macOS High Sierra

Standardne geste za VoiceOver

Ako upotrebljavate površinu osjetljivu na dodir, možete upotrebljavati standardne VoiceOver geste za izvođenje postupaka poput navigacije i interakcije sa stavkama na zaslonu. Standardne geste ne možete promijeniti. VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Napomena: Ako gesta ne navodi određeni broj prstiju, upotrijebite jedan prst.

Općenito

Uključi Dodjeljivača naredbi za površinu osjetljivu na dodir i VoiceOver geste

Kombinacijom VO-Dva prsta rotiraj u smjeru kazaljke na satu

Isključi Dodjeljivača naredbi za površinu osjetljivu na dodir i VoiceOver geste

Kombinacijom VO-Dva prsta rotiraj u smjeru obrnutom od kazaljke na satu

Uključenje ili isključenje sjenila zaslona

Tri puta dodirni s tri prsta

Isključi ili uključi zvuk VoiceOvera

Dva puta dodirni s tri prsta

Navigacija

Prisilno postavi VoiceOver kursor u vodoravnu ili okomitu liniju kada povučeš prst preko površine osjetljive na dodir

Drži pritisnutom tipku Shift i povuci prst vodoravno ili okomito

Premjesti VoiceOver kursor na sljedeću stavku

Potez u desno

Premjesti VoiceOver kursor na prethodnu stavku

Potez u lijevo

Premjesti sadržaj ili traku za listanje (ovisno o postavci Dodjeljivača naredbi za površinu osjetljivu na dodir)

Potez sa tri prsta u bilo kojem smjeru

Idi u Dock

Dva puta dodirni s dva prsta blizu dna površine osjetljive na dodir

Idi na traku s izbornicima

Dva puta dodirni s dva prsta blizu vrha površine osjetljive na dodir

Otvaranje izbornika aplikacija

Dva puta dodirni s dva prsta na lijevoj stranu površine osjetljive na dodir

Otvaranje izbornika prozora

Dva puta dodirni s dva prsta na desnoj strani površine osjetljive na dodir

Preskoči na drugo područje trenutne aplikacije

Pritisni Control dok površinu osjetljivu na dodir dodirujete prstom

Interakcija

Izgovori stavku u VoiceOver kursoru ili, ako se tamo ne nalazi stavka, reproduciraj zvučni efekt da bi se označilo prazno područje

Dodir (uključuje dodir ili povlačenje)

Odaberi stavku

Dvaput dodirnite bilo gdje. Također možete odvojeno dodirnuti (dodirnuti jednim prstom i zatim dodirnuti drugim prstom).

Započni interakciju sa stavkom u VoiceOver kursoru

Potez u desno s dva prsta

Zaustavi interakciju sa stavkom u VoiceOver kursoru

Potez u lijevo s dva prsta

Listaj jednu stranicu prema dolje ili gore

Potez prema gore ili dolje s tri prsta

Escape (zatvori izbornik bez odabira)

Potez prema natrag i prema naprijed s dva prsta

Povećaj ili smanji vrijednost kliznika, razdvajača, stepera ili druge kontrole

Potez prema gore (povećaj) ili potez prema dolje (smanji)

Tekst

Pročitaj trenutnu stranicu, počevši od vrha

Potez prema gore s dva prsta

Čitaj od VoiceOver kursora do kraja trenutne stranice

Potez prema dolje s dva prsta

Pročitaj trenutnu stranicu za listanje

Dodir s tri prsta

Pauziraj ili nastavi govor

Dodir s dva prsta

Opiši što je u VoiceOver kursoru

Tri puta dodirnite

Promijeni kako VoiceOver čita tekst (po riječi, retku, rečenici ili paragrafu)

Pritisni Command dok površinu osjetljivu na dodir dodirujete prstom

Rotor

Promijeni postavke rotora

Rotiraj s dva prsta

Prijeđi na prethodnu stavku na osnovi postavke rotora

Potez prema gore

Prijeđi na sljedeću stavku na osnovi postavke rotora

Potez prema dolje

Da biste prilagodili druge geste tako da im dodijelite VoiceOver naredbe, koristite Dodjeljivača naredbi za površinu osjetljivu na dodir. Za dodatne informacije, pogledajte Dodjeljivanje VoiceOver naredbi gestama.