Hívás kezdeményezése a Wi-Fi-hívások funkció segítségével

Ha kapcsolódik Wi-Fi-hálózathoz, a Wi-Fi-hívások funkció segítségével olyan helyen is indíthat vagy fogadhat telefonhívást, ahol gyenge a mobilhálózati lefedettség, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre mobilhálózat. A cikkből megtudhatja, hogy miként kezdeményezhető hanghívás a Wi-Fi-hívások funkció segítségével.

Wi-Fi-hívások indítása az iPhone készüléken

A Wi-Fi-hívások bekapcsolásához lépjen a Beállítások > Telefon > Wi-Fi-hívások menüpontba. Előfordulhat, hogy meg kell adnia vagy meg kell erősítenie a címét, hogy adott esetben megtalálják a segélyszolgálatok.

Ha rendelkezésre áll a Wi-Fi-hívások funkció, a Vezérlőközpont megtekintése közben az állapotsoron a „Wi-Fi” felirat látható. Ekkor lehetősége van Wi-Fi-hívás révén telefonbeszélgetést folytatni.

Ha rendelkezésre áll a mobilszolgáltatás, akkor az iPhone a mobilszolgáltatást használja a segélyhívásokhoz. Ha bekapcsolta a Wi-Fi-hívások funkciót, és nincs mobilhálózat, elképzelhető, hogy a rendszer a segélyhívásokat is Wi-Fi-hívással bonyolítja le. Függetlenül attól, hogy engedélyezi-e a Helymeghatározás funkciót, készülékének tartózkodási helyét felhasználhatjuk arra, hogy segélyhívás esetén elősegítsük a segítség mielőbbi megérkezését.

Egy iPhone, amelyen a Wi-Fi-hívások képernyő látható, a Wi-Fi-hívások ezen a telefonon funkció be van kapcsolva.

A Wi-Fi-hívásokhoz használni kívánt eszköz hozzáadása

 1. Ellenőrizze, hogy a hozzáadni kívánt készüléken a legújabb szoftver fut-e.

 2. Az iPhone-on lépjen a Beállítások > Telefon > Wi-Fi-hívások menüpontba.

 3. Kapcsolja be a „Wi-Fi-hívások hozzáadása egyéb eszközök számára” funkciót.

 4. Lépjen vissza az előző képernyőre, majd koppintson a Hívások egyéb eszközökön elemre.

 5. Kapcsolja be a Hív. enged. más eszközökön funkciót, ha nincs bekapcsolva. Ekkor megjelenik a jogosult készülékek listája a Hívások engedélyezése szakaszban.

 6. Kapcsolja be azokat a készülékeket, amelyeket Wi-Fi-híváshoz szeretne használni.

Egy iPhone, amelyen a Hívások egyéb eszközökön képernyő látható. A Hív. enged. más eszközökön funkció aktiválva van, és engedélyezve vannak a hívások John iPadjén és John MacBook Pro készülékén.

Ezután győződjön meg arról, hogy a többi készüléke tudja fogadni az iPhone-ról érkező hívást:

 • iPaden lépjen a Beállítások > FaceTime menüpontra. Ezután kapcsolja be a Hívások iPhone-ról funkciót.

 • Macen nyissa meg a FaceTime alkalmazást, majd válassza ki a FaceTime > Beállítások menüpontot. Ezután kapcsolja be a Hívások iPhone-ról funkciót.

Apple Watchon automatikusan aktiválódik a Wi-Fi-hívás, amikor bekapcsolja a Hív. enged. más eszközökön funkciót.

Ha nem tudja hozzáadni a kívánt eszközt:

 • Az iPhone-on ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Wi-Fi-hívások és a Hívások engedélyezése egyéb eszközökön funkció, és hogy a készülék megtalálható-e a Hívások engedélyezése szakaszban.

 • Győződjön meg arról, hogy ugyanazt az Apple ID azonosítót használja a FaceTime-hoz és az iCloudhoz az iPhone-on és a másik készüléken.

Egy iPhone, amelyen a Telefon képernyő látható, és a Wi-Fi-hívások funkció be van kapcsolva.

Wi-Fi-hívások kezdeményezése és fogadása egy másik készülék segítségével

Ha mobilszolgáltatója támogatja a Wi-Fi-hívásokat az iCloudhoz kapcsolódó készülékeken, akkor más készülékeken is kezdeményezhet és fogadhat Wi-Fi-hívásokat.

Ügyeljen arra, hogy az iPhone készülékén használt Apple ID azonosítóval legyen bejelentkezve az iCloud és a FaceTime szolgáltatásba. Emellett ellenőrizze, hogy mindegyik készüléken a legújabb szoftververzió

Az alábbiak szerint kezdeményezhet Wi-Fi-hívást iPad, Apple Watch és Mac segítségével.

Hívások iPadről

 1. Ha még nem tette meg, adja hozzá az eszközt a Wi-Fi-hívással használtakhoz.

 2. Nyissa meg a FaceTime appot.

 3. Adja meg a kontaktot vagy a telefonszámot, majd koppintson a kontaktra vagy a telefonszámra.

 4. Koppintson a Hang gombraA képhez nem lett helyettesítő szöveg megadva.

Úgy is kezdeményezhet hívást, hogy rákoppint a hívni kívánt telefonszámra a Kontaktok, Mail, Üzenetek, Safari vagy egyéb alkalmazásban.

Hívások Macről

 1. Nyissa meg a FaceTime appot.

 2. Válassza a FaceTime > Beállítások menüpontot.

 3. Kapcsolja be a Hívások iPhone-ról funkciót.

 4. A FaceTime segítségével telefonhívásokat indíthat és fogadhat.

Hívás Apple Watch segítségével

 1. Nyissa meg a Telefon alkalmazást.

 2. Válassza ki a kívánt kontaktot.

 3. Koppintson a Telefon gombraA képhez nem lett helyettesítő szöveg megadva.

 4. Válassza ki a felhívni kívánt telefonszámot vagy e-mail-címet.

Készülék eltávolítása

Ha nem szeretné használni a Wi-Fi-hívások funkciót valamelyik készüléken:

 1. iPhone készülékén lépjen a Beállítások > Telefon > Hívások egyéb eszközökön menüpontba.

 2. A készüléklistában kapcsolja ki a Wi-Fi-hívások funkciót az eltávolítani kívánt készüléknél.

Ha a Wi-Fi-hívások funkció nem működik

Ha nem tudja bekapcsolni vagy használni a Wi-Fi-hívások funkciót, győződjön meg arról, hogy mobilszolgáltatója támogatja-e a Wi-Fi-hívásokat, és hogy a készülékein a legújabb szoftververzió.

Ha nem tudja bekapcsolni vagy használni a Wi-Fi-hívás funkciót, pedig az eszközön naprakész szoftver fut, és a szolgáltató támogatja a Wi-Fi-hívásokat, forduljon a szolgáltatójához.

Ha már felvette a kapcsolatot a szolgáltatóval, és továbbra sem tudja bekapcsolni a Wi-Fi-hívásokat, vagy nem tud Wi-Fi-hívást indítani, végezze el az alábbiakat. Várjon két percet az egyes lépések között.

 1. Lépjen a Beállítások > Telefon > Wi-Fi-hívások menüpontba, és ellenőrizze, hogy a Wi-Fi-hívások be vannak-e kapcsolva.

 2. Indítsa újra az iPhone-t.

 3. Csatlakoztassa a készüléket egy másik Wi-Fi-hálózathoz. Nem minden Wi-Fi-hálózaton működik a Wi-Fi-hívás.

 4. Kapcsolja ki, majd be a Wi-Fi-hívások funkciót.

 5. Lépjen a Beállítások > Általános > iPhone átvitele vagy alaphelyzete > Alaphelyzetbe állítás menüpontba.

 6. Koppintson a Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása elemre.

A FaceTime nem minden országban és régióban érhető el.

A nem az Apple által gyártott termékekre, illetve az Apple ellenőrzésén kívül eső vagy általa nem tesztelt független webhelyekre vonatkozó információk nem tekinthetők javaslatoknak vagy ajánlásoknak. Az Apple nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeinek és termékeinek kiválasztására, teljesítményére, illetve használatára vonatkozólag. Az Apple nem garantálja, hogy a harmadik felek webhelyei pontosak vagy megbízhatóak. Forduljon az adott félhez további információkért.

Közzététel dátuma: