macOS High Sierra

Navigiranje pomoću Brze navigacije

S Brzom navigacijom možete navigirati aplikacijama i internetskim stranicama s pomoću samo tipki strelica, navigirati internetskim stranicama s pomoću pojedinačnih tipki, te navigirati aplikacijama i internetskim stranicama s pomoću rotora Brza navigacija.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Uključenje ili isključenje Brze navigacije

 • Pritisnite tipke sa strelicom ulijevo i udesno u isto vrijeme.

  Ako ste odznačili opciju za uključivanje i isključivanje Brze navigacije pomoću tipki sa strelicama u Dodjeljivaču naredbi za Brzu navigaciju u VoiceOver uslužnom programu, ova naredba neće raditi. Umjesto toga pritisnite VO-H-H da biste otvorili izbornik Naredbe, utipkajte "brza" da biste potražili naredbu Uključi ili isključi Brzu navigaciju, a zatim ju odaberite.

Navigiranje aplikacijama i internetskim stranicama pomoću tipki sa strelicama

Za navigiranje nekim stavkama, poput sadržaja s različitim razinama, najprije morate s njime stupiti u interakciju.

 • Da biste stupili u interakciju sa stavkom, istovremeno pritisnite tipke sa strelicom udesno i prema dolje.

 • Da biste zaustavili interakciju sa stavkom, istovremeno pritisnite tipke sa strelicom ulijevo i prema dolje.

 • Da biste se pomaknuli ulijevo, udesno, prema gore ili dolje, pritisnite tipku sa strelicom. Uz Brzu navigaciju ove tipke rade isto kao i pritiskanje VO modifikatora s tipkama strelica.

 • Da biste proveli standardni postupak na stavci u VoiceOver kursoru, istovremeno pritisnite tipke sa strelicama prema dolje i gore.

Navigiranje internetskim stranicama pomoću pojedinih tipki

 • Ako ste omogućili navigaciju internetskim stranicama pomoću jedne tipke u VoiceOver uslužnom programu, možete koristiti pojedine tipke za navigaciju internetskim stranicama. Na primjer, pritisnite b ili B za navigaciju na sljedeću ili prethodnu tipku, ili 1 ili ! za navigaciju na sljedeći ili prethodni Naslov 1.

  Za promjenu standardnih dodjela pojedinih tipki i dodavanje svojih dodjela tipki, upotrijebite prozor Dodjeljivača naredbi za brzu navigaciju unutar kategorije Dodjeljivača naredbi u VoiceOver uslužnom programu.

  Za otvaranje VoiceOver uslužnog programa pritisnite Command-F5 za uključivanje VoiceOvera i zatim pritisnite VO-F8.

Navigiranje aplikacijama i internetskim stranicama s pomoću rotora Brza navigacija

Možete koristiti rotor Brza navigacija za navigaciju stavkama putem kategorija temeljenih na trenutačnom kontekstu. Primjerice, u Mail poruci možete koristiti rotor Brza navigacija za navigaciju porukom preko rečenica ili za pomicanje između naslova i tijela poruke, ili za pomicanje među porukama.

 • Da biste otvorili Rotor, pritisnite Strelica ulijevo-Strelica prema gore ili Strelica udesno-Strelica prema gore.

 • Za odlazak na sljedeću kategoriju (kao što su Znakovi), pritisnite Strelica prema desno-Strelica prema gore.

 • Za odlazak na prethodnu kategoriju (kao što je Izbornik sadržaja) u rotoru, pritisnite Strelica prema lijevo-Strelica prema gore.

 • Da biste navigirali stavkama u trenutačnoj kategoriji, pritisnite tipku sa strelicom prema gore ili strelicom prema dolje. VoiceOver kursor pomiče se dok navigirate stavkama.

Kategorija Izbornik sadržaja naročito je korisna za pregled poruka u aplikaciji Mail. Kada je VoiceOver kursor u pregledu poruke, pritisnite tipke Brze navigacije da odete u kategoriju Izbornik sadržaja, a zatim pritisnite strelicu za gore ili dolje. VoiceOver kursor ostaje u pregledu poruke dok se pomičete prema gore ili dolje u popisu poruka, čime se omogućava preslušavanje e-mail poruka bez da prvo morate navigirati do njih.

Kad je Brza navigacija uključena, naredbe Brze navigacije s tipkama sa strelicama i od jedne tipke su uključene u izbornik Naredbe. Za dodatne informacije, pogledajte Pronađi naredbe koristeći izbornik Naredbe.