iPod nano (6. generációs és újabb): A VoiceOver használata

A VoiceOver tájékoztatja arról, hogy mi látható a kijelzőn, így anélkül használhatja az iPod nano (6. generációs) készüléket, hogy nézné a kijelzőjét.

A VoiceOver azon a nyelven szólal meg, amelyet a Hozzáférhetőség beállításaiban megad az iPodon. A VoiceOver sok nyelven tud, de nem mindegyiken.

Amikor kiválaszt egy elemet a képernyőn, a VoiceOver közli a vele kapcsolatos információkat. Ha kiválaszt egy elemet, a VoiceOver fekete kerettel veszi körül, és kimondja a nevét, vagy ismerteti a funkcióját. A fekete keret a VoiceOver-kurzor. Ha kijelöl egy szöveget, a VoiceOver felolvassa. Ha vezérlőelemet (például egy gombot vagy kapcsolót) választ ki, a VoiceOver tájékoztatja az elem funkciójáról, vagy utasításokat ad a használatához (például „koppintson duplán a megnyitásához”).

A VoiceOver beállítása

 1. A Főképernyőről kiindulva koppintson a Beállítások > Általános menüpontra.

 2. Koppintson a Hozzáférhetőség > VoiceOver elemre.

 3. Állítsa bekapcsolt állapotba a VoiceOver Be/Ki kapcsolóját.

  VoiceOver changes the gestures used to control iPod
 4. A megjelenő párbeszédpanelen az OK gombra koppintva erősítse meg a műveletet.

Ha semmit sem tesz 15 másodpercig, a párbeszédpanel eltűnik, és a VoiceOver kikapcsolt állapotba kerül. Ilyen esetben értesítést kap arról, hogy a VoiceOver ki van kapcsolva.

Ha a VoiceOver be van kapcsolva, eltérő kézmozdulatokkal vezérelheti az iPod nano készüléket. Ha meggondolja magát, és ki szeretné kapcsolni a VoiceOvert, két ujjával koppintson duplán a kapcsoló Ki állásba való helyezéséhez. Ha már nem a Beállítások képernyő látható a kijelzőn, VoiceOver-kézmozdulatokkal kell visszatérnie a képernyőre és kikapcsolnia a funkciót.

Az iPod nano VoiceOver funkciójának kikapcsolása VoiceOver-kézmozdulatokkal

A Főképernyőn húzza el két ujját jobbra vagy balra, amíg meg nem jelenik vagy el nem hangzik a „2/2. oldal” szöveg az iPod nano (7. generációs) készüléken, illetve a „Beállítások” szöveg a 6. generációs iPodon.

Ha átrendezte az ikonokat, vagy ha négynél több Főképernyő van a készüléken, akkor más szöveg hangozhat el.

 1. Csúsztatgassa egy ujját a képernyőn addig, amíg a Beállítások szó el nem hangzik.

 2. Dupla koppintással nyissa meg a Beállításokat.

 3. Csúsztassa ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn addig, amíg az Általános szó meg nem jelenik vagy el nem hangzik, majd koppintson duplán.

 4. Csúsztassa ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn addig, amíg a Hozzáférhetőség szó meg nem jelenik vagy el nem hangzik, majd koppintson duplán.

 5. Csúsztassa ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn addig, amíg a VoiceOver szó meg nem jelenik vagy el nem hangzik, majd koppintson duplán.

 6. Koppintson duplán, amikor a „VoiceOver-kapcsoló bekapcsolva” szöveg elhangzott.

 7. Ekkor a „VoiceOver kikapcsolva” szöveggel jelzi a készülék, hogy módosult a beállítás. Ezek után a szokásos kézmozdulatokkal vezérelheti az iPod nano készüléket.

Megjegyzés: Az iPod alaphelyzetbe állításával is kikapcsolható a VoiceOver.

VoiceOver-kézmozdulatok

Amikor a VoiceOver be van kapcsolva, az iPod nano az alábbi kézmozdulatokkal vezérelhető.

Művelet

Kézmozdulat

A képernyő felolvasása fentről kezdve

Két ujjal pöccintsen felfelé.

A képernyő felolvasása az aktuálisan kijelölt elemtől kezdve

Két ujjal pöccintsen lefelé.

Beszéd szüneteltetése vagy folytatása

Egy ujjal koppintson a képernyőn.

A VoiceOver-kurzorban lévő elem kiválasztása

Egy ujjal koppintson a képernyőn.

A VoiceOver-kurzorban lévő elem aktiválása

Koppintson duplán egy ujjal.

Balra görgetés egy oldallal

Húzza el két ujját jobbra.

Jobbra görgetés egy oldallal

Húzza el két ujját balra.

Görgetés felfelé egy képernyővel a listában vagy menüben

Egy ujjal pöccintsen lefelé.

Görgetés lefelé egy képernyővel a listában vagy menüben

Egy ujjal pöccintsen felfelé.

Az aktuális művelet elindítása vagy leállítása

Két ujjal koppintson.

A kiválasztott vezérlőelem értékének növelése vagy csökkentése

Egy ujjal pöccintsen felfelé vagy lefelé.

Visszatérés a Főképernyőre

Koppintson duplán egy ujjal, majd tartsa az ujját a képernyőn.

További információk

Tájékozódjon részletesebben a VoiceOver funkcióról.

Közzététel dátuma: