macOS High Sierra

Izmjena aplikacija i prozora

Kada je otvoreno više od jedne aplikacije ili više od jednog prozora aplikacije, brzo prijeđite s jednog na drugo uporabom Izbornika aplikacija ili Izbornika prozora.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Prebacivanje između aplikacija

 1. Za otvaranje Izbornika aplikacija pritisnite na VO-F1-F1 ili dvaput dodirnite blizu donjeg ruba površine osjetljive na dodir.

  Izbornik aplikacija je prozor koji prikazuje aplikacije koje su trenutno otvorene. S desne strane svake stavke u popisu nalazi se strelica.
 2. Za navigaciju popisom otvorenih aplikacija pritisnite tipku sa strelicom prema dolje ili prema gore ili prstima potegnite prema dolje ili gore površinom osjetljivom na dodir.

 3. Kada čujete željenu aplikaciju, pritisnite razmaknicu ili dvaput dodirnite površinu osjetljivu na dodir.

  Ako ste izbornik otvorili pomoću VoiceOver naredbe, pritiskom na razmaknicu otvara se podizbornik u kojem su navedeni svi otvoreni prozori, dijaloški okviri ili upozorenja za aplikaciju. Navigirajte podizbornikom na isti način na koji ste navigirali popisom aplikacija.

Za izlazak iz Izbornika aplikacija bez odabira, pritisnite tipku Escape ili Fn-Tab ili načinite potez prema natrag i prema naprijed dvama prstima na površini osjetljivoj na dodir.

Prijelaz između prozora

 1. Za otvaranje Izbornika prozora pritisnite VO-F2-F2 ili dvaput dodirnite blizu desnog ruba površine osjetljive na dodir.

  Odabir prozora je prozor koji prikazuje popis trenutačno otvorenih prozora.
 2. Za navigaciju popisom otvorenih prozora pritisnite tipku sa strelicom prema dolje ili prema gore ili prstima potegnite prema dolje ili gore na površini osjetljivoj na dodir.

 3. Za odabir prozora pritisnite razmaknicu ili dvaput dodirnite površinu osjetljivu na dodir.

Za izlazak iz Izbornika prozora bez odabira, pritisnite tipku Escape ili Fn-Tab ili načinite potez prema natrag i prema naprijed dvama prstima na površini osjetljivoj na dodir.