macOS High Sierra

Uporaba Docka

Koristite Dock za otvaranje aplikacija, dokumenata, mapa ili stogova.

Ako je Dodjeljivač naredbi za površinu osjetljivu na dodir uključen, možete upotrijebiti geste prilikom navigiranja i upotrebe Docka.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Navigiranje Dockom

  • Za pomicanje VoiceOver kursora na Dock, pritisnite VO-D ili dvaput dodirnite blizu donjeg ruba površine osjetljive na dodir.

  • Za pomicanje unutar Docka upotrijebite tipke strelica, ili načinite potez prema gore, povucite gore, dolje, ulijevo ili udesno na površini osjetljivoj na dodir.

  • Unesite naziv aplikacije ili mape. Na primjer, za pomicanje VoiceOver kursora na Mail, počnite unositi njegov naziv.

  • Za izlazak iz Docka, pritisnite tipku Escape ili Fn-Tab ili načinite potez prema natrag i prema naprijed dvama prstima na površini osjetljivoj na dodir.

Uporaba stavki u Docku

  • Za pomicanje stavke, držite tipku Option pritisnutom i pomoću tipki sa strelicama pomaknite stavku. Svaki pritisak na tipku sa strelicom pomiče stavku za jedno mjesto.

  • Za otvaranje stavke pritisnite VO-Razmaknica ili dvaput dodirnite površinu osjetljivu na dodir.

  • Kako biste otvorili izbornik prečaca za stavku, pritisnite VO-Shift-M i zatim se pomoću tipki sa strelicama pomičite prema gore ili dolje u izborniku prečaca. Kako biste zatvorili izbornik prečaca bez odabira, pritisnite tipku Escape ili Fn-Tab.

  • Kako biste dodali stavku, navigirajte na stavku u Finderu ili na radnoj površini i zatim pritisnite Control-Shift-Command-T.

  • Za uklanjanje stavke otvorite njen izbornik prečaca (VO-Shift-M) i odaberite Ukloni iz Docka.