macOS High Sierra

Navigiranje pomoću omatanja kursora

Kada koristite omatanje kursora, VoiceOver tretira stavke u prozoru ili stupcu kao neprekidnu petlju radi lakše navigacije.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  1. Otvorite uslužni program VoiceOver (pritisnite VO-F8 dok je VoiceOver uključen), kliknite na Navigation, a zatim odaberite "Dozvoli omatanje kursora".

  2. Kako biste koristili omatanje, učinite bilo što od sljedećega:

    • Za omatanje od posljednje stavke u prozoru do vrha prozora pritisnite VO-Strelica udesno.

    • Za omatanje od prve stavke u prozoru do dna prozora pritisnite VO-Strelica ulijevo.

    • Za omatanje od stavke na dnu stupca (kao što je popis) do prve stavke u sljedećem stupcu pritisnite VO-Strelica prema dolje.

    • Za omatanje od stavke na vrhu stupca (kao što je popis) do posljednje stavke u prethodnom stupcu pritisnite VO-Strelica prema gore.