macOS High Sierra

Vizualno naglašavanje VoiceOver kursora

Kad prikazujete pločice s vizualnim elementima, zaslon je zatamnjen tako da je vidljiva samo stavka u VoiceOver kursoru u središtu zaslona. Ta značajka može biti korisna kad prvi put učite upotrebljavati VoiceOver.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  • Da biste prikazali pločice s vizualnim sadržajem, pritisnite VO-F10.

    Prozor s titlovima ili brajicom pomiče se na sredinu gornjeg ili donjeg dijela zaslona, a stavka u VoiceOver kursoru pomiče se na sredinu zaslona dok je ostatak zaslona zatamnjen. Dok navigirate VoiceOver kursor ostat će na sredini zaslona i vidjet ćete stavku do koje ste došli navigacijom.

  • Da biste isključili prikaz pločica s vizualnim sadržajem, ponovno pritisnite VO-F10.