jelent rendellenes működést, ha némi tevékenység látható itt. Mindaddig, amíg a memóriaterhelés állapota nem piros, a macOS rendelkezik memória-erőforrásokkal.
 • Gyorsítótár: Az utóbbi időben az alkalmazások által felhasznált memória, amely jelenleg rendelkezésre áll a többi alkalmazás számára. Ha például a Mailt használta, majd kilépett a Mailből, a Mail által használt RAM a gyorsítótárazott fájlok által felhasznált memória részévé válik, amely aztán elérhetővé válik a többi alkalmazás számára. Ha ismét megnyitja a Mailt, mielőtt egy másik alkalmazás használatba venné (felülírná) a gyorsítótárazott memóriát, akkor a Mail gyorsabban megnyílik, mert a rendszer alkalmazásmemóriára konvertálja a memóriát ahelyett, hogy a teljes tartalmát a rendszerindító meghajtóról töltené be.

Az Apple Developer webhelyen bővebben tájékozódhat a memóriakezelésről.

Energia

Az Energia ablaktáblán a teljes energiafelhasználás, valamint az egyes alkalmazások által felhasznált energiamennyiség látható:

 • Energiafelhasználás: Az alkalmazás aktuális energiafelhasználásának relatív mérőszáma. A kisebb érték jobb arányt tükröz. Ha az alkalmazás nevétől balra egy háromszög látható, akkor az alkalmazás több folyamatot futtat. Kattintson a háromszögre, ha meg szeretné tekinteni az egyes folyamatok részletes adatait.
 • Átl. energiafelhasználás: Az átlagos energiafelhasználás az elmúlt 8 órában vagy amióta a Mac elindult – amelyik a rövidebb időtartam. Azoknak az alkalmazásoknak az átlagos energiafelhasználása is megtekinthető, amelyek futottak az adott időszakban, azóta viszont bezárta őket. Az ilyen alkalmazások neve halványan jelenik meg.
 • App Nap: Az App Nap technológiát támogató alkalmazásoknak rendkívül kevés energiára van szükségük, amikor meg vannak nyitva, de nincsenek használatban. Az App Nap például akkor aktiválódik az alkalmazások esetén, amikor rejtve vannak a többi ablak mögött, illetve amikor egy olyan területen vannak megnyitva, amelyet Ön éppen nem használ.
 • Alvó üzemmód megakadályozása: Azt jelzi, hogy az alkalmazás megakadályozza-e, hogy a Mac alvó üzemmódba lépjen.

Az Energia ablaktábla

Az Energia ablaktábla alján találhatók meg a részletes információk:

 • Energiafelhasználás: Az összes alkalmazás által felhasznált energia relatív mértéke. A grafikon jobbról balra mozog, és a Nézet > Frissítési gyakoriság menüpontban megadott időközönként frissül.
 • Grafikus kártya: A jelenleg használatban lévő grafikus kártya típusa. A nagyobb teljesítményű grafikus kártyák több energiát használnak fel. Azok a Mac számítógépek, amelyek támogatják a grafikus kártyák közötti automatikus váltást, energiát takarítanak meg azáltal, hogy az integrált grafikus kártyát használják. Csak akkor váltanak egy nagyobb teljesítményű grafikus vezérlőre, amikor egy alkalmazásnak szüksége van rá. Ha az „Integrált” felirat látható, akkor a Mac az integrált grafikus kártyát használja. A „Nagy telj.” felirat azt jelzi, hogy a Mac a nagyobb teljesítményű grafikus kártyát használja. Ha meg szeretné tekinteni, hogy mely alkalmazások használják a nagyobb teljesítményű grafikus kártyát, keresse meg azokat az alkalmazásokat, amelyeknél az „Igen” felirat látható a „Nagy teljesítményű processzort igényel” oszlopban.
 • Hátralévő töltöttségi szint: Az akkumulátor töltöttsége százalékban hordozható Mac esetén.
 • Idő a telítésig: Az az időtartam, ameddig a hordozható Macnek a hálózati tápforráshoz kell csatlakoznia a teljes töltöttség eléréséig.
 • Idő az AC-tápegységen: Ennyi idő telt el, amióta a hordozható Macet csatlakoztatta a hálózati aljzathoz.
 • Hátralévő idő: Körülbelül ennyi ideig tart még ki a hordozható Mac akkumulátorának töltöttsége.
 • Idő az akkumulátoron: Ennyi idő telt el, amióta leválasztotta a hordozható Macet a hálózati tápforrásról.
 • Akkumulátor (utolsó 12 óra): A hordozható Mac akkumulátorának töltöttségi szintje az elmúlt 12 órában. A zöld szín azokat az időszakokat jelzi, amikor a Mac hálózati adapterről működött.

Minél nagyobb az energiafelhasználás, annál kevesebb ideig tud akkumulátorról működni a Mac. Ha a hordozható Mac akkumulátorának üzemideje rövidebb a megszokottnál, az Átl. energiafelhasználás oszlopban megkeresheti azokat az alkalmazásokat, amelyek az utóbbi időben a legtöbb energiát használták fel. Ha nincs szüksége rájuk, lépjen ki ezekből az alkalmazásokból, vagy lépjen kapcsolatba az alkalmazás fejlesztőjével, ha az alkalmazás akkor is sok energiát használ fel, amikor látszólag nem végez semmilyen műveletet.

Lemez

A Lemez ablaktábla azt jelzi, hogy az egyes folyamatok mennyi adatot olvastak be a lemezről, és írtak a lemezre. A „Beolvasások száma” és a „Kiírások száma” (IO) is látható: az adatok azt jelzik, hogy a Mac hányszor használja a lemezt adatbeolvasás és adatírás céljából.

A Lemez ablaktábla

A Lemez ablaktábla alján látható információk az összes folyamathoz kapcsolódó lemeztevékenységet jelzik. A grafikon jobbról balra mozog, és a Nézet > Frissítési gyakoriság menüpontban megadott időközönként frissül. A grafikon egy előugró menüt is tartalmaz, amelynek segítségével beállíthatja, hogy az IO vagy az adatmennyiség legyen a mértékegység. A kék szín a másodpercenkénti beolvasások számát, illetve a másodpercenként beolvasott adatmennyiséget jelzi. A piros szín a másodpercenkénti kiírások számát, illetve a másodpercenként kiírt adatmennyiséget jelzi.

Ha meg szeretné jeleníteni a lemezműveleteket jelző grafikont a Dockban, válassza ki a Nézet > Dock ikon > Lemeztevékenység megjelenítése menüpontot.

Hálózat

A Hálózat ablaktáblán megtekinthető, hogy a Mac mennyi adatot küld és fogad a hálózaton keresztül. Az információk segítségével megállapítható, hogy mely folyamatok küldik és fogadják a legtöbb adatot.

 A Hálózat lap

A Hálózat ablaktábla alján látható információk az összes alkalmazáshoz kapcsolódó hálózati tevékenységet jelzik. A grafikon jobbról balra mozog, és a Nézet > Frissítési gyakoriság menüpontban megadott időközönként frissül. A grafikon egy előugró menüt is tartalmaz, amelynek segítségével beállíthatja, hogy a csomagszám vagy az adatmennyiség legyen a mértékegység. A kék szín a másodpercenként fogadott csomagok számát, illetve a másodpercenként fogadott adatmennyiséget jelzi. A piros szín a másodpercenként küldött csomagok számát, illetve a másodpercenként küldött adatmennyiséget jelzi. 

Ha meg szeretné jeleníteni a hálózathasználatot jelző grafikont a Dockban, válassza ki a Nézet > Dock ikon > Hálózathasználat megjelenítése menüpontot.

Gyorsítótár

A macOS High Sierra 10.13.4 és újabb rendszerekben a Tevékenységfigyelő a Gyorsítótár ablaktáblát jeleníti meg, ha a tartalom-gyorsítótárazás be van kapcsolva a Rendszerbeállítások Megosztás ablaktábláján. A Gyorsítótár ablaktáblában megtekinthető, hogy a helyi hálózatba kapcsolt készülékek mennyi gyorsítótárazott tartalmat töltöttek fel, töltöttek le, illetve szakítottak meg.

A Maximális gyorsítótárnyomás adatai alapján megtudhatja, hogy a tartalom-gyorsítótárazás beállításait módosítva több lemezterületet szabadíthat-e fel a gyorsítótárazáshoz. Az alacsonyabb gyorsítótárnyomás előnyösebb beállítás. További információ a gyorsítótár-tevékenységekről.

Az alul látható grafikon a teljes gyorsítótárazási tevékenység alakulását jeleníti meg. A grafikon feletti előugró menüben módosíthatja az intervallumot: utolsó óra, 24 óra, 7 nap, vagy 30 nap. 

További információk

 • Itt megismerkedhet a kernel task folyamattal, és tájékozódhat arról, hogy a Tevékenységfigyelő milyen okokból jelezheti azt, hogy ez a folyamat a processzor erőforrásait nagy százalékban használja.
 • A Tevékenységfigyelővel kapcsolatos további információkért nyissa meg a Tevékenységfigyelőt, és válassza ki a Súgó > A Tevékenységfigyelő súgója menüpontot. A Tevékenységfigyelő ablakában is megtekintheti számos elem rövid ismertetését, ha az egérmutatót a kívánt elem fölé viszi.
Közzététel dátuma: