Az iOS 7.1.2 biztonsági tartalma

Ez a dokumentum az iOS 7.1.2 biztonsági tartalmát ismerteti.

Vásárlói védelme érdekében az Apple nem hoz nyilvánosságra, tárgyal, illetve erősít meg biztonsági problémákat addig, amíg le nem zajlott a probléma teljes körű kivizsgálása, és el nem érhetők a szükséges javítások vagy szoftverkiadások. Az Apple-termékekkel kapcsolatos biztonsági kérdésekről az Apple termékbiztonsági oldalán olvashat bővebben.

Az Apple termékbiztonsági PGP-kulcsáról Az Apple termékbiztonsági PGP-kulcs használata című cikkben talál bővebb információkat.

Ahol csak lehetséges, a cikk CVE-azonosítójuk alapján hivatkozik az egyes biztonsági résekre.

Más biztonsági frissítésekről Az Apple biztonsági frissítései című cikkből tájékozódhat.

iOS 7.1.2

 • Megbízható tanúsítványok házirendje

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: A megbízható tanúsítványok házirendjének frissítése

  Leírás: Frissült a megbízható tanúsítványok házirendje. A tanúsítványok teljes listája a következő weboldalon tekinthető meg: http://support.apple.com/kb/HT5012?viewlocale=hu_HU.

 • CoreGraphics

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: Előfordult, hogy az ártó szándékkal létrehozott XBM-fájlok megtekintése esetén váratlan alkalmazásleállásra vagy tetszőleges programkód végrehajtására került sor.

  Leírás: Az XBM-fájlok kezelésében korlátlan veremfelosztási probléma állt fenn. A határérték-ellenőrzés javítása révén küszöbölték ki a problémát.

  CVE-azonosító

  CVE-2014-1354: Dima Kovalenko (codedigging.com)

 • Kernel

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: Egy alkalmazás a készülék váratlan újraindulását tudta előidézni.

  Leírás: Címke nélküli mutatófeloldási hiba lépett fel az IOKit API-argumentumok kezelésekor. Az IOKit API-argumentumok további hitelesítésével küszöbölték ki a hibát.

  CVE-azonosító

  CVE-2014-1355: cunzhang (Adlab of Venustech)

 • launchd

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: A rendszerszintű jogosultsággal rendelkező rosszindulatú alkalmazások tetszőleges programkódot tudtak végrehajtani.

  Leírás: Puffertúlcsordulást okozó probléma lépett fel az ICP-üzenetek launchd általi kezelésekor. A határérték-ellenőrzés javítása révén küszöbölték ki a problémát.

  CVE-azonosító

  CVE-2014-1356: Ian Beer (Google Project Zero)

 • launchd

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: A rendszerszintű jogosultsággal rendelkező rosszindulatú alkalmazások tetszőleges programkódot tudtak végrehajtani.

  Leírás: Puffertúlcsordulást okozó probléma állt fenn a naplóüzenetek launchd általi kezelésével összefüggésben. A határérték-ellenőrzés javítása révén küszöbölték ki a problémát.

  CVE-azonosító

  CVE-2014-1357: Ian Beer (Google Project Zero)

 • launchd

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: A rendszerszintű jogosultsággal rendelkező rosszindulatú alkalmazások tetszőleges programkódot tudtak végrehajtani.

  Leírás: Egészszám-túlcsordulást okozó probléma volt jelen a launchd keretrendszerben. A határérték-ellenőrzés javítása révén küszöbölték ki a problémát.

  CVE-azonosító

  CVE-2014-1358: Ian Beer (Google Project Zero)

 • launchd

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: A rendszerszintű jogosultsággal rendelkező rosszindulatú alkalmazások tetszőleges programkódot tudtak végrehajtani.

  Leírás: Egészszám-alulcsordulást okozó probléma volt jelen a launchd keretrendszerben. A határérték-ellenőrzés javítása révén küszöbölték ki a problémát.

  CVE-azonosító

  CVE-2014-1359: Ian Beer (Google Project Zero)

 • Zárolás

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: A támadó, akinek a birtokába jutott az iOS-készülék, meg tudta kerülni az Aktiválási zárat.

  Leírás: A készülékek hiányos ellenőrzést végeztek a készülékaktiválás során, ami lehetővé tette a rossz szándékú személyek számára, hogy részlegesen megkerüljék az Aktiválási zárat. A hibát azáltal küszöbölték ki, hogy kötelezővé tették az aktiválási kiszolgálóktól fogadott adatok további kliensoldali hitelesítését.

  CVE-azonosító

  CVE-2014-1360

 • Zárolt képernyő

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: A támadó, akinek a birtokába került a készülék, a maximálisan engedélyezettnél többször is meg tudta kísérelni a jelkód megadását.

  Leírás: Bizonyos körülmények között nem érvényesült a helytelen jelkódok megadására vonatkozó határérték. A határérték hatékonyabb érvényesítésével küszöbölték ki a hibát.

  CVE-azonosító

  CVE-2014-1352: mblsec

 • Zárolt képernyő

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: A zárolt készülékhez fizikai hozzáféréssel rendelkező személy meg tudta nyitni azt az alkalmazást, amely a zárolás előtt meg volt nyitva.

  Leírás: Repülőgép módban egy állapotkezeléssel összefüggő probléma állt fenn a telefonállapottal kapcsolatban. A hibát azáltal küszöbölték ki, hogy javították az állapotkezelést Repülőgép módban.

  CVE-azonosító

  CVE-2014-1353

 • Mail

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: A levélmellékletek kinyerhetők voltak az iPhone 4 készülékből.

  Leírás: Nem volt biztosítva adatvédelem a levélmellékletek számára, ami miatt elolvashatta őket az a támadó, aki a készülékhez fizikailag hozzá tudott férni. A levélmellékletek titkosítási osztályának módosításával küszöbölték ki a hibát.

  CVE-azonosító

  CVE-2014-1348: Andreas Kurtz (NESO Security Labs)

 • Safari

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: Előfordult, hogy egy ártó szándékkal létrehozott webhely meglátogatása váratlan alkalmazásleálláshoz vagy tetszőleges programkód végrehajtásához vezetett.

  Leírás: Felszabadítás utáni használatból eredő probléma lépett fel az érvénytelen URL-címek Safari általi kezelésekor. A memóriakezelés javítása révén küszöbölték ki a problémát.

  CVE-azonosító

  CVE-2014-1349: Reno Robert és Dhanesh Kizhakkinan

 • Beállítások

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: A készülékhez fizikai hozzáféréssel rendelkező személyek az iCloud-jelszó megadása nélkül is le tudták tiltani az iPhone keresése funkciót.

  Leírás: Állapotkezeléssel összefüggő probléma lépett fel az iPhone keresése funkció állapotával kapcsolatban. Az iPhone keresése funkció állapotának hatékonyabb kezelésével küszöbölték ki a problémát.

  CVE-azonosító

  CVE-2014-1350

 • Biztonságos átvitel

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: Kétbájtnyi nem inicializált memória felfedhető volt egy távoli támadó által.

  Leírás: A DTLS-üzenetek kezelésekor nem inicializált memória-hozzáféréssel kapcsolatos probléma állt fenn a TLS-kapcsolatok során. A hibát azáltal küszöbölték ki, hogy csak a DTLS-üzeneteket tették elfogadhatóvá a DTLS-kapcsolatokban.

  CVE-azonosító

  CVE-2014-1361: Thijs Alkemade (The Adium Project)

 • Siri

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4s és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, 3. generációs és újabb iPad

  Érintett terület: A készülékhez fizikai hozzáféréssel rendelkező személyek megtekinthették az összes kontaktot.

  Leírás: Ha egy Siri-kérés több kontaktra is vonatkozhat, a Siri megjeleníti a lehetőségeket tartalmazó listát és a „Továbbiak...” elemet a teljes kontaktlista megjelenítéséhez. Zárolt képernyőn a Siri nem kérte a jelkódot a teljes kontaktlista megjelenítése előtt. A hibát azáltal küszöbölték ki, hogy kötelezővé tették a jelkód megadását.

  CVE-azonosító

  CVE-2014-1351: Sherif Hashim

 • WebKit

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: Előfordult, hogy egy ártó szándékkal létrehozott webhely meglátogatása váratlan alkalmazásleálláshoz vagy tetszőleges programkód végrehajtásához vezetett.

  Leírás: A WebKit motor több, memóriasérüléssel kapcsolatos problémát tartalmazott. A memóriakezelés javítása révén küszöbölték ki a problémákat.

  CVE-azonosító

  CVE-2013-2875: miaubiz

  CVE-2013-2927: cloudfuzzer

  CVE-2014-1323: banty

  CVE-2014-1325: Apple

  CVE-2014-1326: Apple

  CVE-2014-1327: A Google Chrome biztonsági csapata, Apple

  CVE-2014-1329: A Google Chrome biztonsági csapata

  CVE-2014-1330: A Google Chrome biztonsági csapata

  CVE-2014-1331: cloudfuzzer

  CVE-2014-1333: A Google Chrome biztonsági csapata

  CVE-2014-1334: Apple

  CVE-2014-1335: A Google Chrome biztonsági csapata

  CVE-2014-1336: Apple

  CVE-2014-1337: Apple

  CVE-2014-1338: A Google Chrome biztonsági csapata

  CVE-2014-1339: Atte Kettunen (OUSPG)

  CVE-2014-1341: A Google Chrome biztonsági csapata

  CVE-2014-1342: Apple

  CVE-2014-1343: A Google Chrome biztonsági csapata

  CVE-2014-1362: Apple, miaubiz

  CVE-2014-1363: Apple

  CVE-2014-1364: Apple

  CVE-2014-1365: Apple, a Google Chrome biztonsági csapata

  CVE-2014-1366: Apple

  CVE-2014-1367: Apple

  CVE-2014-1368: Wushi (Keen Team; a Keen Cloud Tech kutatócsapata)

  CVE-2014-1382: Hodován Renáta (Szegedi Tudományegyetem/Samsung Electronics)

  CVE-2014-1731: A Blink fejlesztői közösség anonim tagja

 • WebKit

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: A rosszindulatú webhelyek üzeneteket tudtak küldeni egy kapcsolódó keretnek vagy ablaknak olyan módon, hogy nem került sor a címzett eredetének ellenőrzésére.

  Leírás: Kódolási hiba lépett fel az URL-címekben lévő Unicode-karakterek kezelésekor. Egy ártó szándékkal létrehozott URL-cím miatt helytelen postMessage-eredet küldésére kerülhetett sor. A kódolás/dekódolás javítása révén küszöbölték ki a problémát.

  CVE-azonosító

  CVE-2014-1346: Erling Ellingsen (Facebook)

 • WebKit

  A következő készülékekhez érhető el: iPhone 4 és újabb, ötödik generációs és újabb iPod touch, iPad 2 és újabb

  Érintett terület: Az ártó szándékkal létrehozott webhelyek meg tudták hamisítani a tartománynevüket a címsorban.

  Leírás: Kanonizálási probléma lépett fel az URL-címek kezelésekor. Az URL-címek hatékonyabb kódolásával küszöbölték ki a problémát.

  CVE-azonosító

  CVE-2014-1345: Erling Ellingsen (Facebook)

A nem az Apple által gyártott termékekre, illetve az Apple ellenőrzésén kívül eső vagy általa nem tesztelt független webhelyekre vonatkozó információk nem tekinthetők javaslatoknak vagy ajánlásoknak. Az Apple nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeinek és termékeinek kiválasztására, teljesítményére, illetve használatára vonatkozólag. Az Apple nem garantálja, hogy a harmadik felek webhelyei pontosak vagy megbízhatóak. Forduljon az adott félhez további információkért.

Közzététel dátuma: