Navigálás a Kapcsolóvezérlés funkcióval iPhone, iPad és iPod touch készüléken

A Kapcsolóvezérlés segítségével egy vagy több kapcsolóval vezérelhetők az iPhone, iPad és iPod touch készülékek.

A Kapcsolóvezérlés lehetővé teszi, hogy kapcsolókkal végezze el a kiválasztást, koppintást, elemek áthúzását, gépelést, illetve akár a szabadkézi rajzolást is. A kapcsolóval kiválaszthatja a kívánt elemet vagy helyet a képernyőn, majd a segítségével kiválaszthatja a műveletet is.

Új kapcsoló hozzáadása

Külső kapcsoló hozzáadása előtt csatlakoztatnia kell a kapcsolót a készülékéhez – ezután fog megjelenni a kapcsolók listájában. Az alábbiakat használhatja kapcsolóként:

 • Külső: Válasszon egy Bluetooth-kapcsolót vagy „Made for iPhone” jelölésű kapcsolót.
 • Képernyő: A képernyőre koppintva használhat kapcsolókat, illetve tartsa az ujját a képernyőn.
 • Kamera: Az iPhone elülső kameráját fejmozgásokkal kapcsolóként használhatja. A kamerát két kapcsolóként használhatja: Az egyik kapcsolót a fejét balra elmozdítva, a másikat a fejét jobbra mozdítva aktiválhatja.

Kapcsoló hozzáadása és a hozzárendelt művelet kiválasztása:

 1. Lépjen a Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés > Kapcsolók menüpontba.
 2. Koppintson az Új kapcsoló hozzáadása lehetőségre, és válasszon ki egy forrást. 
 3. A képernyőn megjelenő utasításokat követve adja meg a kapcsoló működési módját. 
 4. Ne felejtse el bekapcsolni a Kapcsolóvezérlést az új kapcsoló használatához. 

A Kapcsolóvezérlés be- és kikapcsolása

Lépjen a Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés menüpontba, és kapcsolja ki vagy be a funkciót. A főgombot, illetve bizonyos modelleken az oldalsó gombot háromszor megnyomva bármikor kikapcsolhatja a Kapcsolóvezérlés funkciót.

A Kapcsolóvezérlés használata

Három módon lehet elemeket kijelölni a képernyőn: elembeolvasással, pontbeolvasással és manuális kijelöléssel. Az elembeolvasás az alapértelmezett működési mód, amikor bekapcsolja a Kapcsolóvezérlés funkciót.

Egy elem kijelölésekor megjelenik egy menü, amelyből kiválaszthat egy műveletet. 

Az elembeolvasás használata

Az elembeolvasás egyesével jelöli ki az elemeket vagy csoportokat a képernyőn. Az elembeolvasás használata:

 • Egy elem vagy csoport kiválasztásához nézze (vagy hallgassa), ahogy a rendszer kijelöli az elemeket. Amikor egy elem kijelölt állapotban van, válassza ki azzal a kapcsolóval, amelyet az Elem kijelölése kapcsolóként állított be. Ha kiválasztja az egyik csoportot, a készülék a csoportban lévő elemeket jelöli ki egymás után. 
 • Egy csoportból történő kilépéshez használja a kapcsolót, amikor megjelenik a csoport vagy elem körüli kijelölés.

A pontbeolvasás használata

Pontbeolvasás során a kívánt elemet a képernyőn végigfutó vonalakkal választhatja ki. A pontbeolvasás bekapcsolása:

 1. Az elembeolvasással válasszon ki egy elemet. 
 2. Várjon a menü megjelenéséig.
 3. Válassza a Pontmód lehetőséget. A menü bezárásakor megjelennek a széles, függőleges vonalak.

A következő módon választhat ki egy elemet pontbeolvasással:

 1. A kijelölésre beállított kapcsolót használva állítsa meg a széles, függőleges vonalakat. Megjelenik a vékony függőleges vonal.
 2. A kijelölésre beállított kapcsolót használva állítsa meg a vékony, függőleges vonalat. Ekkor megjelenik a vékony beolvasási vonal.
 3. Végezze el ismét a megállítást, illetve a függőleges vonalak finomítását. 

A pontbeolvasás kikapcsolása:

 1. A pontbeolvasással válasszon ki egy elemet.
 2. Várjon a menü megjelenéséig. 
 3. Válassza az Elemmód lehetőséget.

A Fejkövetés használata TrueDepth kamerával felszerelt készülékeken

A Fejkövetés funkció a készüléken található kamerával követi a felhasználó fejének mozgását, így vezérelve a mutatót a képernyőn, a felhasználó arckifejezéseinek követésével pedig műveleteket tud végrehajtani. A Fejkövetés olyan készülékeken használható, amelyek elülső TrueDepth kamerával rendelkeznek.* A következők szerint kapcsolható be:

 1. Lépjen a Beállítások > Kisegítő lehetőségek menüpontba, majd válassza ki a Kapcsolóvezérlés elemet. 
 2. Rákoppintva kapcsolja be a Fejkövetést. Ezután kiválaszthat bizonyos beállításokat, például a mutatósebességet és a követési módot.

iPhone X és újabb modellen, valamint 12 hüvelykes iPad Pro (3. generációs) és 11 hüvelykes iPad Pro készüléken található TrueDepth kamera.

A kézi beolvasás használata

Ha több kapcsolót használ, mindegyik kapcsolót beállíthatja egy bizonyos műveletet végrehajtására, és személyre szabhatja az elemkiválasztás módszerét. Például az elemek automatikus beolvasása helyett beállíthatja úgy a kapcsolókat, hogy a következő vagy az előző elemre lépjenek. Ha egyetlen kapcsolóval rendelkezik, használja továbbra is az automatikus beolvasást. 

A kézi beolvasás használata:

 1. Lépjen a Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés menüpontba.
 2. Koppintson a Beolvasási mód lehetőségre, majd válassza a Kézi beolvasás lehetőséget.

Művelet kiválasztása egy elem kijelölését követően

Amikor a beállított kapcsolóval kiválaszt egy elemet, egy új menüben jelennek meg az adott elem esetében elérhető műveletek. A menü alján látható pontokat választva további lehetőségek jeleníthetők meg. 

Koppintás egy elemre

Három módon koppinthat egy adott elemre:

 • Válassza a Koppintás lehetőséget az elem kijelölésekor megjelenő menüből.
 • Kapcsolja be az Automatikus koppintás funkciót a Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés > Koppintás viselkedése > Automatikus koppintás menüpontban. Az Automatikus koppintás bekapcsolását követően egy elem kijelölésekor meg kell várni az automatikus koppintási időköz leteltét. 
 • A Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés > Kapcsolók menüpontban beállíthat egy kapcsolót a koppintás végrehajtásához.

Kézmozdulatok használata

Válassza ki az elem kiválasztásakor a menüben megjelenő kézmozdulatot vagy műveletet. Ha bekapcsolta az Automatikus koppintás funkciót, használja a beállított kapcsolót az automatikus koppintási időközben, majd válassza ki a kézmozdulatot. Ha több mint egy oldalnyi művelet áll rendelkezésre, a menü alján látható pontokat választva lapozhat a következő oldalra.

Kilépés a vezérlőmenüből

Használja a beállított kapcsolót, amikor a menüben lévő összes ikon halvány.

Görgetés felfelé és lefelé

Válasszon ki egy elemet a képernyőn, majd válassza a Görgetés lehetőséget a menüből.

Gombok megnyomása vagy kapcsolók átállítása

Válasszon ki egy elemet, válassza a pontokat a menü alján, majd válassza az Eszköz lehetőséget a megjelenő menüből. A menü segítségével az alábbi műveleteket hajthatja végre:

 • Kattintás a Főgombra.
 • Dupla kattintás a Főgombra a multitasking menü megjelenítéséhez.
 • Az Értesítési központ vagy a Vezérlőközpont megnyitása.
 • A készülék zárolása az Alvás/Ébresztés gomb megnyomásával.
 • A készülék elforgatása.
 • A Némítókapcsoló átállítása.
 • A hangerőgombok megnyomása.
 • A Főgomb nyomva tartása a Siri megnyitásához.
 • Kattintás háromszor a Főgombra.
 • A készülék megrázása.
 • Képernyőkép készítése az Alvás/Ébresztés gomb együttes megnyomásával.

A beállítások és az egyes kapcsolók működésének módosítása

A beállítások módosítását a Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kapcsolóvezérlés menüpontban végezheti el. Ezután a következő beállítások módosítására van lehetősége:

 • Kapcsolókat adhat hozzá, és meghatározhatja a funkciójukat
 • Recepteket választhat ki, hozhat létre, és szerkeszthet
 • Kiválaszthatja a beolvasási stílust
 • Beállíthatja az elemek beolvasási gyorsaságát
 • Kikapcsolhatja az automatikus beolvasást (csak akkor, ha hozzáadott egy Lépés a következő elemre típusú kapcsolót)
 • Beállíthatja a beolvasás szüneteltetését a csoport első eleménél
 • Megadhatja, hogy a készülék hányszor pásztázza végig a képernyőt, mielőtt elrejtené a Kapcsolóvezérlést
 • Beállíthat egy koppintásra aktiválódó működésmódot, és beállíthatja az intervallumot egy másik kapcsolóművelet végrehajtásához, amellyel megjeleníti a vezérlőmenüt
 • Megadhatja, hogy a Kapcsolóvezérlés az elejétől folytassa a beolvasást, vagy attól az elemtől, amelyre rákoppint
 • Beállíthatja, hogy egy mozgási művelet ismétlődjön-e, amikor megnyomja és lenyomva tartja a kapcsolót, és hogy mennyi idő múlva induljon az ismétlés
 • Megadhat még egy műveletet a kapcsolóhoz úgy, hogy megnyomja, és az ujját hosszabb ideig a kapcsolón tartja
 • Beállíthatja, hogy milyen elemek és milyen sorrendben jelenjenek meg a menükben
 • Beállíthatja, hogy mennyi ideig kelljen nyomva tartani a kapcsolót, mielőtt a készülék végrehajtja a műveletet
 • Beállíthatja, hogy a Kapcsolóvezérlés figyelmen kívül hagyja a véletlenül megismételt kapcsolóhasználatot
 • Megadhatja a pontbeolvasás sebességét
 • Bekapcsolhat hangeffektusokat, illetve felolvastathatja az elemeket a beolvasásuk során
 • Beállíthatja, hogy mit tartalmazzon a Kapcsolóvezérlés menü
 • Beállíthatja, hogy az elemek csoportosítva legyenek-e az elembeolvasás során
 • Nagyobb méretűre állíthatja a kiválasztó kurzort, illetve másik színt adhat meg neki
 • Egyéni kézmozdulatokat menthet a vezérlőmenübe (a Kézmozdulatok > Mentve menüpontban)

A FaceTime nem minden országban és régióban érhető el.

A Kapcsolóvezérlés finomhangolása

A vezérlőmenüben a Beállítások menüpontot kiválasztva a következőket teheti:

 • Módosíthatja a beolvasási sebességet
 • Módosíthatja a vezérlőmenü helyét
 • Be- és kikapcsolhatja a beszédet
 • Kikapcsolhatja a csoportok szerinti beolvasást, hogy a készülék az elemeket egyenként pásztázza
Közzététel dátuma: