macOS High Sierra

Koristi modifikator za VoiceOver

VoiceOver naredbe unosite držeći pritisnutim modifikator za VoiceOver zajedno s jednom ili više tipki. Možete postaviti tipku Caps Lock ili istodobno pritisnute tipke Control i Option kao modifikator za VoiceOver. Primjerice, kako biste otvorili izbornik pomoći za VoiceOver morate pritisnuti tipke Caps Lock i H, ili tipke Control, Option i H.

VoiceOver naredbe pojavljuju se u pomoći kao VO-tipka, pri čemu VO predstavlja modifikator za VoiceOver naveden u kategoriji Općenito u VoiceOver uslužnom programu. Primjerice, VoiceOver naredba VO-Shift-M znači da se moraju istodobno pritisnuti modifikator za VoiceOver zajedno s tipkama Shift i M. Ovisno o tome koji modifikator za VoiceOver koristite, pritisnete Caps Lock-Shift-M ili Control-Option-Shift-M.

Možete zaključati modifikator za VoiceOver tako da ga ne morate pritiskati, čime olakšavate unošenje VoiceOver naredbi. Primjerice, kada je modifikator za VoiceOver zaključan, naredbu VO-Shift-M unosite istodobnim pritiskanjem samo tipki Shift i M; ne morate pritiskati tipku Caps Lock ili tipke Control i Option.

  • Pritisnite VO-; za zaključavanje modifikatora za VoiceOver. Ponovno pritisnite naredbu za otključavanje modifikatora.

  • Kako biste mogli koristiti tipku Caps Lock za unos velikih slova kada je modifikator za VoiceOver postavljen na Caps Lock, brzo dvaput pritisnite tipku Caps Lock.