macOS High Sierra

Navigiranje internetskim stranicama pomoću slika ili okvira

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Slike

  • Kako biste prešli na sljedeću ili prethodnu grafiku, pritisnite VO-Command-G ili VO-Command-Shift-G.

Kako biste odredili kada ćete navigirati do slika otvorite uslužni program VoiceOver (pritisnite VO-F8 dok je VoiceOver uključen), i kliknite na kategoriju Navigacija.

Ako slika ne sadrži opis, VoiceOver izgovara naziv datoteke slike. Možete izraditi vlastite oznake za te slike ili za slike čiji alt text nije primjenjiv.

Okviri

Ako internetska stranica informacije organizira u područja koja se nazivaju "okviri", možete pomoću njih navigirati stranicom.

  • Za pomicanje na sljedeći okvir pritisnite VO-Command-F.

  • Za pomicanje na prethodni okvir pritisnite VO-Command-Shift-F.

Ako su slike ili okviri navedeni u Rotoru pri prikazu internetskih stranica, možete koristiti Rotor za premještanje na određenu stavku. Za dodatne informacije, pogledajte Navigiranje pomoću Rotora.