macOS High Sierra

Slušanje interpunkcije

Promijenite razinu interpukcije koju VoiceOver čita.

Napomena: VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

  1. Kako biste otvorili rotor Rječitost, pritisnite VO-V.

  2. Pritišćite tipke sa strelicama ulijevo ili udesno dok ne čujete "interpunkcija" i trenutnu postavku.

  3. Pritisnite tipke sa strelicama prema gore ili dolje dok ne čujete željenu postavku, kao što je postavka Sve ili postavka Ništa.

  4. Za zatvaranje rotora pritisnite tipku Escape ili Fn-Tab.

Opcije interpunkcije možete podesiti i u prozoru Tekst kategorije Rječitost u VoiceOver uslužnom programu. Za otvaranje uslužnog programa VoiceOver, pritisnite VO-F8 kada je VoiceOver uključen.

Ako koristite prijenosne postavke na računalu gostu kad mijenjate podešenja interpunkcija, ona se spremaju na pogon s prijenosnim postavkama, a ne na računalo gost.