macOS High Sierra

Navigiranje internetskim stranicama pomoću obilježja

Programeri mogu područjima na internetskoj stranici dodijeliti ulogu obilježja kako bi se čitatelju zaslona pomoglo prepoznati tipove sadržaja na internetskoj stranici. Za primjer internetske stranice koja sadrži obilježja posjetite store.apple.com.

VoiceOver podržava sva obilježja, uključujući:

  • Baner, područje koje sadrži naziv stranice, logotip ili druge informacije za identifikaciju.

  • Komplementarno, područje koje podržava glavno sadržajno područje, poput rubnog stupca.

  • Informacije o sadržaju, područje koje sadrži informacije u obliku fusnote, poput autorskog prava ili izjava o privatnosti.

  • Glavno, područje koje sadrži glavni sadržaj.

  • Navigacija, područje koje sadrži navigacijsku traku ili druge linkove za navigiranje internetskom stranicom ili lokacijom.

  • Traži, područje koje sadrži polje za pretraživanje internetske stranice ili lokacije.

Ako su obilježja navedena u Rotoru pri prikazu internetskih stranica, možete navigirati do obilježja upotrebom Rotora.

Možete upotrijebiti Površinu osjetljivu na dodir, brojčanu tipkovnicu, tipkovnicu i Dodjeljivače naredbi za brzu navigaciju u uslužnom programu VoiceOver kako biste dodijelili VoiceOver naredbe za navigaciju obilježjima do tipkovnice ili tipki tipkovnice, gesta ili tipki Brajevog retka.