macOS High Sierra

Koristi dijaloški okvir dobrodošlice

Kada prvi put uključite VoiceOver prikazat će se dijaloški okvir dobrodošlice.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  • Za nastavak korištenja VoiceOvera pritisnite Enter ili kliknite Koristi VoiceOver.

  • Da biste nastavili koristiti VoiceOver i spriječili pojavljivanje dijaloškog okvira dobrodošlice svaki put kada uključite VoiceOver, pritisnite tipku V ili odaberite „Nemoj ponovno prikazati ovu poruku“.

  • Za pokretanje uputa za Brzo pokretanje VoiceOvera pritisnite razmaknicu ili kliknite na Saznaj više.

  • Da biste izašli iz dijaloškog okvira bez uključivanja VoiceOvera, pritisnite Command-Q ili Escape, ili kliknite Isključi VoiceOver.

Za podešavanje opcije za upravljanje bilo kojim dijaloškim okvirom koji se prikaže, otvorite uslužni program VoiceOver (pritisnite VO-F8 dok je VoiceOver uključen) i kliknite na kategoriju Općenito.