macOS High Sierra

Navigacija, sortiranje i promjena redoslijeda tablica

VoiceOver nudi nekoliko načina za navigaciju tablicama prema redovima i stupcima. Također možete razvrstati i promijeniti redoslijed stupaca.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Navigacija redovima

 • Za slušanje zaglavlja redova pritisnite VO-R.

 • Za slušanje reda iz VoiceOver kursora do kraja reda, pritisnite VO-R-R.

VoiceOver možete podesiti za čitanje teksta zaglavlja prilikom navigiranja kroz redak tablice, što je korisno za prepoznavanje tipa sadržaja u svakoj ćeliji retka. Za podešavanje te opcije otvorite uslužni program VoiceOver (pritisnite VO-F8 dok je VoiceOver uključen), kliknite kategoriju Rječitost, a zatim kliknite Obavijesti.

Navigacija stupcima

 • Za slušanje zaglavlja stupca pritisnite VO-R.

 • Za slušanje stupca iz VoiceOver kursora do dna stupca, pritisnite VO-C-C.

 • Za premještanje prema gore ili dolje u stupcu, pritisnite tipku sa strelicom prema gore ili dolje.

VoiceOver ne objavljuje prazne stupce dok navigirate koristeći tipke sa strelicama, osim ako je razina rječitosti za tablice podešena na Visoka. Za dodatne informacije, pogledajte Prilagođavanje razine rječitosti za govor ili brajicu.

Sortiranje stupaca

 1. Pritisnite VO-| da biste preskočili na tipku za sortiranje u zaglavlju stupca, a zatim pritisnite VO-Razmaknica.

  Sadržava li tablica i zaglavlje retka, VoiceOver. pritiskom na VO-| prikazuje se izbornik s kojeg možete odabrati zaglavlje stupca ili retka Pritišćite VO-Strelica udesno sve dok ne čujete zaglavlje koje želite, a zatim pritisnite razmaknicu kako biste skočili na tipku za sortiranje u tom zaglavlju.

  Možete navigirati do drugih stupaca i sortirati ih.

 2. Kad završite sa sortiranjem stupaca, pritisnite VO-|.

Promjena rasporeda stupaca

 1. Navigirajte do stupca koji želite premjestiti, pritisnite VO-| da biste preskočili do zaglavlja stupca.

 2. Pritisnite VO- da biste označili stupac za promjenu rasporeda.

 3. Navigirajte do zaglavlja stupca koji želite da bude iza označenog stupca, a zatim pritisnite VO-< za umetanje označenog stupca ispred njega.

 4. Kad ste završili s promjenom rasporeda, pritisnite VO-|.

U prikazu skice, ako želite prijeći na početnu razinu trenutne ćelije, pritisnite VO-Command-\.