macOS High Sierra

Ponavljanje, kopiranje ili spremanje posljednje izgovorene fraze

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  • Za ponavljanje fraze pritisnite VO-Z.

  • Za kopiranje fraze u memorijski pretinac (ili "Pasteboard"), pritisnite VO-Shift-C.

  • Za spremanje fraze u obliku audio datoteke pritisnite VO-Shift-Z.

    Datoteka se sprema u mapu za arhiviranje na vašoj radnoj površini. Mapa sadržava i log datoteke koje se mogu koristiti za uklanjanje smetnji.